SVA Kennisbank thema CMR en eCMR

Elektronische vrachtbrief in de Benelux

home  cmr en ecmr ecmr / in de Benelux

ECMR-PILOT: Living Lab in Benelux

De drie Benelux-landen stimuleren de ontwikkeling van de digitale vrachtbrief (e-CMR) door een proefproject dat tot december 2025 zal lopen. 

Dit proefproject dat oorspronkelijk tot 2020 zou lopen, is nu verlengd om meer vervoerders gelegenheid te geven kennis te maken met de elektronische vrachtbrief. Daarnaast zoekt het project aansluiting op de nieuwe EU-verordening EFTI (Electronic Freight Transport Information)

De EFTI-Verordening verplicht overheden grote delen van de eCMR digitaal te accepteren vanaf augustus 2025. Lees meer over de EFTI verordening in Weg en Wagen nr.88.

Binnen het kader van de Benelux pilot zal een Access Point worden ontwikkeld, dat het delen van de data tussen overheden, vervoerders en autoriteiten gemakkelijker maakt. Verwacht wordt dat dit Access Point in 2021 wordt gerealiseerd. Overigens merken de vervoerders in eerste instantie niets van deze wijziging: zij kunnen gewoon gebruik blijven maken van de eCMR zoals zij gewend zijn. Gedurende de looptijd van de proef kan stapsgewijs uitgebreid worden met bijkomende serviceproviders en bijkomende functionaliteiten.

Via de Benelux-proef, die als ‘living lab’ kan fungeren, kunnen de Benelux-landen mede richtinggevend zijn voor de wijze waarop de Verordening geïmplementeerd wordt. Het is de bedoeling dat het eCMR-platform tegen 2025 uiteindelijk geïntegreerd zal worden in de Europese eFTI platform structuur.

​​​Toepassingska​der 

De proef is beperkt tot het intra-Benelux vrachtvervoer en kan zowel het vervoer tussen de Benelux-landen betreffen, als nationaal vervoer, inclusief cabotage. Er is geen maximum gesteld aan het aantal deelnemende transporteurs en ook niet aan het aantal aan te maken e-CMR’s. 

Alleen softwareleveranciers die economische activiteiten verrichten in verband met het leveren van technologie in één van de Benelux-landen mogen een aanvraag indienen. Er is voorlopig ook nog geen maximum gesteld aan het aantal softwareleveranciers dat toegelaten kan worden in het kader van de proef. 

Aanvragen voor een erkenning e-CMR zullen op volgorde van binnenkomst worden behandeld. Bij een voldoende aantal aanvragen voor de pilot, kan besloten worden om geen nieuwe softwareleveranciers meer toe te laten tot de pilot.

​Aanvraag erkenn​ing e-CMR software

​​Erkenning van de e-CMR software is in Nederland neergelegd bij NIWO

​In het kader van de proef worden voor het krijgen van een erkenning bepaalde eisen gesteld aan:

  • ​​​de inhoud, de nummering en het gebruik van de e-CMR

  • de softwareleveranciers en aan de door hen aan te leveren technologie voor de aanmaak van e-CMR’s

  • de informatieverschaffing aan de controlerende instanties  

Wettekst e-CMR pilot

In het publicatieblad 2017,2 vanaf pagina 8 staat de Beschikking Benelux inzake digitale vrachtbrief