SVA Kennisbank thema CMR en eCMR

Elektronische vrachtbrief in België

home  cmr en ecmr ecmr / in België

Koninklijk besluit inzake de elektronische vrachtbrief

Op 1 mei 2016 is het Belgische koninklijk besluit inzake de elektronische vrachtbrief (e-CMR) in werking getreden. Dit KB voorziet in een proefproject voor de duur van 3 jaar waarbij de elektronische vrachtbrief kan gebruikt worden in het nationaal wegvervoer. Dit proefproject duurt tot en met 30 april 2019.

Alleen softwareleveranciers, die vergunning hebben gekregen van het Belgische ministerie voor mobiliteit, mogen hun technologie ter beschikking stellen aan verladers en vervoersondernemingen waarbij deze gebruik kunnen maken van de e-CMR in plaats van de klassieke “papieren” vrachtbrief. De leverancier is verplicht om elke vervoerder, afzender en commissionair aan wie hij zijn technologie beschikbaar stelt, onmiddellijk aan te melden bij het DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid.

Het gebruik van een ongeldige elektronische vrachtbrief wordt gelijkgesteld met het gebruik van een ongeldige papieren vrachtbrief.

Tekst van het Belgische Koninklijk Besluit inzake de elektronische vrachtbrief. 

Lees meer op de pagina eCMR Benelux.