Vraag uit de praktijk over eigen vervoer

Weg en Wagen 86 | Maart 2019 | Jaargang 33
Vraag

Graag had ik meer informatie over het goed aantonen van eigen vervoer, vooral onderweg, bij een staande houding. Kunt u mij tips geven over hoe e.e.a. aan te tonen, en welke documenten wel of niet te gebruiken zijn?

Antwoord

De Wet Wegververvoer goederen (Wwg) verplicht beroepsvervoerders tot het gebruik van een vrachtbrief. Bij staande houding onderweg zal de politie aan chauffeurs standaard naar documenten vragen, waaronder de vrachtbrief. Volgens de Wwg zijn alleen beroepsvervoerders verplicht tot het gebruiken van een vrachtbrief en eigen vervoerders niet. Wat is volgens de wet het onderscheid tussen beroeps- en eigen vervoer?

 • Wat is eigen vervoer?

Twee zaken zijn elementair voor het onderscheid tussen beroeps- en eigen vervoer: 1. Wie heeft belang bij het goederenvervoer en 2. Wie betaalt de vergoeding (vrachtprijs).

Bij professioneel vervoer heeft een andere partij belang bij het transport van de goederen van A naar B, bij eigen vervoer is er geen andere partij opdrachtgever van het transport, maar altijd het eigen bedrijf. Een logistiek dienstverlener vervoert goederen voor derden om hier een goede boterham mee te verdienen, terwijl eigen vervoer een noodzakelijk kwaad is voor de bedrijfsvoering van het eigen bedrijf. Overigens, goederenvervoer voor een derde zonder dat een vrachtprijs is overeengekomen,  is ook geen beroepsvervoer!

Bij staande houding zal een eigen vervoerder duidelijk maken aan de politie dat hij goederen vervoert als onderdeel van de bedrijfsvoering. Terwijl een beroepsvervoerder de mogelijkheid heeft om een Eurovergunning te laten zien en natuurlijk een vrachtbrief, heeft een eigen vervoerder geen voorgeschreven standaard bewijsstukken. Hij moet de politie proberen te overtuigen met andere middelen.

 • Bewijs van eigen vervoer

Tot tien jaar geleden was inschrijving eigen vervoer verplicht voor ondernemers in het eigen vervoer. Deze inschrijving werd uitgegeven door Stichting Inschrijving Eigen Vervoer (SIEV). Bij het wijzigen van de wetgeving is deze verplichting vervallen en de stichting opgeheven. Reden voor het vervallen van de verklaring was administratieve lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Bovendien toonde de inschrijving niet aan of het onderhavige vervoer op het moment van aanhouding inderdaad eigen vervoer betrof. Bij evofenedex is sindsdien een kaart verkrijgbaar, die de chauffeur helpt bij het systematisch aantonen van het eigen vervoer.

Wat kan de chauffeur laten zien om aan te tonen dat het vervoer, waarvoor hij onderweg wordt staande gehouden toch echt eigen vervoer is? Eigen vervoer kan aangetoond worden door bijvoorbeeld een inschrijving Kamer van Koophandel, en door facturen, pakbonnen of opdrachten, waaruit blijkt dat de goederen eigendom of handelswaar zijn van het bedrijf, waarvoor de rit gemaakt wordt. Met het kentekenbewijs kan aangetoond worden, dat de vrachtwagen eigendom is van het bedrijf of geleased wordt door het bedrijf.  Het tonen van een vrachtbrief raden wij af, omdat dat juist de schijn opwekt van professioneel vervoer en bovendien aanleiding zou kunnen geven tot een aanhouding wegens valsheid in geschrifte en een forse boete.

Ook vervoer voor een andere rechtspersoon binnen een concern wordt voor eigen rekening verricht en is eigen vervoer. Het begrip concern is, volgens de Memorie van toelichting op de Wwg, gelijk aan de fiscale definitie van een groep bij elkaar horende rechtspersonen.

                          
    

   h1, h2, h3, h4, h5 { font-weight: bold !important; } h1, h2, h3 { font-size: 18px !important; } h4, h5 { font-size: 16px !important; } Print Friendly and PDF
   Vraag uit de praktijk over eigen vervoer
   mr. Shula Stibbe (Algemeen Secretaris van Stichting Vervoeradres) 28 februari 2019


   Deel deze post
   ArchiEF

   Export en exporteur – een kwestie van definiëren
   Weg en Wagen 87 | Juni 2019 | Jaargang 33