Kennisbank thema de vrachtbrief

Emballage

home  /  thema vrachtbrief  ontvangstbewijs / emballage
Wat is emballage?

Emballage is verzendverpakking die alleen wordt gebruikt voor het transport van de goederen. In de praktijk wordt er op diverse manieren omgegaan met (retour-)emballage, bijvoorbeeld door toepassing van een poolsysteem, ruil, huur of statiegeld. Meermalig te gebruiken emballage, zoals (euro)pallets of rolcontainers, is veelal eigendom van de afzender, en moet na levering van de goederen weer worden geretourneerd naar de afzender.

Afspraken tussen afzender en geadresseerde

Wanneer de afzender wil dat de geadresseerde emballage ruilt, dan moet de afzender daarover met de geadresseerde afspraken maken. Daarbij moet de afzender ook afspreken dat de geadresseerde verplicht is om de te ruilen emballage direct na aflevering aan de vervoerder mee terug te geven. Bovendien is de geadresseerde verplicht om het overeengekomen aantal pallets te retourneren van een kwaliteit zoals overeengekomen met de afzender.

Niet automatisch in vervoerovereenkomst

De vervoerder is niet zonder meer verplicht om de emballage/ pallets te ruilen. Palletruil is een dienst die de vervoerder aanbiedt. Voor de retour te vervoeren pallets sluit de afzender een aparte vervoerovereenkomst met de vervoerder, die recht heeft op een nader overeen te komen vergoeding voor het vervoer van de emballage. De vervoerder is niet verplicht op retouremballage te wachten.

Vermelding in de vrachtbrief

De geadresseerde of de chauffeur kan het best op de vrachtbrief vermelden hoeveel emballage is aangeleverd en weer mee terug is genomen.

De kwaliteit van de retouremballage en de hoeveelheid is een zaak tussen afzender en geadresseerde.