Tijdschrift Weg en Wagen

Weg en Wagen 99              

 Juridisch tijdschrift voor de logistieke praktijk
Juni 2023 - Jaargang 37


                Archief

Weg en Wagen is het gratis online tijdschrift van de Stichting Vervoeradres. Het komt drie keer per jaar uit en bevat actuele, juridische informatie met betrekking tot transport en logistiek.  

Als u op de hoogte gehouden wilt worden over de publicatie van het volgende nummer, kunt u zich hier aanmelden  


Weg en Wagen 99

Vervoerrecht

 Lees de artikelen

Arbeidsrecht chauffeurs

 Lees de artikelen

Artikelen per Rubriek

Rubriek Vervoerrecht

mr. Leendert van der Hee en prof. mr. Maarten Claringbould (van Traa advocaten)

De aansprakelijkheid van de CMR-vervoerder voor accijns; nog een keer de Supreme Court

De vraag is of de accijns moet worden aangemerkt als “douanerechten en de overige met betrekking tot het vervoer der goederen gemaakte kosten” (artikel 23 lid 4 CMR). Zo ja, dan moet de vervoerder de accijns volledig vergoeden in aanvulling op de CMR-limiet. Zo nee, dan is de vervoerder in het geheel niet aansprakelijk voor de accijns. De rechtspraak in de CMR-landen is verdeeld over de vraag of dit soort fiscale schade verhaalbaar is onder de CMR. Er worden twee opvattingen gehuldigd: een enge opvatting en een ruime opvatting. .....  lees verder


mr. Shula Stibbe (Algemeen Secretaris van Stichting Vervoeradres)

Vraag uit de praktijk: Wat is de juridische functie van pakbon en laadlijst? 

Vraag: Kunt u ons informeren, wat de juridische waarde is van de pakbon en de laadlijst naast de vrachtbrief? Kunnen alledrie de documenten worden samengevoegd in de elektronische vrachtbrief? Dit zou veel tijd schelen op zowel de werkvloer als op kantoor.  ..........  lees verder


Rubriek Toezicht & Handhaving

mr. Ivana Esser en mr. Joost Wery (advocaten bij Damste advocaten)

Boete en verwijtbaarheid - Nieuw beleid in handhaving rij- en rusttijden  

In de nieuwe beleidsregel Boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) 2022 de jurisprudentielijn die in de rechtspraak is gegeven, nu ook door de minister feitelijk in de Beleidsregel is vastgelegd. De normen in de arbeidstijdenregelgeving zijn zo geformuleerd dat het niet uitmaakt of er sprake is van verwijtbaarheid, schuld of opzet; het enkele feit dat de norm wordt overtreden, kan tot beboeting leiden. Desondanks kan er niet beboet worden als er helemaal geen sprake is van verwijtbaarheid. Hoe stelt de rechter de hoogte van de boete vast?.........  lees verder

Rubriek Arbeidsrecht chauffeurs

 mr. Angela Kamta  (advocaat bij ITL Attorneys (voormalig Vallenduuk Advocaten)

De eigen rijder in het licht van het Deliveroo-arrest

Recent heeft de Hoge Raad vastgesteld dat bezorgers van Deliveroo arbeidsrechtelijk gekwalificeerd kunnen worden als werknemers en niet als zelfstandigen. In dit artikel gaat de schrijfster in op de Deliveroo-uitspraak en beantwoordt ze de vraag of de eigen rijder naar aanleiding van dit arrest als werknemer kan worden gekwalificeerd.   .......  lees verder

Rubriek Import/Export

 Marijn Kaat en Lilian Retel, Customs & Trade Advisor bij Gaston Schul

Vervoeren en verhandelen van accijnsgoederen 

Per 13 februari 2023 hebben bedrijven voor het vervoer van veraccijnsde goederen een vergunning nodig. Veraccijnsd vervoer betreft goederen waarover in het land van verzending al de accijns is betaald. 

Helaas zijn er bij de Nederlandse Douane automatiseringsproblemen en is het niet gelukt om de douanesystemen op de nieuwe versie van het EMCS aan te sluiten. Voor het veraccijnsd goederenvervoer is een tijdelijke oplossing ontwikkeld in de vorm van een papieren noodprocedure. Deze papieren noodprocedure EMCS moet toegepast worden tot uiterlijk 1 oktober 2023

Hoe werkt de noodprocedure voor veraccijnsd goederenvervoer?

. ...... lees verder

Rubriek Douane

mr. Marijn van Tuijl, partner bij Ploum advocaten

CO2-heffing bij invoer is een feit   

Op 1 oktober 2023 treedt de Carbon Border Adjustment Mechanism verordening (CBAM) in werking. CBAM, een CO2-grensheffing, vormt een belangrijk onderdeel van het ‘Fit for 55’-pakket van de Europese Unie.

In dit artikel wordt uitgelegd wat het CBAM precies inhoudt, hoe deze koolstofdioxideheffing wordt berekend en welke instanties belast zijn met het toezicht op deze koolstofdioxideheffing.  

.....  lees verder