SVA Kennisbank thema Logistieke platforms / data delen

Databanken en platforms

Think data, not documents. That’s all

home  /   Logistieke platforms data delen / databanken platforms

Cloud

Veel bedrijven hebben bedrijfsgegevens of transacties in de cloud staan. Dat kan bij een cloudprovider zijn, maar ook door een account of profiel op een platform aan te houden. Zijn er garanties voor veiligheid en continuïteit? Wat gebeurt er bijvoorbeeld als de cloudprovider of het platform failliet gaan?

Lees het hele artikel

Aanbieders van cloud-diensten, zoals TransFollow, moeten voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens en zorgdragen voor technische en juridische continuïteit. Waar moet u op letten als u gebruik maakt van een cloud-dienst?

Lees het hele artikel


Digitale meldingen aan overheidsinstanties; Gevolgen voor de privacy

De overheid stelt verplicht om meldingen digitaal te doen, waarbij de gegevens openbaar beschikbaar komen. Een voorbeeld van zo'n digitaal meldingssysteem is AIS. Dit is een systeem voor het tracken van schepen met behulp van door die schepen uitgezonden radiosignalen. Het is ontwikkeld door de International Maritime Organization (IMO), die het verplicht stelt voor een groot deel van het internationale scheepvaartverkeer. Ook voor binnenlands scheepvaartverkeer wordt het gebruik van AIS steeds vaker verplicht gesteld. Maar via deze gegevens is informatie terug te leiden tot individuele schepen en hun bemanning. Mag dat?

Lees het hele artikel


Gegevens uitwisselen via een platform

De diversiteit aan systemen en de automatiseringsgraad van de verschillende partijen zorgen ervoor dat er geen gelijk speelveld is in de sector. Dit in combinatie met de relatief hoge inspanning in tijd en geld die nodig is voor het één op één integreren van verschillende systemen maakt digitalisering op deze wijze een bottleneck voor horizontale samenwerking.Om deze situatie te doorbreken is er behoefte aan een onafhankelijk, digitaal platform om gegevens tussen verschillende partijen uit te wisselen. Een platform dat laagdrempelig is voor alle partijen om in te stappen (zowel technisch als financieel) en dat het mogelijk maakt om via één integratie vanuit de eigen ICT systemen op een veilige en betrouwbare manier te communiceren met alle andere partijen, ongeacht hun ICT landschap.

Lees het hele artikel

Samenwerking kan via een overeenkomst of een joint-venture. Maar het kan ook doordat partijen zich verzamelen in een platform dat dient als vehikel voor samenwerking voor iedereen die aan de doelgroep voldoet. Het platform als samenwerkingsvehikel onder de loep. De juridische insteek of kwalificatie van een samenwerking  is niet onbelangrijk. Want hoeveel 'pain' en hoeveel 'gain' een platform oplevert, ook voor de partijen die eraan deelnemen, hang mede af van het juridische label dat erop wordt geplakt. 

Lees het hele artikel

Platforms, waarop vracht of vrachtruimte kan worden aangebodennt. Oftewel vrachtuitwisselingssites. Nederland wordt steeds meer een land waarin logistieke partijen een transport organiseren, maar niet noodzakelijkerwijs zelf uitvoeren.Of het nu gaat om 3 PL, 4 PL, supply chain solutions providers, of ‘gewone’ wegvervoerders: al die partijen zoeken regelmatig een (onder)vervoerder om transportopdrachten uit te voeren. En dat doen zij steeds vaker via internetplatforms of vrachtuitwisselingssite. Maar hoe veilig is het aanbod van de vervoerder. En kan het platform aansprakelijk gesteld worden bij diefstal door de vervoerder?

Lees het hele artikel