SVA Kennisbank thema AVC 2002

Toelichting op de AVC

home  /  avc 2002   /  Toelichting op de AVC


Toelichting op de AVC 2002

   

              Professor Maarten               Claringbould 

Professor Maarten Claringbould schreef een uitgebreide toelichting op de artikelen van de AVC. Hieronder vindt u de downloads van de toelichting per artikel.

Toelichting op de AVC 2002

Artikel 1 Definities

  Artikel 1 - definities (pdf)

Artikel 2 Elektronische berichten 

  Artikel 2 - Elektronische berichten (pdf)

Artikel 3 Werkingssfeer 

  Artikel 3 - Werkingssfeer (pdf)

Artikel 4 Verplichting van de afzender 

  Artikel 4 - Verplichting van de afzender (pdf) 

Artikel 5 Vrachtbrief

  Artikel 5 - Vrachtbrief (pdf) 

Artikel 6 Bewijskracht van de vrachtbrief

  Artikel 6 - Bewijskracht van de vrachtbrief (pdf) 

Artikel 7 Vrachtbetaling

  Artikel 7 - Vrachtbetaling (pdf) 

Artikel 8 Instructies van de afzender

  Artikel 8 - Instructies van de afzender (pdf) 

Artikel 9 Verplichting van de vervoerder

  Artikel 9 - Verplichting van de vervoerder (pdf) 

Artikel 10 Aansprakelijkheid van de vervoerder

  Artikel 10 - Aansprakelijkheid van de vervoerder (pdf) 

Artikel 11 Bijzondere risico's

  Artikel 11 - Bijzondere risico's (pdf) 

Artikel 12 Bevrijdende omstandigheden

  Artikel 12 - Bevrijdende omstandigheden (pdf) 

Artikel 13 Schadevergoeding

  Artikel 13 - Schadevergoeding (pdf) 

Artikel 14 Opzet en bewuste roekeloosheid

  Artikel 14 - Opzet en bewuste roekeloosheid (pdf) 

Artikel 15 Schademelding

  Artikel 15 - Schademelding (pdf) 

Artikel 16 Vorderingsrecht

  Artikel 16 - Vorderingsrecht (pdf) 

Artikel 17 Rembours

  Artikel 17 - Rembours (pdf) 

Artikel 18 Ter vrije keuze van de vervoerder

  Artikel 18 - Ter vrije keuze van de vervoerder(pdf)  

Artikel 19 Verhindering na inontsvangstneming

  Artikel 19 - Verhindering na inontsvangstneming(pdf) 

Artikel 20 Stapelvervoer, doorvervoer

  Artikel 20 - Stapelvervoer, doorvervoer (pdf) 

Artikel 21 Opslag in geval van niet opkomen van de geadresseerde

  Artikel 21 - Opslag in geval van niet opkomen van de geadresseerde (pdf)  

Artikel 22 Opslag voor, tijdens en na het vervoer

  Artikel 22 - Opslag voor, tijdens en na het vervoer (pdf)  

Artikel 23 Retentierecht

  Artikel 23 - Opslag voor, tijdens en na het vervoer (pdf)  

Artikel 24 Pandrecht

  Artikel 24 - Pandrecht (pdf)  

Artikel 25 Verloren zaken

  Artikel 25 -Verloren zaken (pdf)  

Artikel 26 Vrijwaring, Himalaya-clausule

  Artikel 26 - Vrijwaring, Himalaya-clausule (pdf) 

Artikel 27 Vertragingsrente

  Artikel 27 - Vertragingsrente (pdf)  

Artikel 28 Verjaring

  Artikel 28 - Verjaring (pdf)  

Artikel 29 Forumkeuze en rechtskeuze

  Artikel 29 - Forumkeuze en rechtskeuze (pdf)