arrow close icon-chevron-left icon-chevron-right icon-twitter icon-facebook icon-linkedin icon-zoom icon-trash icon-user icon-cart icon-search icon-chat
Thema

Veerboot

Toelichting

Per juli 2016 zijn deze voorwaarden gewijzigd. In artikel 2 lid 1 (Werkingssfeer) is een verwijzing naar de Europese Verordening nr. 1177/2010 opgenomen. Deze verordening regelt de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen. Met name in geval van reizen met de grotere veerboten (Waddenzee, Zeeuwse wateren) kunnen passagiers op deze Verordening een beroep doen voor schadevergoeding in geval van een vertraging. 

Deze voorwaarden zijn een aanvulling op het binnenvaartrecht en op het personenvervoerrecht uit het Burgerlijk Wetboek, boek 8. In deze voorwaarden vindt u regels over het vervoer van goederen en personen over water.