arrow close icon-chevron-left icon-chevron-right icon-twitter icon-facebook icon-linkedin icon-zoom icon-trash icon-user icon-cart icon-search
Thema

Elektronische vrachtbrief

Zowel binnenlands als internationaal is het mogelijk om een elektronische vrachtbrief te gebruiken. Maar helaas nog niet in elk land. In dit thema aandacht voor de juridische voorwaarden rond de elektronische vrachtbrief.

Thema's binnen Elektronische vrachtbrief

Elektronische vrachtbrief en TransFollow

In dit thema vindt u een overzicht van de Nederlandse en internationale wetgeving met betrekking tot de elektronische vrachtbrief. Een elektronische vrachtbrief is juridisch gelijkwaardig aan een papieren vrachtbrief, als aan de wettelijke eisen is voldaan. Let op: veel vervoerders bieden een elektronische vrachtbrief of een elektronisch ontvangstbewijs aan, die niet in alle opzichten juridisch voldoet. Dit kan gevolgen hebben voor uw bewijspositie in geval van schade of BTW/accijns navraag.

De Stichting Vervoeradres is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de elektronische vrachtbrief TransFollow. Deze elektronische vrachtbrief is een juridisch juiste vrachtbrief. In dit thema vindt u een nadere onderbouwing over deze rechtsgeldigheid.