Inhoudsopgave WW-artikelen

Alle artikelen vanaf het nulnummer


In deze inhoudsopgave treft u de titels aan van artikelen, die in Weg en Wagen respectievelijk syllabi van het SVA-congres zijn verschenen. De titels zijn vermeld per rubriek.

Alle artikelen, die hieronder staan vermeld, kunt u opvragen via info@sva.nl 

Rubrieken: (klik op de rubriek om erheen te springen)

Algemene voorwaarden - Arbeidsrecht chauffeurs Douanerecht (import/export) - Duurzaam transport - (Elektronische) vrachtbrief Geschillenbeslechting - Gevaarlijke stoffen - Incoterms - Logistieke data en platforms - Toezicht en handhaving - Transport van afval - Vervoerrecht - Verzekeringen - Vraag uit de praktijk 

Rubriek Vervoerrecht

Weg en Wagen 97

 • De horlogediefstal en artikel 29 lid 2 CMR / mr. Leendert van Hee

 • Verjarings- en vervaltermijnen in het CMR-Verdrag (deel II) / mr. dr. Papis Seck

 • Vraag uit de praktijk over zoekgeraakte zending / mr. Shula Stibbe

 WW 96

 • De informatieplicht van de vervoerder: een nuttig instrument / mr. Leendert van Hee

 • Aansprakelijkheid voor schade op een bedrijfsterrein / mr. Peter van Dam

 • Verjarings- en vervaltermijnen in het CMR-Verdrag: duur, aanvang, verloop, schorsing en stuiting (deel I) / mr. Papis Seck

 • Stijging van de dieselprijs: onvoorzien? / mr. Eveline Jacobs

WW 94

 • De juridische gevolgen van een roofoverval / mr. Leendert van Hee

 • Wie heeft de claim op de vervoerder: de expediteur of zijn opdrachtgever? / mr. Jos van der Meché

 • Het terreinbord: een gewaarschuwd vervoerder telt voor twee? / mr. Thomas Giesbertz

 • Vraag uit de praktijk: wie is verantwoordelijk voor juiste verpakking van de goederen?/ mr. Shula Stibbe

WW 93

 • Ladingschade: de rol van de vrachtbrief bij bewijslevering / mr. Leendert van Hee

WW 92
 • Schade onder de CMR: over migranten, voedsel en vliegtuigmotoren / mr. Leendert van Hee
 • CMR, AVC, boek 8 BW en het begrip ‘schade’/ mr. Willem Boonk


WW 91
 • Artikel 11 CMR: douaneformaliteiten en aansprakelijkheid / mr. Leendert van Hee
 • Geen bewijs van inontvangstneming: een risico voor de afzender of voor de vervoerder? / mr. Frank Stevens
 • Eigen schuld bij ladingdiefstal / mr. Wendy van de Nouland
 • Vraag uit de praktijk: is een foto ook een ontvangstbewijs?/ mr. Shula Stibbe

WW 90

 • Vraag uit de praktijk over de fietskoerier / mr. Shula Stibbe

WW 89

 • Aansprakelijkheid van vervoerder en afzender bij vervoer van gevaarlijke stoffen / prof. mr. Maarten Claringbould

 • Bundesgerichtshof accepteert Nederlandse ‘verklaring voor recht’-praktijk / mr. Ute Acker

 • Emballage op reis – er komt veel bij kijken / mr. Joachim Staab

 • Pakketvervoer per drone:  BIJzonder vervoer? / mr. Leendert van Hee

WW 88

 • Nogmaals opvolgend vervoer / prof. mr. Maarten Claringbould

 • Jurisdictie in het wegvervoer / mr. Willem Boonk

WW 87

 • Toepasselijkheid van de CMR en multimodaal vervoer / em. prof. mr. Maarten Claringbould

 • Ladingdiefstal op een onbeveiligde parkeerplaats/ mr. Joost Wery

 • Vraag uit de praktijk over "onzichtbare" schade/ mr. Shula Stibbe

WW 86

 • Meer dan vervoer of expeditie: van 3pl tot Supply Chain Management / em. prof. mr. Maarten Claringbould

 • Juridische begeleiding bij de bundeling van ladingstromen in de supply chain / mr. Jikke Biermasz

 • Vraag uit de praktijk over eigen vervoer / mr. Shula Stibbe

WW 85

 • De Hoge Raad verhoogt de personenvervoerlimiet met de inflatiecorrectie / prof. mr. Maarten Claringbould

 • Doorbreking van de CMR-limiet; een kwestie van bewijs / mr. Leendert van Hee

WW 84

 • Is Uber een bemiddelingsdienst of een vervoerder van personen over de weg?/ prof. mr. Maarten Claringbould

 • Horizontale samenwerking: de juridische rol van platforms en ketenregisseurs  / dr. Wouter Verheyen

 • Illegale immigratie deel 2: aansprakelijkheid wegvervoerders voor (vrees voor) lading-schade door verstekelingen/ mr. Carlijn ten Bruggencate, mr. Nikki Schots

 • Vraag uit de praktijk: Bijzonder belang bij aflevering / mr. Shula Stibbe

WW 83

 • Stuwage in Nederland en onder de CMR / mr. Jos van der Meché

 • Verplichtingen van de afzender / prof. mr. Maarten Claringbould

 • Lohnfuhr - wat is dat nou? / mr. Ute Acker

 • Vraag uit de praktijk over verpakkingen / mr. Shula Stibbe

WW 82

 • Vanaf welk moment kan de geadresseerde over de goederen beschikken? / prof. mr. Maarten Claringbould

 • Vervoer of expeditie: een kwestie van uitleg / mr. Leendert van Hee

 • Vraag uit de praktijk / Wachttijd chauffeur / mr. Shula Stibbe

 • The TransFollow system does fulfil the legal provisions of the CMR Convention (and the Protocol) /  Francisco Sánchez Gamborino Doctor in law

WW 81

 • Emballage retour: vaak gedoe!  / prof. mr. Maarten Claringbould

WW 80

 • Toepasselijkheid van de CMR en multimodaal vervoer / prof. mr. Maarten Claringbould

 • De bewijskracht van de vrachtbrief / mr. Jos van der Meché

 • Vraag uit de praktijk: Is de CMR geldig voor binnenlands vervoer? / mr. Shula Stibbe

 • Verifiëren containergewichten: Zonder VGM geen zeetransport / Mr. Robin van Leijen en mr. Daphne Methorst-Smaling

WW 79

 • Aansprakelijkheid voor andere schade dan ladingschade/ prof. mr. Maarten Claringbould

 • Opdrachtgever failliet: retentierecht is zilver, pandrecht is goud / mr. Leendert van Hee

 • Vraag uit de praktijk: Is de vervoerder aansprakelijk voor onzichtbare schade?/ mr. Shula Stibbe

WW 78

 • Vraag uit de praktijk over beperkte aansprakelijkheid / mr. Shula Stibbe

WW 77

 • Opvolgend vervoer: Hoge Raad kiest voor ruime uitleg / Prof.mr. Maarten Claringbould

 • Het wegvervoerrecht in Engeland en Nederland / mr. Jos van der Meché en Adrian Marsh

 • Vraag uit de praktijk: Hoe bereken je de schade ? (Deel 4)/ mr. Shula Stibbe

WW 76

 • CMR en forumkeuze/ Prof.mr. Maarten Claringbould

 • Webshops: stuck in the middle tussen consumentenbescherming en beperkte vervoerdersaansprakelijkheid / Dr. Wouter Verheyen

 • Vraag uit de praktijk: Hoe bereken je de schade? (Deel 3) / mr. Shula Stibbe

WW 75

 • De nieuwe Union Customs Code komt eraan, en nu? / Prof.mr. Maarten Claringbould

 • Vraag uit de praktijk: Hoe bereken je de schade? (Deel 2) / Mr. Shula Stibbe

WW 74

 • Vrachtuitwisseling via internet: geef dieven geen kans! / Prof.mr. Maarten Claringbould

 • Sont les excuses fait pour s’en servir? Over een beroep op overmacht door de vervoerder bij de Belgische rechter / Dr. Wouter Verheyen

 • Vraag uit de praktijk: Hoe bereken je de schade? (Deel 1)/ mr. Shula Stibbe

WW 73

 • Interzuid: Hof van Justitie verbiedt dubbele procedures / Mr. Carlijn ten Bruggencate

 • Afzenderaansprakelijkheid bij vervoer van drugs /  Prof.mr. Maarten Claringbould

WW 71

 • Bijzondere risico’s: vervoerder niet aansprakelijk / mr. Jos van der Meché

 • Stuwage en controle van de stuwage /  Prof.mr. Maarten Claringbould

 • Vraag uit de praktijk: Help, de vrachtbrief is (bewust) verkeerd ingevuld / Mr. J.S. Stibbe

WW 70

 • De Clausule ladingdiefstallen opnieuw bekeken /  Prof.mr. Maarten Claringbould

 • Stilzwijgende aanvaarding van algemene voorwaarden / mr. dr. Marjan Hoeks


 

Rubriek Vraag uit de praktijk

WW 97

 • Vraag uit de praktijk over zoekgeraakte zending / mr. Shula Stibbe

 WW 96

 • Vraag uit de praktijk: afval  / mr. Shula Stibbe

WW 95

 • Vraag uit de praktijk: Kunnen wij zelf een elektronische vrachtbrief maken? / mr. Shula Stibbe


WW 94

 • Vraag uit de praktijk: wie is verantwoordelijk voor juiste verpakking van de goederen?/ mr. Shula Stibbe

WW 93

 • Vraag uit de praktijk over de plaats van afleveren / mr. Shula Stibbe

WW 92

 • Vraag uit de praktijk over de aangescherpte vrachtbriefverplichting/ mr. Shula Stibbe

WW 91

 • Vraag uit de praktijk: is een foto ook een ontvangstbewijs?/  mr. Shula Stibbe

WW 90

 • Vraag uit de praktijk over de fietskoerier / mr. Shula Stibbe

WW 89

 • Vraag uit de praktijk over de niet-ondertekende vrachtbrief / mr. Shula Stibbe

WW 88

 • Vraag uit de praktijk over verantwoordelijkheid voor de vrachtbrief / mr. Shula Stibbe

WW 87

 • Vraag uit de praktijk over "onzichtbare" schade/ mr. Shula Stibbe

WW 86

 • Vraag uit de praktijk over eigen vervoer / mr. Shula Stibbe

WW 85

 • Vraag uit de praktijk over goederenomschrijving op de vrachtbrief / mr. Shula Stibbe

WW 84

 • Vraag uit de praktijk: Bijzonder belang bij aflevering / mr. Shula Stibbe

WW 83

 • Vraag uit de praktijk over verpakkingen / mr. Shula Stibbe

WW 82

 • Vraag uit de praktijk / Wachttijd chauffeur / mr. Shula Stibbe

WW 81

 • Vraag uit de praktijk: Hoe vul je de vrachtbrief in, als er EX Works geleverd wordt./ mr. Shula Stibbe

WW 80

 • Vraag uit de praktijk: Is de CMR geldig voor binnenlands vervoer? / mr. Shula Stibbe

WW 79

 • Vraag uit de praktijk: Is de vervoerder aansprakelijk voor onzichtbare schade?/ mr. Shula Stibbe

WW 78

 • Vraag uit de praktijk over beperkte aansprakelijkheid / mr. Shula Stibbe

WW 77

 • Vraag uit de praktijk: Hoe bereken je de schade ? (Deel 4)/ mr. Shula Stibbe

WW 76

 • Vraag uit de praktijk: Hoe bereken je de schade? (Deel 3) / mr. Shula Stibbe

WW 75

 • Vraag uit de praktijk: Hoe bereken je de schade? (Deel 2) / Mr. Shula Stibbe

WW 74

 • Vraag uit de praktijk: Hoe bereken je de schade? (Deel 1)/ mr. Shula Stibbe

WW 73

 • Vraag uit de praktijk: Zijn er algemene voorwaarden voor digitalisering in het vervoer?/ mr. Shula Stibbe

WW 72

 • Vraag uit de praktijk: Is het verstandig om voor ontvangst te tekenen op een schermpje? mr. Shula Stibbe

WW 71

 • Vraag uit de praktijk: Help, de vrachtbrief is (bewust) verkeerd ingevuld / mr. J.S. Stibbe

WW 70

 • Vraag uit de praktijk: Wie ondertekent bij e-fulfillment de vrachtbrief? / mr. Shula StibbeRubriek Algemene voorwaarden

WW 86

 • Herziene AVET zien het licht / mr. Jeroen van Velzen

WW 85

 • Nederlandse Expeditievoorwaarden 2018 / mr. Daphne Methorst-Smaling

WW 84

 • Herziene algemene voorwaarden wegvervoer in België / mr. Filip Melis

WW 80 

 • Nieuwe Allgemeine Deutsche Speditionsbedingungen (ADSp) / mr. Ute Acker

WW 73

 • Vraag uit de praktijk: Zijn er algemene voorwaarden voor digitalisering in het vervoer?/ mr. Shula Stibbe

WW 70

 • Stilzwijgende aanvaarding van algemene voorwaarden / mr. dr. Marjan Hoeks

 

Rubriek Arbeidsrecht chauffeurs

WW 93

 • Het mobiliteitspakket: verbeteringen voor de internationale chauffeur? / mr.dr. Gerdien van der Voet en mr. Guido de Vos

WW 86

 • Annotatie: Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over toepasselijk arbeidsrecht in grensoverschrijdend wegvervoer / Prof. mr. dr. Gerdien W. van der Voet

 • Detacheren van vrachtwagenchauffeurs naar Frankrijk / mr. Mirjam Berg

WW 85

 • Duitse Rechtspraak: is de Duitse Wet op het minimumloon wel of niet van toepassing op buitenlandse transportondernemingen? / mr. Marije van der Tol

WW 84

 • Rechter zegt nee tegen 'normale wekelijkse rusttijd' in de cabine / mr. Annemieke Spijker en mr. Rutger van Dijk

WW 81

 • Gelijk loon voor gelijk werk in het internationale transport: een overzicht van de belangrijkste wetgeving / mr. Annemieke Spijker en mr. Elias van Kampen

 • Keurmerk Paychecked: Betaling van het juiste loon staat centraal / Erik Jan Blook

WW 75

 • Duitse Wet op het minimumloon: kommer, kwel en kansen / RA Tono Wevers en mr. Joost Wery 


 


Rubriek Duurzaam transport

 WW 95

 • Meten is weten: het nieuwe milieulabel in de binnenvaart/ mr. Drs. Frouwke Klootwijk – de Vries 

WW 87

 • Circulaire economie verankerd in afvalwet/ mr. Ron Laan

WW86

 • Juridische begeleiding bij de bundeling van ladingstromen in de supply chain / mr. Jikke Biermasz

WW 81

 • Horizontale samenwerking in de logistiek Deel 1 / Dr. Wouter Verheyen en Drs. Marta Kolacz

 • Samenwerking in de supply-chain: hoe voorkom je kartelvorming? / mr. Huibert-Jan van Roest en Machiel Resink

WW 79

 • Samenwerking in de supply chain door data-delen: mag dat? / mr. Huibert-Jan van Roest en Machiel Resink

Rubriek (elektronische) vrachtbrief 

                WW 96

                • Wees een beetje lief voor je vrachtbrief / mr. Joost Wery

                WW 95

                • Vraag uit de praktijk: Kunnen wij zelf een elektronische vrachtbrief maken? / mr. Shula Stibbe

                WW 93

                • Ladingschade: de rol van de vrachtbrief bij bewijslevering / mr. Leendert van Hee

                • Vraag uit de praktijk over de plaats van afleveren / mr. Shula Stibbe


                WW 92

                • Vraag uit de praktijk over de aangescherpte vrachtbriefverplichting/ mr. Shula Stibbe

                WW 90

                • De vrachtbrief en neutraal vervoer / prof. mr. Maarten Claringbould

                WW 89

                • Vraag uit de praktijk over de niet-ondertekende vrachtbrief / mr. Shula Stibbe

                WW 88

                • Vraag uit de praktijk over verantwoordelijkheid voor de vrachtbrief / mr. Shula Stibbe

                • Concept-verordening voor elektronische vrachtinformatie: de eFTI-verordening / mr. Polo van der Putt en mr. Puck Polter

                WW 87

                • Achievements and challenges of CIT/ Cesare Brand, General Secretary of CIT

                WW 86

                • Vraag uit de praktijk over eigen vervoer / mr. Shula Stibbe

                • Status quo van de elektronische vrachtbrief / mr. Joachim Staab

                WW 82

                • The TransFollow system does fulfil the legal provisions of the CMR Convention (and the Protocol) / Francisco Sánchez Gamborino Doctor in law

                • De elektronische handtekening en de Eidas-Verordening /mr. Polo van der Putt en mr. Puck Polter

                WW 81

                • Vraag uit de praktijk: Hoe vul je de vrachtbrief in, als er EX Works geleverd wordt./ mr. Shula Stibbe

                WW 80

                • De bewijskracht van de vrachtbrief / mr. Jos van der Meché

                WW 79

                • Nederland – Duitsland: Met de elektronische vrachtbrief? / mr. Pieter Meijer

                WW 72

                • De elektronische vrachtbrief: de stand van zaken in binnen- en buitenland / mr. Jos van der Meché

                • Elektronische cognossementen en zeevrachtbrieven / Prof. mr. Maarten Claringbould

                • Fiscale bewijskracht van de digitale vrachtbrief / mr. Roelof Andringa

                • Vraag uit de praktijk: Is het verstandig om voor ontvangst te tekenen op een schermpje? mr. Shula Stibbe

                • Elektronische vrachtbrieven via het TransFollowplatform: een nieuwe cloud-dienst / mr. Matthijs van Bergen

                WW 70

                • Vraag uit de praktijk: Wie ondertekent bij e-fulfillment de vrachtbrief? / mr. Shula Stibbe


                Rubriek Incoterms

                WW 89

                • Incoterms2020: een aanwinst voor de praktijk? / mr. Sonja van Hall

                WW 87

                • Incoterms en vervoer: hoe voorkom je complicaties / mr. Sonja van Hall

                WW 79

                • Internationale handel: over Incoterms® en im-/export-documenten / Mariëlle Huguenin

                 

                Rubriek Logistieke data en platforms

                 WW 93

                • Platforms en data / mr. Polo van der Putt en mr. Puck Polter

                WW 91

                • Identiteitsfraude van de vervoerder op internetplatforms / dr. Papis Seck

                • Afsprakenstelsel iShare: hoe zit dat juridisch in elkaar? / mr. Philip van der Weijde

                WW 90

                • Connected cars: enkele knelpunten bij computers op wielen / mr. Tineke van de Bunt

                WW 89

                • De rechtpositie van digitale logistieke platforms / mr. Barbara Wilbrink en mr. Annemieke Spijker

                WW 84

                • Is Uber een bemiddelingsdienst of een vervoerder van personen over de weg?/ prof. mr. Maarten Claringbould

                • Horizontale samenwerking: de juridische rol van platforms en ketenregisseurs  / dr. Wouter Verheyen

                • Experimenteerwet zelfrijdende auto’s in de maak / dr.mr. Kiliaan van Wees

                WW 82

                • De elektronische handtekening en de Eidas-Verordening /mr. Polo van der Putt en Mr. Puck Polter

                WW 79

                • Samenwerking in de supply chain door data-delen: mag dat? / mr. Huibert-Jan van Roest en Machiel Resink

                WW 77

                • Openbare persoonsgegevens zijn niet vogelvrij / Dr. Koen Versmissen

                WW 76

                • Cybercrime in de logistiek: welke maatregelen kunt u nemen? / mr. Leslie Clement

                WW 74

                • Vrachtuitwisseling via internet: geef dieven geen kans! / Prof.mr. Maarten Claringbould

                WW 72

                • Transportbedrijven en privacy / Dr. Koen Versmissen en mr. Daphne Smaling

                • Smart Transport? Over vrachtbrief Apps, de elektronische handtekening en vertrouwensdiensten / Prof. Dr. Arno R. Lodder

                • Elektronische vrachtbrieven via het TransFollowplatform: een nieuwe cloud-dienst / mr. Matthijs van Bergen

                • Big data en aansprakelijkheid / mr. Polo van der Putt


                Rubriek Toezicht en handhaving

                WW 97

                • Risicoverdeling bij publiekrechtelijke voorschriften op lading / mr. Laura Kirch

                 WW 96

                • ERRU-register en de verdere digitalisering van het toezicht / mr. Kevin Vierhout

                WW 92

                • Le cabotage change / mr. Joost Wery

                • Vraag uit de praktijk over de aangescherpte vrachtbriefverplichting/ mr. Shula Stibbe

                WW 87

                • Handhaving onderweg/ mr. dr. Papis Seck

                WW 84

                • Tolheffing in Europa: naar één contract, één contact en één On Board Unit / drs Sjoerd Boot 

                • Verhoor door de Douane/ mr. Roelof Andringa

                • Douanemaatregelen in de bestrijding van namaak en anti-piraterij / mr. Sander van Lent

                WW 83

                • Illegale immigratie deel 1: boetes voor wegvervoerders vanwege 'mensensmokkel' / mr. Carlijn ten Bruggencate en mr. Nikki Schots

                WW 83

                • De herziene HACCP Hygiënecode Transport en Opslag / mr. Alicia Zwanikken                Rubriek Verzekeringen

                WW 97

                • De platform-verzekeringspolis als sluitstuk van horizontale samenwerking / mr. Jan Mulder

                • Rechtstreeks schadevergoeding vorderen van een verzekeraar / mr. Jorian Gunst

                 WW 96

                • Clausule G23: de clausule ladingdiefstallen als kernbeding / mr. Leendert van Hee

                WW 85

                • Eigen gebrek in het transportverzekeringsrecht / mr. Willem Boonk

                WW 82

                • Hoe verzeker je cybercriminaliteit en fraude in de logistieke sector? / mr. Vincent Pool en mr. Robert de Haan

                WW 79

                • WAM-verzekering en regres op trailers /  mr. Vincent Pool en mr. Robert de Haan

                WW 70

                • De Clausule ladingdiefstallen opnieuw bekeken /  Prof.mr. Maarten Claringbould

                Rubriek Geschillenbeslechting

                WW 93

                • Gelijk hebben is nog niet gelijk krijgen / mr. Eveline Jacobs

                WW91

                • Bent u zich bewust van de arbitrageclausule? / mr. Eveline Jacobs

                WW 89

                • Er zijn meer mogelijkheden dan de rechter / mr. Eveline Jacobs

                WW 88

                • Jurisdictie in het wegvervoer / mr. Willem Boonk


                 

                Rubriek Transport van afval, EVOA

                 WW 96

                • Vraag uit de praktijk: afval  / mr. Shula Stibbe

                WW 94

                •  Afvalstof moet vanaf 2023 secundaire grondstof worden/ mr. Erik Averdijk

                WW 93

                • Aangescherpte EVOA beperkt wereldhandel in kunststofafval / mr. Ron Laan

                WW 92

                • Wijziging besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en de echa-database/ mr. Erik Averdijk

                WW 91

                • Bij stoorstoffen in groene-lijstafval gaat het niet alleen om percentage/ mr. Ron Laan

                WW 90

                • Verzet tegen afvalcontainers meestal zonder resultaat / mr. Ron Laan

                WW 89

                • Wet Bibob van invloed op vergunningen in afvalbranche en transportsector / mr. Lucinda Hoogewerf en mr. Ron Laan

                WW 88

                • Vloeibare CO2 uit rookgas behoeft geen kwalificatie als afval / mr. Ron Laan

                WW 87

                • Circulaire economie verankerd in afvalwet/ mr. Ron Laan

                WW 86

                • Brexit heeft effect op internationaal afvalverkeer / mr. Ron Laan

                WW 85

                • Update eigendom van afvalstoffen/ mr. Ron Laan en mr. Louisa Waalkes

                WW 84

                • Europese rechter moet knoop doorhakken over definitie afval / mr. Ron Laan


                WW 83

                • Europees richtsnoer Bijlage VII bij afvaltransport / mr. Ron Laan

                WW 82

                • Afval inzamelen volgens een route / mr. Ron Laan

                WW 81

                • Afvaltransport op zee anders geregeld dan op het land / mr. Ron Laan

                WW 80

                • Zelfs onbedoelde invulfout maakt afvaltransport illegaal / mr. Ron Laan

                WW 79

                • Volg bij afvaltransport de juiste route/ mr. Ron Laan


                WW 78

                • Lege cartridges opsturen per post: Wel porto maar geen EVOA? / mr. Ron Laan

                WW 77

                • Groene-lijstafval moet sorteerproof zijn bij transport /mr. Ron Laan

                WW 76

                • EVOA-contract overbrenging groene-lijstafval kent valkuilen en verbeterpunten / mr. Ron Laan

                WW 75

                • Verkeerd invullen kennisgevingsformulier kan gevolgen hebben / mr. Ron Laan

                WW 74

                • Hoe eerlijk handelt de overheid op de private afvalmarkt? / mr. Ron Laan en mr. Louisa Waalkes

                WW 73

                • Retourproduct is niet altijd afvalstof / mr. Ron Laan

                WW 71

                • Hoe zit het met de VIHB-registratieplicht? / mr. drs. Jeanette Ozinga

                WW 70

                • Kennisgevingsprocedure en doorzendplicht onder de EVOA / mr. drs. Jeanette Ozinga

                • Eigendom van afvalstoffen / mr. Louisa Waalkes en mr. Ron Laan                Rubriek Gevaarlijke stoffen

                WW 89 

                • Aansprakelijkheid van vervoerder en afzender bij vervoer van gevaarlijke stoffen / prof. mr. Maarten Claringbould

                WW 81

                • Ketenaansprakelijkheid en ketenverantwoordelijkheid Deel 2: Publiekrechtelijke ketenverantwoordelijkheid / mr. Peter Huijbregts en mr. drs. Edwin Mulders

                WW 80

                • Ketenaansprakelijkheid en ketenverantwoordelijkheid Deel 1: Privaatrechtelijke ketenaansprakelijkheid / mr. Peter Huijbregts en mr. drs. Edwin Mulders

                WW 79

                • Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen/ mr. Peter Huijbregts

                WW 78

                • De Wet vervoer gevaarlijke stoffen / mr. Peter Huijbregts

                 


                Rubriek Import/export, douanerecht

                WW 97

                • Een Letter of Credit biedt zekerheid / mr. Jord Sanders

                • Douanewaarde en Fair Price Lists / mr. ing. Bart Boersma RB 

                 WW 96

                • De procedure voor het aanvragen van een Bindende Tarief Inlichting (BTI) / mr. Roelof Andringa en mr. Jefke Daems

                WW 95

                • Brexit: the next chapter / mr. Eline Mooring

                WW 94

                • CVB (container vrijgave bericht of cargo release message)/ Jan Willem van Gijzen

                • Preferentiële oorsprong – wijziging in de Pan-Europese-Mediterrane Overeenkomst / mr. Roelof Andringa

                WW 93

                • Verjaringstermijn voor douaneschulden / mr. Roelof Andringa

                • Oorsprong van producten na Brexit / Jan Willem van Gijzen

                WW 91

                • Artikel 11 CMR: douaneformaliteiten en aansprakelijkheid / mr. Leendert van Hee

                • De douaneaangifte verandert; voorgoed? (revisited)/ mr. Hans Roodzant

                WW 90

                • Nieuwe regels voor toepassen btw-nultarief zaligmakend? / Jan Willem van Gijzen

                • Begrip “invoer” voor btw en accijns / mr. Roelof Andringa

                WW 89

                • Labyrint van Oorsprong / mr. Hans Roodzant en Jan Willem van Gijzen

                • De indelings-verordening / mr. Roelof Andringa

                WW 88

                • De douaneaangifte verandert; voorgoed? / Jan Willem van Gijzen

                • Accijns – “voorhanden hebben” / mr. Roelof Andringa

                WW 87

                • Aansprakelijkheid voor douaneschuld: blijft de adviseur buiten schot?/ Jan Willem van Gijzen

                • Export en exporteur – een kwestie van definiëren / mr. Roelof Andringa

                WW 85

                • Hoge heffingen: dan verplaatsen we toch gewoon de productie…. / mr. Roelof Andringa

                • Due Diligence in douane land / Jan Willem van Gijzen

                WW 84

                • Verhoor door de Douane/ mr. Roelof Andringa

                • Douanemaatregelen in de bestrijding van namaak en anti-piraterij / mr. Sander van Lent

                • Trade Facilitation akkoord treedt in werking / Jan Willem van Gijzen

                WW 83

                • Antidumpingheffing – speelbal van internationale politiek / mr. Roelof Andringa

                WW 82

                • Voorstel voor nieuwe Dual Use Verordening / mr. Roelof Andringa

                WW 81

                • Het vertrouwensbeginsel in het douanerecht / mr. Roelof Andringa

                • Controle Aanpak Belastingdienst maakt belastingplichtige tot verantwoordelijke / Jan Willem van Gijzen

                WW 80

                • Douanewaarde volgens het DWU /  mr. Roelof Andringa

                • Convenanten met de Douane: samenwerking verhoogt de efficiëntie / Noël Egberts

                WW 79

                • Het nieuwe douanewetboek: Verzuim zonder werkelijke gevolgen/ mr. Roelof Andringa

                • Internationale handel: over Incoterms® en im-/export-documenten / Mariëlle Huguenin

                WW 78

                • Information Technology Agreement 2.0 / mr. Roelof Andringa

                • Trade compliance: hoe manage je dat? / Eric van der Starre

                WW 77

                • Antidumpingheffing/ mr. Roelof Andringa

                • De digitale aangiftepraktijk, een digitale papierwinkel? /Jan Willem van Gijzen

                WW 76

                • Zen en de kunst van het douanemanagement / Noël Egberts

                • De nieuwe Union Customs Code komt eraan, en nu? / mr. Sander van Lent

                WW 75

                • Misbruik van recht bij aanspraak op een tariefcontingent / mr. Roelof Andringa

                WW 74

                • Beveiligingsmaatregelen in de luchtvracht / Ben Groen en Noël Egberts

                • Internetaankopen en douane / mr. Sander van Lent

                WW 73

                • Administratieve controle door douane / Noël Egberts

                • Europese Richtlijn voor douaneboetes bij overtreding van douanewetgeving / mr. Roelof Andringa

                WW 72

                • Fiscale bewijskracht van de digitale vrachtbrief / mr. Roelof Andringa

                WW 71

                • BTW-nultarief bij export en intracommunautaire leveringen/ mr. Roelof Andringa

                • Authorised Economic Operator: AEO Deel II De geautoriseerde marktdeelnemer op weg naar herbeoordeling / Noël Egberts

                WW 70

                • De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker / Noël Egberts

                • Preferentiële oorsprong van goederen / mr. Roelof Andringa

                 
                  h1, h2, h3, h4, h5 { font-weight: bold !important; } h1, h2, h3 { font-size: 18px !important; } h4, h5 { font-size: 16px !important; } Print Friendly and PDF
                  Inhoudsopgave WW-artikelen
                  mr. Shula Stibbe (Algemeen Secretaris van Stichting Vervoeradres) 31 januari, 2023


                  Deel deze post
                  ArchiEF
                  De horlogediefstal en artikel 29 lid 2 CMR