SVA Kennisbank thema verzekeringen

Niet verzekerd

Afzender is niet verzekerd voor schade aan de goederen

home  / Verzekeringen /  Niet verzekerd voor schade
Transportschade claimen

Wij adviseren om bij uw verzekeraar een goederentransportpolis af te sluiten. Bij veel grote pakketvervoerders en koeriers kunt u bij aanmelding van uw zending een verzekering afsluiten. Daarnaast bieden ook transportverzekeraars de polis aan. Meer informatie over de goederentransportpolis vindt u hier.

Wettelijk is de aansprakelijkheid van een vervoerder beperkt tot de limiet. De goederentransportpolis dekt de waarde van de goederen voor de meerwaarde boven de wettelijke limiet. De wettelijke limiet bedraagt voor binnenlandse ritten €3,40 per kilo, en voor internationale ritten SDR8,33 = ca. €10 per kilo.

Hoe schade claimen?

In het geval u schade wilt claimen voor de levering van goederen, die niet compleet of beschadigd is, leggen wij hier kort uit, hoe dat juridisch in elkaar zit. 

  • Wie is aansprakelijk voor de transportschade? 
  • Hoe berekent de vervoerder de schadevergoeding.
  • Let op: korte verjaring 
Wie is aansprakelijk voor de transportschade? 

Stel u heeft goederen gekocht en nadat deze bij u bezorgd zijn constateert u schade. Als deze schade tijdens transport is ontstaan, kunt u een claim neerleggen bij de vervoerder. Als koper van de goederen kunt u er ook voor kiezen om te claimen bij de verkoper.

Claimen bij de verkoper kan onder de koopovereenkomst. Echter, als in de koopovereenkomst is afgesproken , dat u zelf zorg draagt voort transport, dan kunt u transportschade niet claimen bij de verkoper (zie voor meer informatie: 6. Afleveren en Incoterms). 

Claimen bij de vervoerder kan onder de vervoerovereenkomst. Het beste is om gelijk een voorbehoud op de vrachtbrief te maken bij ontvangst van de zending (zie voor meer informatie 5. Zichtbare en Onzichtbare schade). U dient uw claim naar de vervoerder te onderbouwen, bijvoorbeeld met foto's en een kopie van de factuur. 

Hoe berekent de vervoerder de schadevergoeding

De vervoerder wordt in het nationale recht én in het internationale recht beschermd tegen hoge schadeclaims. De verdiensten van een vervoerder worden bepaald door de afstand die afgelegd moet worden, en het gewicht en volume van de cargo. De waarde van de goederen staat los van de vervoerskosten, die de vervoerder in rekening brengt. Een schadeclaim op basis van de waarde van de goederen is niet op te brengen door een vervoerder en kan tot het faillissement van de vervoerder leiden. Daarom is de aansprakelijkheid beperkt tot een limiet. Alleen in het geval de vervoerder opzettelijk de schade heeft veroorzaakt, zoals bij diefstal, wordt de limiet doorbroken. In dat (zeldzame) geval dient de vervoerder alle schade te vergoeden.

De schade, die de vervoerder vergoedt, bestaat in principe uit de waardevermindering van de goederen voor zover dit bedrag niet boven de limiet uit komt. De limiet voor binnenlands vervoer bedraagt €3,40 per kilo. Bij grensoverschrijdend vervoer is de limiet 8,33 SDR (= rond €10,00). In de Toelichting op de AVC vindt u een uitgebreide toelichting op schadeberekening.

Let op: De vervoerder is geen vergoeding verschuldigd voor gevolgschade, ook wel genoemd indirecte schade. 

Korte verjaring 
De verjaring van schadeclaims onder de vervoerovereenkomst bedraagt één jaar. Mocht de vervoerder uw claim afwijzen, dan raden wij aan niet te lang te wachten met het inschakelen van juridische hulp. Bij voorkeur van een jurist die in vervoerrecht gespecialiseerd is.