Tijdschrift Weg en Wagen

Weg en Wagen 96             

Mei 2022 - Jaargang 36
 Aanmelden voor gratis abonnement op Weg en Wagen 

Weg en Wagen is het gratis online tijdschrift van de Stichting Vervoeradres. Het komt drie keer per jaar uit en bevat actuele, juridische informatie met betrekking tot transport en logistiek. 

Vaste rubrieken zijn: Vervoerrecht - Douane - Duurzaam transport - Logistieke Data en Platforms.Rubrieken Weg en Wagen 96

Vervoerrecht

 Lees de artikelen

Duurzaam transport

 Lees de artikelen

Alle Artikelen

 Lees de artikelen

Artikelen per Rubriek

Rubriek Vervoerrecht

mr. Leendert van der Hee (van Traa advocaten)

De informatieplicht van de vervoerder: een nuttig instrument

Bij een zending van drie dozen is één doos niet aangekomen bij geadresseerde. Het is duidelijk, dat er tijdens het transport een en ander is misgegaan. Kan het zijn dat de vervoerder opzet is te verwijten? .......  lees verder


mr. Joost Wery ( advocaat vervoerrecht bij Damsté Advocaten, Enschede )

Wees een beetje lief voor je vrachtbrief

 Wat kan er gebeuren, als de vrachtbrief niet klopt met de zending? En mag de chauffeur ter plekke bij het ophaaladres een nieuwe vrachtbrief opmaken? Soms heeft een klein foutje dure consequenties…. .......  lees verder


mr. Peter van Dam ( advocaat en partner bij Van Dam & Lolkema advocaten)

Aansprakelijkheid voor schade op een bedrijfsterrein

Vervoer van zaken gaat gepaard met het betreden van terreinen van anderen. Daar worden de zaken immers geladen of gelost. Tijdens het verblijf op een terrein gaat er wel eens iets mis. ..........  lees verder


mr. dr. Papis Seck (Partner bij Van Dorth Advocaten Ph.D. Maritime Law en Certified Insurance Lawyer (UvA))

Verjarings- en vervaltermijnen in het CMR-Verdrag: duur, aanvang, verloop, schorsing en stuiting (deel I) 

Vorderingen onder de vervoerovereenkomst hebben een korte verjaring. Bij een schadeclaim is dit een belangrijk aandachtspunt. In deel I aandacht voor (a) Wat zijn de verjarings- en vervaltermijnen in het CMR Verdrag? .........  lees verder


mr. Eveline Jacobs ( Advocaat en mediator bij Caland Advocaten )

Stijging van de dieselprijs: onvoorzien? 

In langlopende contracten worden vaak afspraken (de brandstofclausule) gemaakt over de doorberekening van stijgende of dalende brandstofprijzen. Voor nieuwe contracten kunnen afspraken worden gemaakt  .......  lees verder

Rubriek Duurzaam transport

mr. Shula Stibbe (Algemeen Secretaris van Stichting Vervoeradres)

Vraag uit de praktijk over afval/gevaarlijke stoffen 

Per 1 juli 2022 verandert de Wet Milieubeheer. Onderdeel van de wijziging is de meldingsplicht voor de vervoerder van gevaarlijk afval........  lees verder

Rubriek Douane

mr. Roelof Andringa en mr. Jefke Daems (Andringa Caljé & De Jager advocaten )

De procedure voor het aanvragen van een Bindende Tarief Inlichting (BTI) 

Met een beschikking over het douanetarief krijgt een importeur zekerheid over de toepasselijke goederencode en daarmee het toepasselijke douanetarief. In dit artikel komen enkele praktische aspecten .......  lees verder