arrow close icon-chevron-left icon-chevron-right icon-twitter icon-facebook icon-linkedin icon-zoom icon-trash icon-user icon-cart icon-search icon-chat

Stichting Vervoeradres

Een samenwerkingsverband van evofenedex – TLN – CBRB – BLN/Schuttevaer
WEG en WAGEN
Tijdschrift over vervoerrecht, transport van afval en douane.
Stichting Vervoeradres (SVA) is opgericht in 1946 door brancheorganisaties van wegvervoer en binnenvaart alsmede de belangenorganisatie van verladers. De leden van het bestuur worden benoemd door evofenedex, TLN en CBRB samen met Koninklijke BLN-Schuttevaer.

Ga naar VEELGESTELDE VRAGEN

Doelstelling

Op onafhankelijke en onpartijdige wijze ondersteunt Stichting Vervoeradres de gemeenschappelijke belangen van verladers en vervoerders op privaatrechtelijk  en publiekrechtelijk terrein.

Vrachtbrief  / algemene voorwaarden

De Stichting Vervoeradres ondersteunt vervoerders en verladers bij het op juridisch juiste wijze sluiten van vervoerovereenkomsten. De vrachtbrief en algemene voorwaarden zijn daarvoor belangrijke hulpmiddelen.

  • De vrachtbrieven zijn conform de eisen van Wet wegvervoer goederen, boek 8 BW respectievelijk het CMR-verdrag en de AVC 2002. Ook sluiten de vrachtbrieven aan bij de marktverwachtingen. De vrachtbrieven zijn zowel op papier als digitaal beschikbaar.
  • Tweezijdige algemene voorwaarden (AVC 2002 en BV 2016), die breed gedragen worden in de markt. De juridische commissie draagt zorg voor juridisch juiste en evenwichtige, tweezijdige algemene voorwaarden.

Activiteiten

  • Het uitgeven van een standaardmodel voor vrachtbrieven. Verkoop van deze vrachtbrieven is uitbesteed aan Beurtvaartadres.
  • Het uitgeven van tweezijdige, algemene voorwaarden en deelmarktvoorwaarden voor wegvervoer, logistieke activiteiten en binnenvaart.
  • Het verstrekken van informatie over vrachtbrieven, algemene voorwaarden en vervoerrecht in het algemeen. Informatie vindt u op deze website (Kennisbank), in het gratis tijdschrift Weg en Wagen en op het SVA-congres plus syllabus.