Vraag uit de praktijk over goederenomschrijving op de vrachtbrief

Weg en Wagen 85 | Oktober 2018 | Jaargang 32

Vraag:

Hoe vul je vak 6 t/m 12 in op de vrachtbrief en moet de goederenomschrijving gelijk zijn aan de factuur?

Antwoord:

De goederenomschrijving op de vrachtbrief moet voldoende informatie bevatten om het transport goed te kunnen uitvoeren. Het gaat dan vooral om volume en gewicht en de kwetsbaarheid van de goederen. De afzender is verantwoordelijk voor juiste en volledige informatie aan de vervoerder. De goederenomschrijving bestaat uit tenminste een beschrijving van volume en gewicht en aard van de goederen. Als de goederen in verpakking  worden vervoerd, dan moeten de verschillende goederen door middel van merken en nummers op de colli duidelijk te onderscheiden zijn.

Bij inontvangstneming zal de chauffeur de goederen controleren en opletten of alles in de wagen in orde is om het vervoer van aflaadadres naar bestemming  goed te laten verlopen. Dit doet de chauffeur aan de hand van de goederenomschrijving op de vrachtbrief. Aandachtspunten zijn de verpakking en stuwing van de goederen en het gewicht van de goederen. Verpakking en stuwing is belangrijk om schade tijdens het transport te voorkomen. Het gewicht mag niet hoger zijn dan het laadvermogen van de wagen.

Als de chauffeur afwijkingen constateert, dan moet hij deze op de vrachtbrief noteren. Als hij geen notitie maakt en wél voor inontvangstneming tekent, dan mag de afzender ervan uit gaan dat de goederen zoals op de vrachtbrief omschreven bij de ontvanger worden afgeleverd. Goed erin, goed eruit!

Bij inontvangstneming telt de chauffeur, of het aantal colli gelijk is aan het aantal dat opgegeven staat op de vrachtbrief. Een collo is een individuele verpakkingseenheid, dus alle dozen die op één pallet staan of alle planten op één Deense kar. Het aantal colli is dan het aantal pallets of het aantal Deense karren.


De wijze van verpakking is belangrijk, zeker waar het breekbare of kwetsbare goederen betreft. Als schade tijdens transport ontstaat door onvoldoende verpakking, bijvoorbeeld geen noppenfolie bij glaswerk, dan kan de vervoerder daar in principe niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Het totale gewicht is van belang om overbelading van de vrachtwagen te voorkomen. Soms moet ook het gewicht per collo kenbaar zijn, om de lading goed te verdelen over de assen van de wagen. In het geval van een schadeclaim wordt de aansprakelijkheid van de vervoerder beperkt tot het brutogewicht maal de limiet uit de AVC respectievelijk het CMR.

In vak 9 dient ook de aard van de goederen aangegeven te worden. Dit is een globale aanduiding voor het soort goederen. In de factuur en in de paklijst zal een gedetailleerde beschrijving van de goederen noodzakelijk zijn. Op de vrachtbrief is vermelding van de aard van de goederen voldoende. Let op: in het geval van gevaarlijke stoffen (ADR) dient de beschrijving zodanig te zijn dat voldaan wordt aan de ADR-voorschriften. De chauffeur moet op de hoogte zijn, hoe hij de gevaarlijke stoffen moet hanteren om te voorkomen dat bijvoorbeeld de stoffen ontploffen of ontbranden of weglekken.

                          
    

   h1, h2, h3, h4, h5 { font-weight: bold !important; } h1, h2, h3 { font-size: 18px !important; } h4, h5 { font-size: 16px !important; } Print Friendly and PDF
   Vraag uit de praktijk over goederenomschrijving op de vrachtbrief
   mr. Shula Stibbe (Algemeen Secretaris van Stichting Vervoeradres) 30 september 2018


   Deel deze post
   ArchiEF

   Brexit heeft effect op internationaal afvalverkeer
   Weg en Wagen 86 | Maart 2019 | Jaargang 33