Kennisbank thema de vrachtbrief

Geadresseerde: Rechten en verplichtingen

home  /  thema vrachtbrief  ontvangstbewijs / Geadresseerde: Rechten en verplichtingen

Welke rechten en plichten heeft de geadresseerde?


1. Rechten van de geadresseerde

De geadresseerde heeft recht op aflevering van de goederen of recht op vervangende schadevergoeding. Daarnaast heeft de geadresseerde beschikkingsrecht.

Over aflevering van de goederen leest u hier meer. Over schadevergoeding vertellen wij u op deze pagina.

Het beschikkingsrecht van de afzender gaat over op de geadresseerde zodra de goederen worden afgeleverd en de geadresseerde het voor hem bestemde (tweede) gedeelte van de vrachtbrief heeft ontvangen. In het geval de koper zelf vervoer van zijn goederen regelt, is de afzender meestal gelijk aan de geadresseerde. Dan blijft het beschikkingsrecht bij dezelfde persoon.

Het beschikkingsrecht over de lading is wel aan beperkingen onderhevig.  Als de geadresseerde gebruik maakt van dit beschikkingsrecht dan:

  • moet hij het eerste exemplaar van de vrachtbrief met daarop de nieuwe instructies aan de vervoerder overleggen en de vervoerder schadeloos stellen voor kosten en schade die de uitvoering van deze instructies met zich meebrengt

  • moeten de instructies uitvoerbaar zijn op het ogenblik, dat ze de chauffeur bereiken. De nieuwe instructies mogen de normale bedrijfsvoering van de vervoerder niet beletten en geen schade veroorzaken voor afzenders of geadresseerden van andere zendingen

  • mogen de instructies niet leiden tot het verdelen van de zending

De geadresseerde mag de goederen aan een andere persoon laten afleveren, maar deze persoon mag op zijn beurt geen andere geadresseerde meer aanwijzen.

Uiteraard houdt het beschikkingsrecht van de geadresseerde niet in dat hij ineens alles van de vervoerder kan vragen wat hij wil, want die heeft aan zijn verplichtingen in de vervoerovereenkomst voldaan. De geadresseerde kan bijvoorbeeld niet zomaar van de chauffeur verlangen dat hij de goederen alsnog naar een andere locatie vervoert, of vragen of hij de goederen ‘even’ naar boven brengt, uitpakt of installeert, of bijvoorbeeld andere pallet(s) mee retour neemt.

2. Verplichtingen van de geadresseerde

Naast rechten heeft de geadresseerde ook verplichtingen. De geadresseerde moet:

  • de goederen  met vereiste spoed in ontvangst nemen

  • direct na de aflevering van de goederen een ontvangstbewijs aan de vervoerder geven

  • bij levering onder rembours aan de vervoerder het afgesproken bedrag betalen

  • bij niet-franco levering de vrachtkosten betalen

3. Uitzondering 

Als in de koopovereenkomst de leveringsvoorwaarde Incoterm EXW of FCA is afgesproken, dan speelt de verkoper geen rol in het transport. De koper regelt het vervoer van de goederen en is in dit geval zowel afzender als geadresseerde.