Incote​rms

In de koopovereenkomst spreken koper en verkoper af, hoe de gekochte goederen geleverd worden. Vaak wordt daarvoor een Incoterms gebruikt. Incoterms zijn gestandaardiseerde leveringsvoorwaarden, die door het ICC vastgelegd zijn. Meer over Incoterms kunt u hier lezen.

In de vervoerovereenkomst speelt de Incoterms geen rol, omdat de partijen in deze overeenkomst niet dezelfde zijn als in de koopovereenkomst. De leveringsvoorwaarde uit de koopovereenkomst (Incoterms) bepalen wie de vervoerovereenkomst afsluit. Dat is vaak de verkoper, maar dat kan ook de koper zijn. Deze partij sluit dus de vervoerovereenkomst en bepaalt daarin waar de goederen worden afgeladen en waar ze worden afgeleverd.

Als de vervoerovereenkomst afwijkt van de Incoterms, dan heeft dat voor de vervoerovereenkomst geen gevolgen, zelfs niet als de betreffende Incoterms op de vrachtbrief staat vermeld.

Uiteraard zijn er wel gevolgen voor de koper en verkoper uit de koopovereenkomst. De afspraken in een overeenkomst gelden alleen tussen de partijen, die de overeenkomst sluiten. Een vervoerder kan dus niet worden aangesproken voor het niet juist uitvoeren van de leveringsvoorwaarde uit de koopovereenkomst.

Gewoon omdat de afspraken uit de koopovereenkomst niet bindend zijn voor de vervoerder.Afzender of aflader

Afzender en vervoerder sluiten een vervoerovereenkomst. De afzender is de opdrachtgever van de vervoerder. Vaak worden de goederen op het adres van een warehouse of een distributiecentrum afgeladen. Het aflaadadres is dan niet gelijk aan het adres van de afzender.

In veel gevallen verleent de aflader extra diensten aan zijn klanten. Bijvoorbeeld maakt de aflader de vrachtbrief op. De aflader is echter geen partij in de vervoerovereenkomst. De aflader vult de vrachtbrief in namens de afzender. In het vak Afzender moet naam, adres, woonplaats van de afzender ingevuld worden, ongeacht waar het aflaadadres is. De afzender ondertekent de vrachtbrief. De afzender kan de aflader namens hem de vrachtbrief laten ondertekenen.

Indien er iets gebeurt met de lading of bij controle onderweg, zal altijd de afzender die vermeld wordt op de vrachtbrief als eerste worden aangesproken. Wanneer de aflader staat vermeld als afzender, dan kan het een hele toer zijn om aan te tonen, dat hij niet de aan te spreken partij is. Immers, de vrachtbrief levert bewijs van de afspraken onder de vervoerovereenkomst.