Andere organisatie van vervoer met als doel CO2 reductie

 Drs. Bas van Bree, directeur a.i. TKI Dinalog

Efficiency bekeken vanuit vervoerder

Het aandeel van de transportsector in de emissie van broeikasgassen bedraagt naar schatting 25%. Om dit aandeel omlaag te krijgen zijn maatregelen van technische aard nodig, zoals andere energiebronnen en een efficiënter gebruik van vervoermiddelen. Hoe werken deze maatregelen door in contracten en wetgeving? 


Praktisch: Efficiency bekeken vanuit vervoerder. Juridisch: de rol van het recht in de supply chain. 
In deze presentatie krijgt u een kort overzicht van wat er mogelijk is. Wij hopen in een volgende editie van Weg en Wagen hierover meer informatie te geven.

 

Efficiency bekeken vanuit vervoerder, pdf                           
    

   h1, h2, h3, h4, h5 { font-weight: bold !important; } h1, h2, h3 { font-size: 18px !important; } h4, h5 { font-size: 16px !important; } Print Friendly and PDF
   Dr. Ingrid Koning, Universitair hoofddocent aan de Nyenrode Business Universiteit 1 augustus 2022


   Deel deze post
   ArchiEF

   Digitale logistieke platforms en platformverzekeringen