SVA Kennisbank thema Duurzaam transport/afval

Laadpalen

home  /  duurzaam transport  / elektrificatie / laadpalen

De overgang van verbrandingsmotoren naar elektrisch aangedreven motoren betekent, dat er naast tankstations heel veel laadplekken nodig zijn. Vanwege de lange duur van het laden, zullen deze laadplekken veelal bij parkeerterreinen worden neergezet of op bedrijfsterreinen. 

Voor praktische informatie kunt u ook terecht op de website Logistiek010. Deze website is een initiatief van TLN, evofenedex en de gemeente Rotterdam.

Bouwbesluit 

Vanaf 2020 worden vastgoedeigenaren verplicht om laadpunten aan te leggen voor elektrische voertuigen bij utiliteitsbouw (waaronder bedrijventerreinen en kantoorpanden). Deze verplichting is vastgelegd in het Bouwbesluit en er moet bij de ontwikkeling van bouwplannen al rekening mee worden gehouden. Er zijn twee verplichtingen: 

  • Bij utiliteitsbouw met meer dan tien parkeervakken op hetzelfde terrein moet minimaal één oplaadpunt voor de hele parkeergelegenheid worden aangelegd. Ook moet er leidinginfrastructuur (loze leidingen) worden aangelegd voor een op de vijf parkeervakken. Dit geldt voor (i) nieuwe utiliteitsgebouwen én voor (ii) bestaande utiliteitsgebouwen met ingrijpende renovaties.
  • Bij bestaande utiliteitsgebouwen met meer dan twintig parkeervakken op hetzelfde terrein moet vanaf 2025 minimaal één oplaadpunt zijn aangelegd. De gebouweigenaar kan, naar gelang de lokale behoefte en lokale markt, zelf bepalen hoeveel oplaadpunten hij in totaal realiseert. 

Het Bouwbesluit stelt eisen aan het type laadpunten ten behoeve van veiligheid en interoperabiliteit. Ook zijn er eisen ten aanzien van de borging van data-privacy. 

Europese verordening: AFIR

Inmiddels is er nieuwe wetgeving aangenomen. De nieuwe Europese verordening voor de uitrol van laadinfrastructuur is vastgesteld. De Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) is ingegaan op dinsdag 3 oktober 2023. De AFIR moet het aanbod aan openbare laadpunten verbeteren en elektrisch rijden in Europa makkelijker maken. Nederland moet binnen 6 maanden aan de eerste eisen voldoen.


Geschikt voor betaalpassen

Zo moeten nieuwe snelladers geschikt zijn voor betaalpassen. Ook moet de prijs per kWh zichtbaar zijn voor rijders van een Electric Vehicle (EV) die direct willen betalen. Exploitanten en eigenaren van laadpalen krijgen te maken met eisen voor hardware en datalevering. Samenwerkingsregio’s voor laadinfrastructuur doen er goed aan om te kijken of hun concessievoorwaarden en vergunningsbeleid voldoen.

Nieuwe eisen

Verder moeten laadpaalexploitanten allerlei data beschikbaar stellen. Bijvoorbeeld over de locatie, prijs en aanwezigheid van laadpunten. De EU-landen maken deze informatie gratis openbaar via een nationaal toegangspunt. De AFIR kan ook de technische eisen verder uitwerken. Dit gaat bijvoorbeeld om de informatie-uitwisseling tussen laadpaal en auto.

Streefcijfers openbaar laden

De AFIR heeft streefcijfers voor het aantal laadpunten en hun gezamenlijke vermogen. Dit vermogen hangt af van het aantal lichte elektrische voertuigen in een land. Zo moet er voor elk vol-elektrisch voertuig minimaal 1,3 kW aan publiek laadvermogen zijn. Als in een land 100.000 vol-elektrische auto’s rijden, moet er 130.000 kW laadvermogen zijn. Omgerekend zijn dat ongeveer 15.000 laadpunten.

Streefcijfers snelladen

De streefcijfers voor snelladen in de AFIR hangen af van aan het aantal kilometers hoofdwegen. Europa gebruikt hiervoor de classificaties TEN-T ‘kern’ en ‘uitgebreid’ netwerk. Uiterlijk 31 december 2030 moet er langs het TEN-T kernnetwerk elke 60 kilometer minimaal 3.600 kW aan laadvermogen zijn voor elektrische vrachtwagens.Gerelateerde Artikelen Weg en Wagen

De woelige wereld van de milieuzones

Prof. mr. Gerrit van der Veen,

  Lees het artikel