arrow close icon-chevron-left icon-chevron-right icon-twitter icon-facebook icon-linkedin icon-zoom icon-trash icon-user icon-cart icon-search icon-chat
Thema

Toelichting op het CMR-verdrag

In 1956 kwam het CMR-verdrag tot stand in de Verenigde Naties. De afkorting CMR staat voor ‘Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route'. Doel van het verdrag is de uniformering van het internationale goederenverkeer over de weg. Centraal staat de standaardisering van de vrachtbrief en de aansprakelijkheid van de vervoerder.

Het CMR-verdrag is succesvol: alle Europese landen zijn lid, maar ook een groeiend aantal landen buiten Europa, met name in Azië. 

Er zijn twee protocollen geschreven in aanvulling op het verdrag. De lidstaten van het CMR-verdrag kunnen opteren om ook te tekenen voor deze protocollen.

In 1978 werd het verdrag gewijzigd bij protocol om de SDR als eenheid in te voeren. In 2008 werd het verdrag uitgebreid met het protocol voor de elektronische vrachtbrief.

Automatisch van toepassing op overeenkomsten van internationaal wegvervoer

Het CMR-verdrag is automatisch van toepassing op vervoerovereenkomsten voor internationaal wegtransport, waarbij de plaats van inontvangstneming en/of de plaats van aflevering gelegen is in een lidstaat. Het CMR-verdrag is dwingend recht. Met andere woorden: algemene voorwaarden en vervoersafspraken tussen partijen, die in strijd zijn met het CMR, zijn ongeldig. In Nederland kunt u  ervoor kiezen om het CMR van toepassing te verklaren op uw overeenkomsten van binnenlands vervoer.

Wat staat er in het CMR-verdrag?

Het CMR regelt onder andere de volgende onderwerpen van de vervoerovereenkomst:

  • Vrachtbrief Verplichting om een vrachtbrief op te maken per zending. Aanduidingen op de vrachtbrief. Bewijskracht.
  • Goed erin, goed eruit Inontvangstneming van de goederen door de vervoerder. Verpakking van de goederen. Aflevering door de vervoerder. Ontvangstbewijs van de geadresseerde.
  • Aansprakelijkheid Overmacht. Opzet of bewuste roekeloosheid.
  • Omvang van de schadevergoeding Aansprakelijkheidslimiet.
  • Verjaring
  • Forumkeuze In welk land is de rechter bevoegd? Is arbitrage toegestaan?
  • Opvolgend vervoer
  • Dwingend recht

AVC aanvullend op het CMR

Een aantal onderwerpen wordt niet of slechts gedeeltelijk geregeld in het CMR. Bijvoorbeeld: wie moet laden en lossen, betalingsvoorwaarden, retentierecht, verpanding. Daarom adviseren wij om de AVC van toepassing te verklaren bij grensoverschrijdend in aanvulling op het CMR.

Toelichting op het CMR

In het blad Weg en Wagen wordt geschreven over het CMR-verdrag. In deze artikelen wordt aandacht besteed aan jurisprudentie. Ook worden de bepalingen van het CMR verder uitgelegd. U kunt zich gratis abonneren op Weg en Wagen.

In 1984 schreef prof. dr. K.F. Haak een dissertatie over het CMR-verdrag, dat bij Stichting Vervoeradres werd uitgegeven onder de titel De aansprakelijkheid van de vervoerder ingevolge de CMR, ISBN: 9090007717. Dit boek is uitverkocht. Informatie over dit boek kunt u vragen via  info@sva.nl