Vraag uit de praktijk: Ontvanger ontvreemdt goederen


Vraag

Ik zou graag een casus willen voorleggen of jullie hier advies in kunnen geven op basis van de AVC.


We hebben een vervoerder opdracht gegeven om producten af te leveren aan onze klant met een waarde van meer dan tienduizend euro. De vervoerder heeft deze op het aangegeven adres afgeleverd aan een persoon die daar op locatie aanwezig was, maar niet werkzaam was bij het betreffende bedrijf. Deze persoon heeft de goederen in ontvangst genomen, ervoor getekend en vervolgens meegenomen. Deze persoon heeft dus de goederen gestolen, want het is niet afgeleverd bij onze klant of een vertegenwoordiger van de klant.


De vervoerder geeft aan dat er voor de goederen getekend is, maar dit blijkt dus een persoon te zijn die geen relatie heeft met onze klant, dan wel geen relatie met het bedrijf waarop geleverd is (het afleveradres). De vervoerder beroept zich op een mogelijke schadevergoeding volgens artikel 13 voor 3 euro 40 cent per kilogram. De goederen zijn licht waardoor het zeker niet de waarde dekt van het genoemde bedrag. Artikel 14 is lastig om toe te schrijven aan opzet of bewuste roekeloosheid.


Ik zou graag jullie kijk op deze casus hebben. Samenvattend hebben we dus onze vervoerder de opdracht gegeven goederen af te leveren op een afleveradres, de vervoerder heeft deze goederen afgeleverd bij een persoon op dit adres, persoon heeft getekend, maar persoon heeft geen relatie met bedrijf/afleveradres en heeft de goederen meegenomen (gestolen).


Kan de vervoerder zich dan nog steeds beroepen op gelimiteerde schadevergoeding à 3 euro 40 centen per kg – of is in zo’n situatie de totale waarde van de goederen verschuldigd?


Antwoord:

Afzender en vervoerder hebben een vervoerovereenkomst afgesloten, waarbij de vervoerder zich verplicht heeft om goederen te vervoeren van de plaats van inontvangstneming tot de plaats van aflevering. Op de plaats van aflevering stelt de vervoerder (i.c. zijn chauffeur) de goederen ter beschikking aan de geadresseerde. Vervolgens laat de vervoerder de vrachtbrief voor ontvangst tekenen.


Risico voor geadresseerde

De vervoerder is niet gehouden om te controleren, of de persoon die bij het adres de goederen in ontvangst neemt, betrouwbaar is en ook niet welke (juridische) relatie de ontvanger heeft ten opzichte van de geadresseerde. Als er bij de geadresseerde iemand rondloopt op de locatie die daar niet thuishoort dan komt dat voor risico van de geadresseerde. 


Geen schadevergoeding

Met het afleveren van de goederen en het laten ondertekenen van de vrachtbrief voor ontvangst heeft de vervoerder voldaan aan de vervoerovereenkomst en is daarom geen schadevergoeding verschuldigd. Ook de verkoper kan met de (voor ontvangst getekende) vrachtbrief in de hand laten zien dat hij onder de koopovereenkomst geleverd heeft en hoeft dus geen nieuwe spullen te leveren of schade te vergoeden.
                          
    

   h1, h2, h3, h4, h5 { font-weight: bold !important; } h1, h2, h3 { font-size: 18px !important; } h4, h5 { font-size: 16px !important; } Print Friendly and PDF
   Vraag uit de praktijk: Ontvanger ontvreemdt goederen
   mr. Shula Stibbe (Algemeen Secretaris van Stichting Vervoeradres) 11 juni 2024


   Deel deze post
   ArchiEF

   Douane: het belang van een artikelstambestand