SVA Kennisbank thema de vrachtbrief

Digitaliseren van vrachtbrieven

Think data, not documents. That’s all

home  /  thema vrachtbrief   elektronische vrachtbrief / digitaliseren van vrachtbrieven
Digitalisering

Digitalisering van de vrachtbrief betekent dat een papieren vrachtbrief wordt omgezet in een elektronische (digitale) vrachtbrief. De applicatie voor een elektronische vrachtbrief kan beheerd worden door de vervoerder zelf of op een platform van een commerciële aanbieder.  

Bewijsmiddel

Met behulp van de vrachtbrief kunt u bewijs leveren van de voorwaarden in de vervoerovereenkomst en de partijen bij de vervoerovereenkomst, van de inontvangstneming van de zaken en de uiterlijke staat van de verpakking, van het gewicht en van het aantal goederen. De bewijskracht van een elektronische vrachtbrief is afhankelijk van de betrouwbaarheid van het achterliggende systeem (applicatie, platform, etc.).

Een elektronische vrachtbrief is in wezen een set data met dezelfde functionele mogelijkheden als een papieren vrachtbrief. In de wetgeving voor de elektronische vrachtbrief zijn daarom de functionaliteiten van de vrachtbrief vastgelegd. Er is bewust voor gekozen om geen technische specificaties vast te leggen in het eCMR protocol, zodat alle hardware en software technieken toepasbaar zijn. Op die manier kunnen de nieuwste technieken gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld de QR-code die op het moment dat het eCMR protocol werd geschreven nog niet bestond.

Thema's binnen Digitaliseren van vrachtbrieven

  Digitalisering: functionaliteiten 
  Digitalisering: beveiliging
  Business requirements specification