arrow close icon-chevron-left icon-chevron-right icon-twitter icon-facebook icon-linkedin icon-zoom icon-trash icon-user icon-cart icon-search icon-chat
Thema

CMR-verdrag

Toelichting

Het CMR-verdrag is een internationaal verdrag tussen Europese landen. Ook enkele landen buiten Europa zijn aangesloten bij het CMR-verdrag.

De afkorting CMR staat voor ‘Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route’ (Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg). Het verdrag kwam in 1956 in Genève tot stand. In 1978 werd het verdrag gewijzigd bij protocol om de SDR als eenheid in te voeren en in 2008 werd het verdrag uitgebreid met het protocol voor de elektronische vrachtbrief.

In 1984 schreef prof. dr. K.F. Haak een dissertatie over het CMR-verdrag, dat bij Stichting Vervoeradres werd uitgegeven onder de titel De aansprakelijkheid van de vervoerder ingevolge de CMR, ISBN: 9090007717. Informatie over dit boek kunt u vragen via  info@sva.nl 

CMR regelt overeenkomsten van internationaal wegvervoer

Het CMR-verdrag is dwingend recht. Met andere woorden: wetgeving en vervoersafspraken tussen partijen die in strijd zijn met de CMR, zijn ongeldig. De CMR is automatisch van toepassing op vervoerovereenkomsten voor internationaal wegtransport, waarbij de plaats van inontvangstneming en/of de plaats van aflevering gelegen is in een lidstaat.

Daarnaast kunt u de CMR van toepassing verklaren op uw overeenkomsten van binnenlands vervoer.

Welke onderwerpen staan in de CMR?

De CMR regelt onder meer de volgende zaken uit de vervoerovereenkomst:

  • Omvang van verplichtingen van verlader en vervoerder en opvolgende vervoerders
  • Beperking van aansprakelijkheden
  • Omvang van de schadevergoeding
  • Verjaringstermijn
  • Informatieverplichtingen

Toelichting

Het CMR-verdrag is een internationaal verdrag tussen Europese landen. CMR staat voor ‘Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route’ (Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg). 

Waarop is de CMR van toepassing?

Het CMR-verdrag is dwingend recht. Met andere woorden: wetgeving en vervoersafspraken tussen partijen die in strijd zijn met de CMR, zijn ongeldig. De CMR is automatisch van toepassing op al het internationale vervoer over de weg onder een vervoersovereenkomst. Daarnaast kunt u de CMR van toepassing verklaren op uw overeenkomsten van binnenlands vervoer.

Welke onderwerpen regelt de CMR?

De CMR regelt onder meer de volgende zaken uit de vervoersovereenkomst:

- Omvang van verplichtingen van verlader en vervoerder en opvolgende vervoerders
- Beperking van aansprakelijkheden
- Omvang van de schadevergoeding
- Verjaringstermijn
- Informatieverplichtingen

AVC als aanvulling op de CMR

Een aantal onderwerpen wordt niet of slechts globaal geregeld in de CMR. Daarom hebben sommige verladers en vervoerders de Algemene Vervoerscondities (AVC) van toepassing verklaard bij internationaal transport, als aanvulling op de CMR.

Welke landen zijn lid van het CMR-verdrag?

Inmiddels zijn 56 landen toegetreden tot het CMR-verdrag: vrijwel alle Europese landen en enkele landen uit Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Azië.

De volledige lijst van bij de CMR aangesloten landen:

 

Lidstaten CMR-verdrag

 

Albanië

Jordanië

Pakistan

Armenië

Kazachstan

Polen

Azerbeidzjan

Kirgizië

Portugal

België

Kroatië

Roemenië

Bosnië en     Herzegovina

Letland

Rusland

Bulgarije

Libanon

Servië

Cyprus

Litouwen

Slovenië

Denemarken

Luxemburg

Slowakije

Duitsland

Macedonië

Spanje

Estland

Malta

Syrië

Finland

Marokko

Tadzjikistan

Frankrijk

Moldavië

Tsjechië

Georgië

Mongolië

Tunesië

Griekenland

Montenegro

Turkije

Groot-Brittannië

Nederland

Turkmenistan

Hongarije

Noorwegen

Wit-Rusland

Ierland

Oekraïne

Zweden

Iran

Oezbekistan

Zwitserland

Italië

Oostenrijk