SVA Kennisbank thema Schade

Soorten schade

home  /  thema schade    soorten schade


​Welke soorten schade zijn er?

  1. Beschadiging van de goederen
  2. Verlies van de lading, deels of geheel
  3. Vertraging
  4. Vervolgschade (indirecte schade)
 1. Beschadiging van de goederen

In de vervoerovereenkomst gaat de vervoerder de verplichting aan om de goederen te vervoeren tussen de plaats van inontvangstneming en de plaats van aflevering. Hierbij geldt het principe: "Goed erin, goed eruit." 

Op het moment van aflevering zal de ontvanger controleren, of de goederen heelhuids zijn overgekomen. Op de vrachtbrief wordt voor ontvangst getekend en eventueel aangegeven, of er schade geconstateerd is. Wij adviseren om van schade ook foto's te maken.

De schade kan zichtbaar en "onzichtbaar" zijn. Met zichtbaar wordt bedoeld, dat de schade direct waarneembaar is. Dat kan zowel schade aan de goederen zelf zijn als aan de verpakking.

Met "onzichtbare" schade wordt bedoeld, dat de schade aan de goederen pas duidelijk wordt, nadat de verpakking is opengemaakt.

Economische schade

Er zijn ook bedrijven, die economische schade claimen. Bijvoorbeeld indien de verpakking licht beschadigd is, of indien er bij voedingsmiddelen gehandeld is in strijd met de hygiënecode. In zo'n geval zijn de goederen technisch gezien nog bruikbaar, maar niet meer verkoopbaar. Economische schade wordt niet als aparte schade genoemd in de wet. Het hangt van de specifieke omstandigheden af, of deze schade verhaalbaar is op de vervoerder. 

2. Verlies van de lading, deels of geheel

Op de vrachtbrief wordt vermeld in de goederenomschrijving hoeveel colli er zijn. Op het eerste gezicht kan de ontvanger ten overstaan van de vervoerder tellen of het aantal afgeleverde colli klopt met het aantal dat op de vrachtbrief staat.

Bij de ondertekening van de vrachtbrief voor ontvangst dient de ontvanger te vermelden hoeveel colli ontbreken (ook wel manco's genoemd).

Soms raken goederen kwijt bij het overslagpunt van de vervoerder. Als goederen niet binnen 30 dagen nadat de vervoerder de goederen in ontvangst had genomen, terug zijn gevonden, dan worden de goederen als verloren beschouwd,
3. Vertraging

Er is sprake van vertraging in de aflevering, als de goederen niet binnen de afgesproken termijn worden afgeleverd. Als er geen termijn is afgesproken, dan is er sprake van vertraging als de vervoerder niet binnen een redelijke termijn gerekend vanaf de inontvangstneming van de goederen aflevert. De redelijke termijn is afhankelijk van de afstand, maar ook afhankelijk van omstandigheden. Omstandigheden zijn dan files of stakingen, tenzij de vervoerder deze omstandigheden van tevoren kon weten en kon nadenken over een alternatief om toch op tijd de lading af te leveren.

4. Vervolgschade (indirecte schade)

De vervoerder is wettelijk niet aansprakelijk voor vervolgschade.

Vervolgschade is schade die de geadresseerde loopt, doordat de goederen niet (op tijd) afgeleverd zijn. 

Voorbeelden van vervolgschade:

  • bedrijfsstilstand of vermindering van productie, omdat de geleverde goederen niet bruikbaar waren.
  • een handelaar heeft de goederen alweer doorverkocht en kan niet op tijd aan zijn klant leveren, waardoor de verkooptransactie geannuleerd wordt en hij met de goederen blijft zitten.
  • de bestelde producten zijn seizoensproducten, die bij te late aflevering snel in waarde achteruitgaan (paaseitjes, pepernoten, kerstkransjes, enz.).
  • de geadresseerde heeft een reclamecampagne gemaakt, maar kan uiteindelijk niet leveren, waardoor klanten boos zijn. De kosten voor de reclamecampagne zijn niet verhaalbaar op de goederen, want het is vervolgschade.
  • let op: als vervoerde goederen andere goederen beschadigen, dan valt de schade van die andere goederen niet onder de vervoerovereenkomst. De eigenaar van die andere zaken kan (volledige) schadevergoeding eisen uit hoofde van onrechtmatige daad.   


Kennisbank thema Schade

Vrachtbrief is wettelijk verplicht

home / thema vrachtbriefSchade /schade claimen