Vraag uit de praktijk: Is een foto ook een ontvangsbewijs?

Weg en Wagen 91 | Oktober 2020 | Jaargang 34

Vraag

Vroeger moesten wij bij de bezorger een handtekening zetten op de vrachtbrief of op een schermpje. Sinds de Covid-19 epidemie zien we de bezorger zélf een foto van het pakket maken of zélf een handtekening op de vrachtbrief zetten.

Klopt dit wel?

Antwoord

Bij aflevering van goederen zal een vervoerder aan de ontvanger vragen om de vrachtbrief te tekenen voor ontvangst. Momenteel is de werkinstructie aan veel chauffeurs aangepast om afstand te bewaren tot de ontvanger. Onderdeel van de werkinstructie is om de ontvanger niet meer op de vrachtbrief of op het schermpje te laten tekenen.  In plaats daarvan maakt de chauffeur een foto of zet zelf een handtekening of doet niks. Creëert de vervoerder hiermee een geldig ontvangstbewijs?

Er bestaat geen wettelijke definitie van een ontvangstbewijs. Ook is de ontvanger alleen verplicht te tekenen voor ontvangst, als de vervoerder daarom vraagt. Een foto kan dus als ontvangstbewijs worden gebruikt, maar de vraag is of dit voldoende bewijs van ontvangst is. Wat betreft de bezorger, die zelf de vrachtbrief tekent, kan ik kort zijn: dat zal vrijwel nooit voldoende bewijs zijn. Het is de slager die zijn eigen vlees keurt.

Nu er geen beschrijving in de wet staat, waaraan een ontvangstbewijs moet voldoen qua vorm of inhoud, kan iedereen zelf daar invulling aan geven. Er is dus geen verplicht formulier, maar ook bestaat er geen opsomming van wat er in een ontvangstbewijs vermeld moet worden.

Het overeenkomstenrecht is onderdeel van het burgerlijk recht. Dit recht kent een vrije bewijsleer: bewijs kan worden geleverd door alle middelen, tenzij de wet anders bepaalt. Daar staat tegenover dat de rechter vrij is in de waardering van de geleverde bewijzen. De waardering van het bewijs is aan het oordeel van de rechter overgelaten, tenzij de wet anders bepaalt.

Wat betekent dit voor het ontvangstbewijs? In principe kunnen partijen bij de vervoerovereenkomst (afzender en vervoerder) samen afspreken, op welke wijze de vervoerder zal bewijzen dat de zending heelhuids is aangekomen bij de geadresseerde. Zo’n afspraak geldt dan als bewijsovereenkomst. Is er echter geen afspraak gemaakt over hoe het bewijs geleverd gaat worden en de vervoerder kiest voor het maken van een foto, dan is de afzender (opdrachtgever van het vervoer)  niet verplicht deze foto te accepteren als ontvangstbewijs. Mocht er een rechtszaak volgen waarbij de aflevering van de goederen wordt betwist, dan zal heel waarschijnlijk extra ondersteunend bewijs nodig zijn om de rechter te overtuigen van de volledige en schadevrije aflevering onder de vervoerovereenkomst.

Een belangrijk gebrek in bewijslevering met een foto is het gebrek aan actie bij de ontvanger. Want een foto is geen wilsuiting of verklaring, waaruit blijkt dat geadresseerde de goederen in goede orde of onder voorbehoud ontvangen heeft. Ook moet er een verband worden gelegd tussen de goederen en de betreffende vervoerovereenkomst. Duidelijk moet zijn dat de betreffende goederen onder deze vervoerovereenkomst geleverd zijn op een bepaalde datum/tijdstip (bijvoorbeeld als er dagelijks min of meer dezelfde levensmiddelen aan een restaurant worden geleverd). Door voor ontvangst te tekenen op een vrachtbrief ligt deze informatie al vast. Vergelijken we de foto met een handtekening op de vrachtbrief, dan ontbreekt datum en plaats en relatie van de foto tot de vervoerovereenkomst. Eventueel kan de datum nog bewezen worden, als de foto met een mobiel is gemaakt en de datum gekoppeld is aan de foto. Een foto op de mobiel van de chauffeur bewijst echter niet dat er is afgeleverd op het afgesproken adres bij de geadresseerde. Ook levert de foto geen bewijs van de tevredenheid van de geadresseerde met de aflevering, zelfs niet als deze persoon samen met de afgeleverde goederen op de foto gaat. Dat laatste levert trouwens een AVG-probleem op (persoonsgegevens).

                          
    

   h1, h2, h3, h4, h5 { font-weight: bold !important; } h1, h2, h3 { font-size: 18px !important; } h4, h5 { font-size: 16px !important; } Print Friendly and PDF
   Vraag uit de praktijk: Is een foto ook een ontvangsbewijs?
   mr. Shula Stibbe (Algemeen Secretaris van Stichting Vervoeradres) 30 september 2020


   Deel deze post
   ArchiEF

   Geen bewijs van inontvangstneming: een risico voor de afzender of voor de vervoerder?
   Weg en Wagen 91 | Oktober 2020 | Jaargang 34