SVA Kennisbank thema Logistieke platforms / data delen

Logistieke platforms / data delen

Think data, not documents. That’s all

home  /  Logistieke platforms data delen 

Vrachtplatforms

Een aantal verzekeraars heeft aangegeven, geen vertrouwen te hebben in “openbare” vrachtplatforms. Er doen zich zoveel onregelmatigheden voor bij de deelnemende vervoerders, dat deze verzekeraars geen dekking meer geven voor vervoersopdrachten via “openbare” vrachtplatforms. Ook in raamovereenkomsten wordt deze mogelijkheid vaak uitgesloten.   


Informatie digitaal uitwisselen tussen bedrijven kan via platforms, zoals vrachtuitwisselingsplatforms of vrachtbrievenplatforms. Of informatie verstrekking aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld douane-aangifte of melding afvalstoffen. 

Welke informatie mogen bedrijven uitwisselen? 

  • Voor de uitwisseling van persoonsgegevens geldt strenge wetgeving (AVG).
  • Bovendien mogen bedrijfsgegevens geen informatie bevatten, die van invloed kunnen zijn op de concurrentie. (mededingingsrecht)

Wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatie (preventie van fraude)?

  • Hoe betrouwbaar is de informatie, die het platform levert. Als de informatie onjuist blijkt te zijn (de vervoerder is een oplichter), is het platform dan aansprakelijk te stellen?
  • Hoe kun je vaststellen, dat data afkomstig zijn van jouw wederpartij (iShare)?

Wat mag het platform doen met jouw data? 

  • Wie is "eigenaar" van de data?
  • Bestaat er wetgeving over of moet je alles in contracten regelen?
  • Wat gebeurt er als het platform failliet gaat?

Gerelateerde Artikelen Weg en Wagen

Platforms en Data                                                     

Polo G. van der Putt

  Lees het artikel

Afsprakenstelsel iSHARE: hoe zit dit juridisch in elkaar?

mr. Philip van der Weijde

  Lees het artikel

Identiteitsfraude van de vervoerder op intertnetplatforms

mr. dr. Papis Seck

  Lees het artikel

Connected cars: Enkele knelpunten bij computers op wielen

mr. Tineke van de Bunt

  Lees het artikel