Stichting Vervoeradres

SVA voorwaarden: AVC - deelmarkten - BV 2016

Downloads van AVC - CMR - Binnenvaart - deelmarktvoorwaarden

home / algemene voorwaarden

SVA-voorwaarden kunt u gratis gebruiken. Lidmaatschap is niet nodig. 

De Stichting Vervoeradres beheert SVA algemene voorwaarden voor wegtransport en binnenvaart. Deze voorwaarden kunt u gratis downloaden en toepassen in uw vervoercontracten. Via de "knoppen" hieronder komt u op de pagina van de gewenste voorwaarden.

Het AVC-boekje en CMR-boekje zijn tevens te bestellen, via tel. 088-55 22 100 U krijgt dan een offerte voor een direct shipment order. Minimale afnameverplichting 50 stuks.

  In de dagelijkse praktijk van logistiek dienstverleners en verladers leven veel vragen over juridische kwesties die samenhangen met het goederenvervoer. 

Het praktijkboek Vragen uit de praktijk geeft hier antwoord op.


 Bestel het gratis boek Vraag uit de praktijk ​       

     

AVC 2002

De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002) zijn SVA algemene voorwaarden voor wegvervoerovereenkomsten voor goederenvervoer over de weg. Deze SVA voorwaarden worden bij vrijwel alle wegvervoerovereenkomsten van Nederlandse vervoerders toegepast.

 AVC 2002


Deelmarktvoorwaarden

De Stichting vervoeradres geeft behalve de AVC 2002 ook SVA algemene voorwaarden uit voor gespecialiseerd transport en logistieke dienstverlening. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de AVC 2002. In deze voorwaarden zijn de verplichtingen van afzender, vervoerder en soms ook de geadresseerde specifieker uitgewerkt en aangepast aan de aard van de werkzaamheden. Schade en aansprakelijkheid zijn zo gedefinieerd, dat het aansluit op de praktijk.

 Deelmarkt voorwaarden


CMR-Verdrag

De afkorting CMR staat voor ‘Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route’ (Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg). Het CMR-verdrag is een internationaal verdrag onder auspiciën van de Verenigde Naties.

 CMR-Verdrag


eCMR protocol

Het eCMR protocol is toegevoegd aan het CMR-verdrag. Lidstaten van het CMR-verdrag kunnen ook het protocol ondertekenen, indien zij het in hun land mogelijk willen maken dat voor goederenvervoer over de weg een elektronische vrachtbrief wordt gebruikt.

 eCMR protocol


SVA Binnenvaart voorwaarden 

De binnenvaartorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland samen met ondernemersvereniging evofenedex ontwikkelen tweezijdige algemene voorwaarden voor de binnenvaart. Het beheer van deze voorwaarden is neergelegd bij Stichting Vervoeradres. 


Alle algemene voorwaarden kunt u gratis downloaden. Het is niet geoorloofd om teksten te veranderen, vanwege het auteursrecht van de Stichting.


Momenteel zijn er drie sets voorwaarden voor de binnenvaart beschikbaar: SVA Bevrachtingsvoorwaarden BV2016, SVA Opslagvoorwaarden binnenvaart, SVA Veerbootcondities.

Binnenvaart voorwaarden