Kennisbank thema vrachtbrief

SVA CONGRES 2022

Duurzaam transport in juridisch perspectief                                         24 Mei 2022    

home   / sva congres 2022

SVA-congres op 24 mei 2022: Duurzaam transport in juridisch perspectief

Het aandeel van de transportsector in de emissie van broeikasgassen bedraagt naar schatting 25%. Om dit aandeel omlaag te krijgen zijn maatregelen van technische aard nodig, zoals andere energiebronnen en een efficiënter gebruik van vervoermiddelen. Hoe werken deze maatregelen door in contracten en wetgeving? De ontwikkelingen geven aanleiding om het SVA congres te organiseren rond het thema Duurzaamheid in transport vanuit juridisch perspectief.

Het programma besteedt in de keynote door prof. mr. Gerrit van der Veen (RUG) aandacht aan recente jurisprudentie, waarin bedrijven worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor vermindering van CO2 uitstoot. Vervolgens zijn er workshops over diverse onderwerpen binnen het thema, maar ook over CMR-aansprakelijkheid.

Praktische informatie

Locatie: Postillion Hotel & Convention Centre WTC Rotterdam, adres Beursplein 37, Meent 110, 3011 AA Rotterdam

Datum: dinsdag 24 mei 2022

Programmatijd: Zaal op om 13.30 uur, einde programma om ongeveer 17.30 uur. Aansluitend borrel en diner.

Prijs: Als bijdrage in de kosten van het congres vragen wij voor uw deelname een bijdrage van €275,- (per persoon). Indien u een kortingscode heeft gekregen of als u met meerdere collega's komt, dan bedraagt de toegangsprijs €230,-. Dit is inclusief consumpties en diner.

Tijdschema

  • 13.30 uur Zaal open

  • 14.00 - 15.00 uur Plenair 1 Keynote speech

  • 15.00 - 16.00 uur Break out 1

  • 16.00 - 16.30 uur Plenair 2, discussie

  • 16.30 - 17.30 uur Break out 2

  • 17.30 - 21.00 uur Borrel / diner

Een keynote over recente rechtszaken, waarin bedrijven worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor vermindering van CO2 uitstoot. Vervolgens keuze tussen inspirerende workshops en netwerkmomenten in het walking dinner.

Sprekers op het congres

Prof. mr. Gerrit van der Veen (keynote) is advocaat en partner bij AKD en hoogleraar Milieurecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is gespecialiseerd in het bestuursrecht en omgevingsrecht. Hij houdt zich bezig met het algemeen bestuurs(proces)recht, openbaar bestuur en privaatrechtelijk overheidshandelen, omgevingsrecht/milieuaansprakelijkheid, subsidierecht en bestuursrechtelijke schadevergoeding, mijnbouwwetgeving en daaraan verbonden aansprakelijkheden.

Willem Boonk is advocaat en partner bij Smallegange. Hij is actief in de commerciële (proces)praktijk op het gebied van handel, transport en verzekering. Tot de zaken die hij behandelt behoren onder meer bevrachtingsdisputen, ladingclaims, letselschadezaken, handelsgeschillen en merkenrechtdisputen. 

Bas van Bree is werkzaam bij TKI Dinalog als managing director ad interim. Zijn aandachtsgebied is Cross Chain Collaboration Centers of 4C. Het doel is om een of meerdere complexe ketens gezamenlijk aan te sturen.  Ketens worden efficiënter door integrale aansturing. Zo kan bundeling van lading ritten besparen en dat betekent lagere kosten en vermindering van uitstoot van schadelijke stoffen. 

Leendert van Hee werkt als advocaat en partner bij Van Traa. Zijn specialisatie ligt op het terrein van het wegvervoer (CMR), de logistiek en het zeevervoer.

Eveline Jacobs (Caland advocaten) heeft een allround civiele procespraktijk met een specialisatie in transport, nationale en internationale handel, de scheepsbouw- en offshore industrie. Eveline is naast advocaat ook MfN geregistreerd mediator. 

Ingrid Koning is Universitair hoofddocent aan de Nyenrode Business Universiteit. In haar onderzoek richt zij zich op transport en logistieke vraagstukken en luchtvaart, met als specifiek aandachtspunt duurzaamheid. 

Jan Mulder is advocaat-specialist vervoerrecht bij de verzekeraar TVM.

Jan Pronk is Managing Director at BigMile B.V. BigMile maakt het simpel om regelmatig gestandaardiseerde “carbon footprinting” berekeningen en analyses te doen in zowel eenvoudige als complexe internationale logistieke ketens. 

Annemieke Spijker is advocaat en partner bij AKD. Ze is gespecialiseerd in multimodaal vervoer, internationaal wegvervoer en logistiek.

Joachim Staab is partner bij Van Diepen Van der Kroef advocaten en werkzaam vanuit de vestiging Amsterdam. Als Duitse Rechtsanwalt en tevens Nederlands advocaat is hij gespecialiseerd in Duits en Nederlands handelsrecht. Hij adviseert bij grensoverschrijdende koopcontracten en distributie-, agentuur- en franchiseovereenkomsten. 

Frank Stevens is Universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit. Hij is gespecialiseerd in zee- en vervoerrecht, verzekeringen en internationaal handelsrecht.

Wouter Verheijen is Tenure track assistant professor aan de Universiteit van Antwerpen. Zijn aandachtsgebieden zijn arbeidsrecht en vervoerrecht.

Inhoud programma:

Plenair 1: 

Key note speech   

Shell CO2 arrest: Hebben bedrijven een klimaatverplichting en zo ja, wat houdt die verplichting in?  Spreker: Gerrit van der Veen

Break out 1.

Workshops

Energietransitie, hoe verwerk je dat in contracten Afspraken over energietransitie in de raamovereenkomst voor transport en logistieke dienstverlening met behulp van een model voor standaard calculatie van CO2. Sprekers: Jan Pronk en Joachim Staab

Andere organisatie van vervoer met als doel CO2 reductie. Praktisch: Efficiency bekeken vanuit vervoerder. Juridisch: de rol van het recht in de supply chain. Sprekers: Bas van Bree en Ingrid Koning

Plenair 2

Discussie 

CMR aansprakelijkheid bij platforms en horizontale samenwerking Efficiënter gebruik van vervoermiddelen leidt tot minder CO2 uitstoot. Een methode daarvoor is horizontale samenwerking. Bijvoorbeeld door vraag en aanbod te matchen op een internetplatform. Welke partij draagt in deze vormen van samenwerking verantwoordelijkheid in het geval van schade aan de lading? Discussie tussen: Annemieke Spijker, Jan Mulder. Moderator Eveline Jacobs.

Break out 2.

Workshops

Workshop over stelling inzake schadeclaim bij onzichtbare schade door fear of loss  Als de goederen niet fysiek beschadigd zijn, maar de ladingbelanghebbende toch een schadeclaim indient omdat het voedingsmiddelen of consumentenmerken betreft. Dat gebeurt bij uiteenlopende schadeoorzaken, zoals lichte beschadiging verpakking, verstekelingen. Andere schadeoorzaken zijn: verkeerd laden, of niet voldoen aan publiekrechtelijke regels. Advocaat voor de stelling is Leendert van Hee. Advocaat tegen de stelling is Willem Boonk

Workshop over stelling inzake keten van vervoerders De last mile wordt vaak uitbesteed aan lokale, kleinschalige vervoerders. Bij een recente controle door de inspectie ILT bleken zo'n 20% van deze vervoerders niet de juiste papieren te hebben. Welke gevolgen heeft dit voor de hoofdvervoerder? Wetenschapper voor de stelling is Frank Stevens, wetenschapper tegen de stelling is Wouter Verheyen