Organisatie

Bestuur - Algemeen Secretaris - Missie - Juridische Commissies

home / organisatie

De Stichting Vervoeradres is opgericht in 1946 door brancheorganisaties van goederenvervoer over de weg en over binnenwateren en de belangenorganisatie van verladers.

Bestuur  en Algemeen Secretaris

De leden van het bestuur worden benoemd door evofenedex, TLN en Koninklijke Binnenvaart Nederland.

Mevr. mr. Shula Stibbe is Algemeen Secretaris van de Stichting Vervoeradres.

Missie / visie / doelstellingen

Op onafhankelijke en onpartijdige wijze ondersteunt Stichting Vervoeradres de gemeenschappelijke belangen van verladers en vervoerders op privaatrechtelijk  en publiekrechtelijk terrein.

  1. Het ondersteunen van vervoerders en verladers bij het op juridisch juiste en evenwichtige wijze sluiten van vervoerovereenkomsten door het aanbieden van standaarden voor juridische documenten (vrachtbrieven) en teksten (algemene voorwaarden en voorbeeld clausules / overeenkomsten).

  2. Gebruik van de standaarden vermindert het aantal conflicten over de feitelijke uitvoering van logistieke contracten. 

  3. De standaarden dragen bij aan het voorkomen van inbreuken op de wet. 

De Stichting stelt zich ten doel om:

  1. De logistieke sector heeft de beschikking over standaard vrachtbrieven. De vrachtbrieven zijn conform de eisen van Wet wegvervoer goederen, boek 8 BW respectievelijk het CMR-verdrag en de AVC 2002. Ook sluiten de vrachtbrieven aan bij de marktverwachtingen. De vrachtbrieven zijn zowel op papier als digitaal beschikbaar.

  2. De logistieke sector heeft de beschikking over tweezijdige algemene voorwaarden, namelijk de AVC 2002 respectievelijk deelmarktvoorwaarden. Deze voorwaarden worden breed gedragen door beide vervoerspartijen.

  3. De logistieke sector alsmede hun adviseurs op juridisch, verzekerings- en financieel/douane gebied, zijn geïnformeerd over de standaard vrachtbrief en tweezijdige voorwaarden en zijn zich bewust van het nut hiervan.

  4. De logistieke sector handelt in compliance met het publiekrecht. Alle betrokken partijen zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid hierin.

Juridische commissies

Het beheer van de algemene voorwaarden en het beheer van de standaard vrachtbrief is opgedragen aan de juridische commissies. Zij brengen advies uit aan het bestuur. Het secretariaat van deze commissies wordt gevoerd door de Algemeen Secretaris.

Juridische commissie wegvervoer

In deze commissie hebben juristen namens evofenedex, TLN en Stichting Vervoeradres zitting. De commissie adviseert het bestuur over de (standaard) vrachtbrief,  de Algemene Vervoercondities (AVC 2002) en de algemene voorwaarden per deelmarkt. Bij wetswijzigingen op het gebied van vervoerrecht of bij bepaalde technische of maatschappelijke ontwikkelingen beoordeelt de Juridische Commissie of de voorwaarden aangepast moeten worden.

Juridische commissie binnenvaart

In deze commissie hebben juristen van de belangenorganisaties evofenedex, TLN, Koninklijke Binnenvaart Nederland en Stichting Vervoeradres zitting.