Inhoudsopgave WW-artikelen

Alle artikelen vanaf het nulnummer


In deze inhoudsopgave treft u de titels aan van artikelen, die in Weg en Wagen respectievelijk syllabi van het SVA-congres zijn verschenen. De titels zijn vermeld per rubriek.

Alle artikelen, die hieronder staan vermeld, kunt u opvragen via info@sva.nl 

Rubrieken: (klik op de rubriek om erheen te springen)

Algemene voorwaarden - Arbeidsrecht chauffeurs Douanerecht (import/export) - Duurzaam transport - (Elektronische) vrachtbrief Geschillenbeslechting - Gevaarlijke stoffen - Incoterms - Logistieke data en platforms - Toezicht en handhaving - Transport van afval - Vervoerrecht - Verzekeringen - Vraag uit de praktijk 

Rubriek Vervoerrecht

Weg en Wagen 100

 • De aansprakelijkheid van de CMR-vervoerder voor accijns; nog een keer de Supreme Court / mr. Leendert van Hee 
 • Vraag uit de praktijk: Wat is de juridische functie van pakbon en laadlijst? / mr. Shula Stibbe
 • CMR en bewuste roekeloosheid / Prof. mr. Maarten Claringbould
 • CMR 67 jaar… hoe nu verder? / Prof. mr. Wouter Verheyen
 • Gevolgschade, beredderingskosten en het CMR-verdrag / Prof. mr. Frank Smeele

Weg en Wagen 99

 • CMR artikel 23 lid 4 uitspraak Engelse rechter / mr. Leendert van Hee
 • Vraag uit de praktijk: Wat is de juridische functie van pakbon en laadlijst? / mr. Shula Stibbe

Weg en Wagen 98

 • Sigarettensmokkel – wie heeft de bewijslast onder de CMR? / mr. Leendert van Hee 
 • Wie betaalt de schade? / mr. Christian Hofman
 • Vraag uit de praktijk over schade tijdens vervoer / mr. Shula Stibbe

Weg en Wagen 97

 • De horlogediefstal en artikel 29 lid 2 CMR / mr. Leendert van Hee
 • Verjarings- en vervaltermijnen in het CMR-Verdrag (deel II) / mr. dr. Papis Seck
 • Vraag uit de praktijk over zoekgeraakte zending / mr. Shula Stibbe

 WW 96

 • De informatieplicht van de vervoerder: een nuttig instrument / mr. Leendert van Hee
 • Aansprakelijkheid voor schade op een bedrijfsterrein / mr. Peter van Dam
 • Verjarings- en vervaltermijnen in het CMR-Verdrag: duur, aanvang, verloop, schorsing en stuiting (deel I) / mr. Papis Seck
 • Stijging van de dieselprijs: onvoorzien? / mr. Eveline Jacobs

WW 94

 • De juridische gevolgen van een roofoverval / mr. Leendert van Hee
 • Wie heeft de claim op de vervoerder: de expediteur of zijn opdrachtgever? / mr. Jos van der Meché
 • Het terreinbord: een gewaarschuwd vervoerder telt voor twee? / mr. Thomas Giesbertz
 • Vraag uit de praktijk: wie is verantwoordelijk voor juiste verpakking van de goederen?/ mr. Shula Stibbe

WW 93

 • Ladingschade: de rol van de vrachtbrief bij bewijslevering / mr. Leendert van Hee


WW 92

 • Schade onder de CMR: over migranten, voedsel en vliegtuigmotoren / mr. Leendert van Hee
 • CMR, AVC, boek 8 BW en het begrip ‘schade’/ mr. Willem Boonk

WW 91

 • Artikel 11 CMR: douaneformaliteiten en aansprakelijkheid / mr. Leendert van Hee
 • Geen bewijs van inontvangstneming: een risico voor de afzender of voor de vervoerder? / mr. Frank Stevens
 • Eigen schuld bij ladingdiefstal / mr. Wendy van de Nouland
 • Vraag uit de praktijk: is een foto ook een ontvangstbewijs?/ mr. Shula Stibbe

WW 90

 • Vraag uit de praktijk over de fietskoerier / mr. Shula Stibbe

WW 89

 • Aansprakelijkheid van vervoerder en afzender bij vervoer van gevaarlijke stoffen / prof. mr. Maarten Claringbould
 • Bundesgerichtshof accepteert Nederlandse ‘verklaring voor recht’-praktijk / mr. Ute Acker
 • Emballage op reis – er komt veel bij kijken / mr. Joachim Staab
 • Pakketvervoer per drone:  BIJzonder vervoer? / mr. Leendert van Hee

WW 88

 • Nogmaals opvolgend vervoer / prof. mr. Maarten Claringbould
 • Jurisdictie in het wegvervoer / mr. Willem Boonk

WW 87

 • Toepasselijkheid van de CMR en multimodaal vervoer / em. prof. mr. Maarten Claringbould
 • Ladingdiefstal op een onbeveiligde parkeerplaats/ mr. Joost Wery
 • Vraag uit de praktijk over "onzichtbare" schade/ mr. Shula Stibbe

WW 86

 • Meer dan vervoer of expeditie: van 3pl tot Supply Chain Management / em. prof. mr. Maarten Claringbould
 • Juridische begeleiding bij de bundeling van ladingstromen in de supply chain / mr. Jikke Biermasz
 • Vraag uit de praktijk over eigen vervoer / mr. Shula Stibbe

WW 85

 • De Hoge Raad verhoogt de personenvervoerlimiet met de inflatiecorrectie / prof. mr. Maarten Claringbould
 • Doorbreking van de CMR-limiet; een kwestie van bewijs / mr. Leendert van Hee

WW 84

 • Is Uber een bemiddelingsdienst of een vervoerder van personen over de weg?/ prof. mr. Maarten Claringbould
 • Horizontale samenwerking: de juridische rol van platforms en ketenregisseurs  / dr. Wouter Verheyen
 • Illegale immigratie deel 2: aansprakelijkheid wegvervoerders voor (vrees voor) lading-schade door verstekelingen/ mr. Carlijn ten Bruggencate, mr. Nikki Schots
 • Vraag uit de praktijk: Bijzonder belang bij aflevering / mr. Shula Stibbe

WW 83

 • Stuwage in Nederland en onder de CMR / mr. Jos van der Meché
 • Verplichtingen van de afzender / prof. mr. Maarten Claringbould
 • Lohnfuhr - wat is dat nou? / mr. Ute Acker
 • Vraag uit de praktijk over verpakkingen / mr. Shula Stibbe

WW 82

 • Vanaf welk moment kan de geadresseerde over de goederen beschikken? / prof. mr. Maarten Claringbould
 • Vervoer of expeditie: een kwestie van uitleg / mr. Leendert van Hee
 • Vraag uit de praktijk / Wachttijd chauffeur / mr. Shula Stibbe
 • The TransFollow system does fulfil the legal provisions of the CMR Convention (and the Protocol) /  Francisco Sánchez Gamborino Doctor in law

WW 81

 • Emballage retour: vaak gedoe!  / prof. mr. Maarten Claringbould

WW 80

 • Toepasselijkheid van de CMR en multimodaal vervoer / prof. mr. Maarten Claringbould
 • De bewijskracht van de vrachtbrief / mr. Jos van der Meché
 • Vraag uit de praktijk: Is de CMR geldig voor binnenlands vervoer? / mr. Shula Stibbe
 • Verifiëren containergewichten: Zonder VGM geen zeetransport / Mr. Robin van Leijen en mr. Daphne Methorst-Smaling

WW 79

 • Aansprakelijkheid voor andere schade dan ladingschade/ prof. mr. Maarten Claringbould
 • Opdrachtgever failliet: retentierecht is zilver, pandrecht is goud / mr. Leendert van Hee
 • Vraag uit de praktijk: Is de vervoerder aansprakelijk voor onzichtbare schade?/ mr. Shula Stibbe

WW 78

 • Vraag uit de praktijk over beperkte aansprakelijkheid / mr. Shula Stibbe

WW 77

 • Opvolgend vervoer: Hoge Raad kiest voor ruime uitleg / Prof.mr. Maarten Claringbould
 • Het wegvervoerrecht in Engeland en Nederland / mr. Jos van der Meché en Adrian Marsh
 • Vraag uit de praktijk: Hoe bereken je de schade ? (Deel 4)/ mr. Shula Stibbe

WW 76

 • CMR en forumkeuze/ Prof.mr. Maarten Claringbould
 • Webshops: stuck in the middle tussen consumentenbescherming en beperkte vervoerdersaansprakelijkheid / Dr. Wouter Verheyen
 • Vraag uit de praktijk: Hoe bereken je de schade? (Deel 3) / mr. Shula Stibbe

WW 75

 • De nieuwe Union Customs Code komt eraan, en nu? / Prof.mr. Maarten Claringbould
 • Vraag uit de praktijk: Hoe bereken je de schade? (Deel 2) / Mr. Shula Stibbe

WW 74

 • Vrachtuitwisseling via internet: geef dieven geen kans! / Prof.mr. Maarten Claringbould
 • Sont les excuses fait pour s’en servir? Over een beroep op overmacht door de vervoerder bij de Belgische rechter / Dr. Wouter Verheyen
 • Vraag uit de praktijk: Hoe bereken je de schade? (Deel 1)/ mr. Shula Stibbe

WW 73

 • Interzuid: Hof van Justitie verbiedt dubbele procedures / Mr. Carlijn ten Bruggencate
 • Afzenderaansprakelijkheid bij vervoer van drugs /  Prof.mr. Maarten Claringbould

WW 71

 • Bijzondere risico’s: vervoerder niet aansprakelijk / mr. Jos van der Meché
 • Stuwage en controle van de stuwage /  Prof.mr. Maarten Claringbould
 • Vraag uit de praktijk: Help, de vrachtbrief is (bewust) verkeerd ingevuld / Mr. J.S. Stibbe

WW 70

 • De Clausule ladingdiefstallen opnieuw bekeken /  Prof.mr. Maarten Claringbould
 • Stilzwijgende aanvaarding van algemene voorwaarden / mr. dr. Marjan Hoeks

WW 69

 • Nieuwe regeling voor buitengerechtelijke incassokosten / prof.mr. Maarten Claringbould
 • Afleveren aan de geadresseerde in de CMR vrachtbrief en tóch aansprakelijk? / mr. Bart Neervoort
 • Vraag uit de praktijk: Kan ik ook een kopie of een scan van de vrachtbrief bewaren? / mr. Shula Stibbe

WW 68

 • In AVC 2002 een forumkeuze: Rechtbank Rotterdam!prof.mr. Maarten Claringbould
 • De 'POD' en btw-problemen: bewijs door de CMR-vrachtbrief / mr. Jos van der Meché
 • Vraag uit de praktijk: afgifte bij de buren / mr. Shula Stibbe

WW 67

 • Aflevering revisited / prof.mr. Maarten Claringbould
 • Multimodaal vervoer en de CMR / prof.mr. Maarten Claringbould
 • Het probleem van de partijbedoeling: goede bedoelingen zijn half werk / prof. mr. Krijn Haak

WW 66

 • Quousque tandem abutere, of wanneer zullen wij gerust kunnen rijden? / prof.mr. J. Putzeys
 • Veel beweging, maar stilstand? / mr. A. de Klerk - Leenen
 • Wanneer is een contracts- of wetsbepaling onduidelijk? /  mr. H. Boonk
 • 'De expediteur moet zeggen wat hij doet en doen wat hij zegt' / mr. J.K.M. van der Meché
 • Nogmaals Datec / UPS, of wat een pakketvervoerder wil vervoeren / mr. C.P. ten Bruggencate
 • Trailers en containers, verpakking of vervoermiddel? / mr. M. Hoeks
 • De wegvervoerder onder de Rotterdam Rules: een (maritime) performing party? / mr. Frank Stevens
 • Het regres tussen opvolgend vervoerders  / mr. Vincent Pool
 • Het CMR-verdrag toepassen op binnenlands wegvervoer / mr. Pieter Meijer
 • Verjaringsperikelen onder de CMR / mr. J.H.J. Teunissen
 • Verklaring van (on)recht / mr. Bart Neervoort

WW 65

 • Van gecombineerd vervoer naar synchromodaliteit / prof.mr. Maarten Claringbould

WW 64

 • CMR en Algemene Voorwaarden/ prof.mr. Krijn Haak

WW 63

 • Hoe ver reikt de verjaringsregeling van CMR en AVC? / prof.mr. Krijn Haak
 • Verjaring bij vervoer en verzekering / prof.mr. Maarten Claringbould
 • Vraag uit de praktijk over bedorven groente / mr. Shula Stibbe

WW 62

 • Schade door verkeerde belading of stuwage / prof.mr. Maarten Claringbould
 • Vraag uit de praktijk over levende maden / mr. Shula Stibbe

WW 61

 • Incasso van vracht / prof.mr. Maarten Claringbould
 • Diefstal door chauffeur: wie moet op de blaren zitten? / prof.mr. Krijn Haak
 • Vraag uit de praktijk over boete wegens overbelading / mr. Shula Stibbe

WW 60

 • De impact van de Rotterdam Rules op het wegvervoer onder CMR en AVC / prof.mr. Krijn Haak
 • Het retentierecht is weer hot! / prof.mr. Maarten Claringbould
 • Vraag uit de praktijk over nachtelijke aflevering / mr. Shula Stibbe

WW 59

 • CMR en multimodaal vervoer / prof.mr. Krijn Haak
 • Elke bedrijfstak zijn eigen AVC / prof.mr. Maarten Claringbould
 • Vraag uit de praktijk over bewaartermijn voor vrachtbrief / mr. Shula Stibbe

WW 58

 • 'Mitverschulden': de helende pleister op de zere wond? / prof.mr. Krijn Haak
 • Diefstal door eigen personeel / prof.mr. Maarten Claringbould
 • Vraag uit de praktijk over Belgische vrachtbrief / mr. Shula Stibbe

WW 57

 • CMR-protocolmaakt elektronische vrachtbrief mogelijk / prof.mr. Maarten Claringbould
 • Vraag uit de praktijk over over wachttijd / mr. Shula Stibbe

WW 56

 • De Hoge Raad en expeditie / prof.mr. Krijn Haak
 • Verzekering en vervoer / prof.mr. Maarten Claringbould
 • Vraag uit de praktijk over ontbreken van ontvangstbewijs / mr. Shula Stibbe

WW 55

 • Opslag en vervoer: een juridische tweeheid / prof.mr. Krijn Haak
 • Contracteren in het wegvervoer: CMR en AVC gaan heel goed samen / prof.mr. Maarten Claringbould

WW 54

 • Ophelderingsplicht van de vervoerder bij diefstal / prof.mr. Krijn Haak
 • De juridische positie van de geadresseerde bij de vervoerovereenkomst / prof.mr. Maarten Claringbould

WW 53

 • Aansprakelijkheid van de afzender bij vervoer van gevaarlijke stoffen / prof.mr. Krijn Haak
 • Informatieplicht van de vervoerder onder CMR / prof.mr. Maarten Claringbould

WW 52

 • CMR 50 jaar.... hoe nu verder? / prof.mr. Krijn Haak
 • De vervoerder is niet aansprakelijk voor accijns, invoerrechten en BTW / prof.mr. Maarten Claringbould

WW 51

 • De valse vrachtbrief en neutraal vervoer / prof.mr. Krijn Haak
 • De digitale vrachtbrief en de digitale pen / prof.mr. Maarten Claringbould
 • De Clausule Ladingdiefstallen G23 aangepast en verbeterd! / prof.mr. Maarten Claringbould

WW 50

 • Vervoer en arbitrage / prof.mr. Krijn Haak
 • Inside jobs en doorbreking van de limieten / prof.mr. Maarten Claringbould

 

Rubriek Vraag uit de praktijk

  WW 100 

  • Vraag uit de praktijk: Hoe sluit je een vervoerovereenkomst? / mr. Shula Stibbe


  WW 99 

  • Vraag uit de praktijk: Wat is de juridische functie van pakbon en laadlijst? / mr. Shula Stibbe

  WW 98

  • Vraag uit de praktijk over schade tijdens vervoer / mr. Shula Stibbe

  WW 97

  • Vraag uit de praktijk over zoekgeraakte zending / mr. Shula Stibbe

   WW 96

  • Vraag uit de praktijk: afval  / mr. Shula Stibbe

  WW 95

  • Vraag uit de praktijk: Kunnen wij zelf een elektronische vrachtbrief maken? / mr. Shula Stibbe


  WW 94

  • Vraag uit de praktijk: wie is verantwoordelijk voor juiste verpakking van de goederen?/ mr. Shula Stibbe

  WW 93

  • Vraag uit de praktijk over de plaats van afleveren / mr. Shula Stibbe

  WW 92

  • Vraag uit de praktijk over de aangescherpte vrachtbriefverplichting/ mr. Shula Stibbe

  WW 91

  • Vraag uit de praktijk: is een foto ook een ontvangstbewijs?/  mr. Shula Stibbe

  WW 90

  • Vraag uit de praktijk over de fietskoerier / mr. Shula Stibbe

  WW 89

  • Vraag uit de praktijk over de niet-ondertekende vrachtbrief / mr. Shula Stibbe

  WW 88

  • Vraag uit de praktijk over verantwoordelijkheid voor de vrachtbrief / mr. Shula Stibbe

  WW 87

  • Vraag uit de praktijk over "onzichtbare" schade/ mr. Shula Stibbe

  WW 86

  • Vraag uit de praktijk over eigen vervoer / mr. Shula Stibbe

  WW 85

  • Vraag uit de praktijk over goederenomschrijving op de vrachtbrief / mr. Shula Stibbe

  WW 84

  • Vraag uit de praktijk: Bijzonder belang bij aflevering / mr. Shula Stibbe

  WW 83

  • Vraag uit de praktijk over verpakkingen / mr. Shula Stibbe

  WW 82

  • Vraag uit de praktijk / Wachttijd chauffeur / mr. Shula Stibbe

  WW 81

  • Vraag uit de praktijk: Hoe vul je de vrachtbrief in, als er EX Works geleverd wordt./ mr. Shula Stibbe

  WW 80

  • Vraag uit de praktijk: Is de CMR geldig voor binnenlands vervoer? / mr. Shula Stibbe

  WW 79

  • Vraag uit de praktijk: Is de vervoerder aansprakelijk voor onzichtbare schade?/ mr. Shula Stibbe

  WW 78

  • Vraag uit de praktijk over beperkte aansprakelijkheid / mr. Shula Stibbe

  WW 77

  • Vraag uit de praktijk: Hoe bereken je de schade ? (Deel 4)/ mr. Shula Stibbe

  WW 76

  • Vraag uit de praktijk: Hoe bereken je de schade? (Deel 3) / mr. Shula Stibbe

  WW 75

  • Vraag uit de praktijk: Hoe bereken je de schade? (Deel 2) / Mr. Shula Stibbe

  WW 74

  • Vraag uit de praktijk: Hoe bereken je de schade? (Deel 1)/ mr. Shula Stibbe

  WW 73

  • Vraag uit de praktijk: Zijn er algemene voorwaarden voor digitalisering in het vervoer?/ mr. Shula Stibbe

  WW 72

  • Vraag uit de praktijk: Is het verstandig om voor ontvangst te tekenen op een schermpje? mr. Shula Stibbe

  WW 71

  • Vraag uit de praktijk: Help, de vrachtbrief is (bewust) verkeerd ingevuld / mr. J.S. Stibbe

  WW 70

  • Vraag uit de praktijk: Wie ondertekent bij e-fulfillment de vrachtbrief? / mr. Shula Stibbe
  WW 69

  Vraag uit de praktijk: Kan ik ook een kopie of een scan van de vrachtbrief bewaren? / mr. Shula Stibbe

  WW 68 

  Vraag uit de praktijk: afgifte bij de buren / mr. Shula Stibbe

  WW 67 

  Vraag uit de praktijk: Mag je op de vrachtbrief 'AVC' doorstrepen? / mr. Shula Stibbe

  WW 66 

  Vraag uit de praktijk: Emballage en tekorten. Geldt de verjaringstermijn daarvoor? / mr. Shula Stibbe

  WW 65 

  Vraag uit de praktijk: Talenkennis van de chauffeur / mr. Shula Stibbe

  WW 64 

  Opzegging en ontbinding van duurovereenkomsten in het wegvervoer / prof. mr. Maarten Claringbould
  Vraag uit de praktijk: Kun je betaling weigeren als er geen POD is? / mr. Shula Stibbe

  WW 63

  Vraag uit de praktijk over bedorven groente / mr. Shula Stibbe 

  WW 62

  Vraag uit de praktijk over levende maden / mr. Shula Stibbe

  WW 61

  Vraag uit de praktijk over boete wegens overbelading / mr. Shula Stibbe

  WW 60

  Vraag uit de praktijk over nachtelijke aflevering / mr. Shula Stibbe

  WW 59

  Vraag uit de praktijk over bewaartermijn voor vrachtbrief / mr. Shula Stibbe

  WW 58

  Vraag uit de praktijk over Belgische vrachtbrief / mr. Shula Stibbe

  WW 57

  Vraag uit de praktijk over over wachttijd / mr. Shula Stibbe

  WW 56

  Vraag uit de praktijk over ontbreken van ontvangstbewijs / mr. Shula Stibbe


  Rubriek Algemene voorwaarden

  WW 98

  •  Nieuwe LD-voorwaarden vervangen PD-voorwaarden / mr. Shari Touw

  WW 86

  • Herziene AVET zien het licht / mr. Jeroen van Velzen

  WW 85

  • Nederlandse Expeditievoorwaarden 2018 / mr. Daphne Methorst-Smaling

  WW 84

  • Herziene algemene voorwaarden wegvervoer in België / mr. Filip Melis

  WW 80 

  • Nieuwe Allgemeine Deutsche Speditionsbedingungen (ADSp) / mr. Ute Acker

  WW 73

  • Vraag uit de praktijk: Zijn er algemene voorwaarden voor digitalisering in het vervoer?/ mr. Shula Stibbe

  WW 71

  • Vraag uit de prakrijk: Help, de vrachtbrief is (bewust) verkeerd ingevuld / mr. Shula Stibbe

  WW 70

  • Stilzwijgende aanvaarding van algemene voorwaarden / mr. dr. Marjan Hoeks

   WW 65

  • Algemene voorwaarden en logistiek / prof. mr. Krijn Haak

  WW 64

  • CMR en algemene voorwaarden  / prof. mr. Krijn Haak  Rubriek Arbeidsrecht chauffeurs

  WW 99

  • De eigen rijder in het licht van het Deliveroo-arrest / mr. Angela Kamta


  WW 93

  • Het mobiliteitspakket: verbeteringen voor de internationale chauffeur? / mr.dr. Gerdien van der Voet en mr. Guido de Vos

  WW 86

  • Annotatie: Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over toepasselijk arbeidsrecht in grensoverschrijdend wegvervoer / Prof. mr. dr. Gerdien W. van der Voet
  • Detacheren van vrachtwagenchauffeurs naar Frankrijk / mr. Mirjam Berg

  WW 85

  • Duitse Rechtspraak: is de Duitse Wet op het minimumloon wel of niet van toepassing op buitenlandse transportondernemingen? / mr. Marije van der Tol

  WW 84

  • Rechter zegt nee tegen 'normale wekelijkse rusttijd' in de cabine / mr. Annemieke Spijker en mr. Rutger van Dijk

  WW 81

  • Gelijk loon voor gelijk werk in het internationale transport: een overzicht van de belangrijkste wetgeving / mr. Annemieke Spijker en mr. Elias van Kampen
  • Keurmerk Paychecked: Betaling van het juiste loon staat centraal / Erik Jan Blook

  WW 75

  • Duitse Wet op het minimumloon: kommer, kwel en kansen / RA Tono Wevers en mr. Joost Wery 

  WW 62

  • Nogmaals verkeersboetes / prof.mr. Krijn Haak

   WW 57

  • Wie is draagplichtig voor verkeersboetes? / prof.mr. Krijn Haak  Rubriek Duurzaam transport

  WW 100

  • De woelige wereld van de milieuzones/ Prof. mr. Gerrit van der Veen
  • CSRD: Jaarverslag over duurzaamheid  / mr. Jord Sanders en mr. Britt van Beveren

  WW 99

  • CO2-heffing bij invoer is een feit / mr. Marijn van Tuijl

  WW 95

  • Meten is weten: het nieuwe milieulabel in de binnenvaart/ mr. Drs. Frouwke Klootwijk – de Vries 

  WW 87

  • Circulaire economie verankerd in afvalwet/ mr. Ron Laan

  WW86

  • Juridische begeleiding bij de bundeling van ladingstromen in de supply chain / mr. Jikke Biermasz

  WW 81

  • Horizontale samenwerking in de logistiek Deel 1 / Dr. Wouter Verheyen en Drs. Marta Kolacz
  • Samenwerking in de supply-chain: hoe voorkom je kartelvorming? / mr. Huibert-Jan van Roest en Machiel Resink

  WW 79

  • Samenwerking in de supply chain door data-delen: mag dat? / mr. Huibert-Jan van Roest en Machiel Resink

  Rubriek (elektronische) vrachtbrief 

   WW 100

   • On the alleged and imminent mandatory use of the electronic CMR in Spain / Victor Mata and Maria Vidal

   WW 96

   • Wees een beetje lief voor je vrachtbrief / mr. Joost Wery

   WW 95

   • Vraag uit de praktijk: Kunnen wij zelf een elektronische vrachtbrief maken? / mr. Shula Stibbe

   WW 93

   • Ladingschade: de rol van de vrachtbrief bij bewijslevering / mr. Leendert van Hee
   • Vraag uit de praktijk over de plaats van afleveren / mr. Shula Stibbe

   WW 92

   • Vraag uit de praktijk over de aangescherpte vrachtbriefverplichting/ mr. Shula Stibbe

   WW 90

   • De vrachtbrief en neutraal vervoer / prof. mr. Maarten Claringbould

   WW 89

   • Vraag uit de praktijk over de niet-ondertekende vrachtbrief / mr. Shula Stibbe

   WW 88

   • Vraag uit de praktijk over verantwoordelijkheid voor de vrachtbrief / mr. Shula Stibbe
   • Concept-verordening voor elektronische vrachtinformatie: de eFTI-verordening / mr. Polo van der Putt en mr. Puck Polter

   WW 87

   • Achievements and challenges of CIT/ Cesare Brand, General Secretary of CIT

   WW 86

   • Vraag uit de praktijk over eigen vervoer / mr. Shula Stibbe
   • Status quo van de elektronische vrachtbrief / mr. Joachim Staab

   WW 82

   • The TransFollow system does fulfil the legal provisions of the CMR Convention (and the Protocol) / Francisco Sánchez Gamborino Doctor in law
   • De elektronische handtekening en de Eidas-Verordening /mr. Polo van der Putt en mr. Puck Polter

   WW 81

   • Vraag uit de praktijk: Hoe vul je de vrachtbrief in, als er EX Works geleverd wordt./ mr. Shula Stibbe

   WW 80

   • De bewijskracht van de vrachtbrief / mr. Jos van der Meché

   WW 79

   • Nederland – Duitsland: Met de elektronische vrachtbrief? / mr. Pieter Meijer

   WW 72

   • De elektronische vrachtbrief: de stand van zaken in binnen- en buitenland / mr. Jos van der Meché
   • Elektronische cognossementen en zeevrachtbrieven / Prof. mr. Maarten Claringbould
   • Fiscale bewijskracht van de digitale vrachtbrief / mr. Roelof Andringa
   • Vraag uit de praktijk: Is het verstandig om voor ontvangst te tekenen op een schermpje? mr. Shula Stibbe
   • Elektronische vrachtbrieven via het TransFollowplatform: een nieuwe cloud-dienst / mr. Matthijs van Bergen

   WW 70

   • Vraag uit de praktijk: Wie ondertekent bij e-fulfillment de vrachtbrief? / mr. Shula Stibbe
   WW 67 

   Vraag uit de praktijk: Mag je op de vrachtbrief 'AVC' doorstrepen? / mr. Shula Stibbe   Rubriek Incoterms

   WW 89

   • Incoterms2020: een aanwinst voor de praktijk? / mr. Sonja van Hall

   WW 87

   • Incoterms en vervoer: hoe voorkom je complicaties / mr. Sonja van Hall

   WW 79

   • Internationale handel: over Incoterms® en im-/export-documenten / Mariëlle Huguenin

    

   Rubriek Logistieke data en platforms

     WW 100

   • Vrachtplatforms moeten voldoen aan de Europese Digital Services Act / mr. Barbara Wilbrink

   WW 93

   • Platforms en data / mr. Polo van der Putt en mr. Puck Polter

   WW 91

   • Identiteitsfraude van de vervoerder op internetplatforms / dr. Papis Seck
   • Afsprakenstelsel iShare: hoe zit dat juridisch in elkaar? / mr. Philip van der Weijde

   WW 90

   • Connected cars: enkele knelpunten bij computers op wielen / mr. Tineke van de Bunt

   WW 89

   • De rechtpositie van digitale logistieke platforms / mr. Barbara Wilbrink en mr. Annemieke Spijker

   WW 84

   • Is Uber een bemiddelingsdienst of een vervoerder van personen over de weg?/ prof. mr. Maarten Claringbould
   • Horizontale samenwerking: de juridische rol van platforms en ketenregisseurs  / dr. Wouter Verheyen
   • Experimenteerwet zelfrijdende auto’s in de maak / dr.mr. Kiliaan van Wees

   WW 82

   • De elektronische handtekening en de Eidas-Verordening /mr. Polo van der Putt en Mr. Puck Polter

   WW 79

   • Samenwerking in de supply chain door data-delen: mag dat? / mr. Huibert-Jan van Roest en Machiel Resink

   WW 77

   • Openbare persoonsgegevens zijn niet vogelvrij / Dr. Koen Versmissen

   WW 76

   • Cybercrime in de logistiek: welke maatregelen kunt u nemen? / mr. Leslie Clement

   WW 74

   • Vrachtuitwisseling via internet: geef dieven geen kans! / Prof.mr. Maarten Claringbould

   WW 72

   • Transportbedrijven en privacy / Dr. Koen Versmissen en mr. Daphne Smaling
   • Smart Transport? Over vrachtbrief Apps, de elektronische handtekening en vertrouwensdiensten / Prof. Dr. Arno R. Lodder
   • Elektronische vrachtbrieven via het TransFollowplatform: een nieuwe cloud-dienst / mr. Matthijs van Bergen
   • Big data en aansprakelijkheid / mr. Polo van der Putt


   • Rubriek Toezicht en handhaving

   WW 100

   • De woelige wereld van de milieuzones/ Prof. mr. Gerrit van der Veen

   WW 99

   • Boete en verwijtbaarheid - Nieuw beleid in handhaving rij- en rusttijden / mr. Ivana Esser en mr. Joost Wery

   WW 98

   • Nieuwe EU-richtlijn over het huren van buitenlandse vrachtwagens zonder chauffeur / mr. René de Bondt

   WW 97

   • Risicoverdeling bij publiekrechtelijke voorschriften op lading / mr. Laura Kirch

    WW 96

   • ERRU-register en de verdere digitalisering van het toezicht / mr. Kevin Vierhout

   WW 92

   • Le cabotage change / mr. Joost Wery
   • Vraag uit de praktijk over de aangescherpte vrachtbriefverplichting/ mr. Shula Stibbe

   WW 87

   • Handhaving onderweg/ mr. dr. Papis Seck

   WW 84

   • Tolheffing in Europa: naar één contract, één contact en één On Board Unit / drs Sjoerd Boot 
   • Verhoor door de Douane/ mr. Roelof Andringa
   • Douanemaatregelen in de bestrijding van namaak en anti-piraterij / mr. Sander van Lent

   WW 83

   • Illegale immigratie deel 1: boetes voor wegvervoerders vanwege 'mensensmokkel' / mr. Carlijn ten Bruggencate en mr. Nikki Schots

   WW 83

   • De herziene HACCP Hygiënecode Transport en Opslag / mr. Alicia Zwanikken   Rubriek Verzekeringen

   WW 97

   • De platform-verzekeringspolis als sluitstuk van horizontale samenwerking / mr. Jan Mulder
   • Rechtstreeks schadevergoeding vorderen van een verzekeraar / mr. Jorian Gunst

    WW 96

   • Clausule G23: de clausule ladingdiefstallen als kernbeding / mr. Leendert van Hee

   WW 85

   • Eigen gebrek in het transportverzekeringsrecht / mr. Willem Boonk

   WW 82

   • Hoe verzeker je cybercriminaliteit en fraude in de logistieke sector? / mr. Vincent Pool en mr. Robert de Haan

   WW 79

   • WAM-verzekering en regres op trailers /  mr. Vincent Pool en mr. Robert de Haan

   WW 70

   • De Clausule ladingdiefstallen opnieuw bekeken /  Prof.mr. Maarten Claringbould

   Rubriek Geschillenbeslechting

   WW 93

   • Gelijk hebben is nog niet gelijk krijgen / mr. Eveline Jacobs

   WW91

   • Bent u zich bewust van de arbitrageclausule? / mr. Eveline Jacobs

   WW 89

   • Er zijn meer mogelijkheden dan de rechter / mr. Eveline Jacobs

   WW 88

   • Jurisdictie in het wegvervoer / mr. Willem Boonk


    

   Rubriek Transport van afval, EVOA

    WW 96

   • Vraag uit de praktijk: afval  / mr. Shula Stibbe

   WW 94

   •  Afvalstof moet vanaf 2023 secundaire grondstof worden/ mr. Erik Averdijk

   WW 93

   • Aangescherpte EVOA beperkt wereldhandel in kunststofafval / mr. Ron Laan

   WW 92

   • Wijziging besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en de echa-database/ mr. Erik Averdijk

   WW 91

   • Bij stoorstoffen in groene-lijstafval gaat het niet alleen om percentage/ mr. Ron Laan

   WW 90

   • Verzet tegen afvalcontainers meestal zonder resultaat / mr. Ron Laan

   WW 89

   • Wet Bibob van invloed op vergunningen in afvalbranche en transportsector / mr. Lucinda Hoogewerf en mr. Ron Laan

   WW 88

   • Vloeibare CO2 uit rookgas behoeft geen kwalificatie als afval / mr. Ron Laan

   WW 87

   • Circulaire economie verankerd in afvalwet/ mr. Ron Laan

   WW 86

   • Brexit heeft effect op internationaal afvalverkeer / mr. Ron Laan

   WW 85

   • Update eigendom van afvalstoffen/ mr. Ron Laan en mr. Louisa Waalkes

   WW 84

   • Europese rechter moet knoop doorhakken over definitie afval / mr. Ron Laan

   WW 83

   • Europees richtsnoer Bijlage VII bij afvaltransport / mr. Ron Laan

   WW 82

   • Afval inzamelen volgens een route / mr. Ron Laan

   WW 81

   • Afvaltransport op zee anders geregeld dan op het land / mr. Ron Laan

   WW 80

   • Zelfs onbedoelde invulfout maakt afvaltransport illegaal / mr. Ron Laan

   WW 79

   • Volg bij afvaltransport de juiste route/ mr. Ron Laan

   WW 78

   • Lege cartridges opsturen per post: Wel porto maar geen EVOA? / mr. Ron Laan

   WW 77

   • Groene-lijstafval moet sorteerproof zijn bij transport /mr. Ron Laan

   WW 76

   • EVOA-contract overbrenging groene-lijstafval kent valkuilen en verbeterpunten / mr. Ron Laan

   WW 75

   • Verkeerd invullen kennisgevingsformulier kan gevolgen hebben / mr. Ron Laan

   WW 74

   • Hoe eerlijk handelt de overheid op de private afvalmarkt? / mr. Ron Laan en mr. Louisa Waalkes

   WW 73

   • Retourproduct is niet altijd afvalstof / mr. Ron Laan

   WW 71

   • Hoe zit het met de VIHB-registratieplicht? / mr. drs. Jeanette Ozinga

   WW 70

   • Kennisgevingsprocedure en doorzendplicht onder de EVOA / mr. drs. Jeanette Ozinga
   • Eigendom van afvalstoffen / mr. Louisa Waalkes en mr. Ron Laan

   WW 69

   • Terugnameplicht in het Europese afvaltransport / mr. Ron Laan
   • Afvalstof of niet / mr. Jeanette Ozinga

   WW 68

   • Algemeen verbod voor recycling van afval met POPs? / mr. Jeanette Ozinga
   • Beleidsnormen schijnzekerheid bij transport groene-lijstafval / mr. Ron Laan

   WW 67

   • Vuistregels en Chinese regels / mr. Jeanette Ozinga
   • Overheid kwetsbaar bij handhaving transport groen afval / mr. Ron Laan

   WW 65

   • Vervoert u een afvalstof? / mr. Jeanette Ozinga
   • Retour van emballage kan afval zijn / mr. Ron Laan

   WW 64

   • Illegale overbrenging / sluikhandel en de vervoerder / mr. Jeanette Ozinga
   • De EVOA op hoofdlijnen / mr. Ron Laan


   Rubriek Gevaarlijke stoffen

   WW 89 

   • Aansprakelijkheid van vervoerder en afzender bij vervoer van gevaarlijke stoffen / prof. mr. Maarten Claringbould

   WW 81

   • Ketenaansprakelijkheid en ketenverantwoordelijkheid Deel 2: Publiekrechtelijke ketenverantwoordelijkheid / mr. Peter Huijbregts en mr. drs. Edwin Mulders

   WW 80

   • Ketenaansprakelijkheid en ketenverantwoordelijkheid Deel 1: Privaatrechtelijke ketenaansprakelijkheid / mr. Peter Huijbregts en mr. drs. Edwin Mulders

   WW 79

   • Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen/ mr. Peter Huijbregts

   WW 78

   • De Wet vervoer gevaarlijke stoffen / mr. Peter Huijbregts

    WW 66

   • Gevaarlijke stoffen in het wegvervoer / mr. Jeroen van Velzen


   Rubriek Import/export, douanerecht

   WW 99

   • Vervoeren en verhandelen van accijnsgoederen / Marijn Kaat en Lilian Retel
   • CO2-heffing bij invoer is een feit / mr. Marijn van Tuijl


   WW 98

   • Oorsprong van fietsen & antidumping / mr. Roelof Andringa
   • Per 1 januari 2024: Niet meer standaard vijf jaar voor navorderingen  / mr. ing. Bart Boersma RB

   WW 97

   • Een Letter of Credit biedt zekerheid / mr. Jord Sanders
   • Douanewaarde en Fair Price Lists / mr. ing. Bart Boersma RB 

    WW 96

   • De procedure voor het aanvragen van een Bindende Tarief Inlichting (BTI) / mr. Roelof Andringa en mr. Jefke Daems

   WW 95

   • Brexit: the next chapter / mr. Eline Mooring

   WW 94

   • CVB (container vrijgave bericht of cargo release message)/ Jan Willem van Gijzen
   • Preferentiële oorsprong – wijziging in de Pan-Europese-Mediterrane Overeenkomst / mr. Roelof Andringa

   WW 93

   • Verjaringstermijn voor douaneschulden / mr. Roelof Andringa
   • Oorsprong van producten na Brexit / Jan Willem van Gijzen

   WW 91

   • Artikel 11 CMR: douaneformaliteiten en aansprakelijkheid / mr. Leendert van Hee
   • De douaneaangifte verandert; voorgoed? (revisited)/ mr. Hans Roodzant

   WW 90

   • Nieuwe regels voor toepassen btw-nultarief zaligmakend? / Jan Willem van Gijzen
   • Begrip “invoer” voor btw en accijns / mr. Roelof Andringa

   WW 89

   • Labyrint van Oorsprong / mr. Hans Roodzant en Jan Willem van Gijzen
   • De indelings-verordening / mr. Roelof Andringa

   WW 88

   • De douaneaangifte verandert; voorgoed? / Jan Willem van Gijzen
   • Accijns – “voorhanden hebben” / mr. Roelof Andringa

   WW 87

   • Aansprakelijkheid voor douaneschuld: blijft de adviseur buiten schot?/ Jan Willem van Gijzen
   • Export en exporteur – een kwestie van definiëren / mr. Roelof Andringa

   WW 85

   • Hoge heffingen: dan verplaatsen we toch gewoon de productie…. / mr. Roelof Andringa
   • Due Diligence in douane land / Jan Willem van Gijzen

   WW 84

   • Verhoor door de Douane/ mr. Roelof Andringa
   • Douanemaatregelen in de bestrijding van namaak en anti-piraterij / mr. Sander van Lent
   • Trade Facilitation akkoord treedt in werking / Jan Willem van Gijzen

   WW 83

   • Antidumpingheffing – speelbal van internationale politiek / mr. Roelof Andringa

   WW 82

   • Voorstel voor nieuwe Dual Use Verordening / mr. Roelof Andringa

   WW 81

   • Het vertrouwensbeginsel in het douanerecht / mr. Roelof Andringa
   • Controle Aanpak Belastingdienst maakt belastingplichtige tot verantwoordelijke / Jan Willem van Gijzen

   WW 80

   • Douanewaarde volgens het DWU /  mr. Roelof Andringa
   • Convenanten met de Douane: samenwerking verhoogt de efficiëntie / Noël Egberts

   WW 79

   • Het nieuwe douanewetboek: Verzuim zonder werkelijke gevolgen/ mr. Roelof Andringa
   • Internationale handel: over Incoterms® en im-/export-documenten / Mariëlle Huguenin

   WW 78

   • Information Technology Agreement 2.0 / mr. Roelof Andringa
   • Trade compliance: hoe manage je dat? / Eric van der Starre

   WW 77

   • Antidumpingheffing/ mr. Roelof Andringa
   • De digitale aangiftepraktijk, een digitale papierwinkel? /Jan Willem van Gijzen

   WW 76

   • Zen en de kunst van het douanemanagement / Noël Egberts
   • De nieuwe Union Customs Code komt eraan, en nu? / mr. Sander van Lent

   WW 75

   • Misbruik van recht bij aanspraak op een tariefcontingent / mr. Roelof Andringa

   WW 74

   • Beveiligingsmaatregelen in de luchtvracht / Ben Groen en Noël Egberts
   • Internetaankopen en douane / mr. Sander van Lent

   WW 73

   • Administratieve controle door douane / Noël Egberts
   • Europese Richtlijn voor douaneboetes bij overtreding van douanewetgeving / mr. Roelof Andringa

   WW 72

   • Fiscale bewijskracht van de digitale vrachtbrief / mr. Roelof Andringa

   WW 71

   • BTW-nultarief bij export en intracommunautaire leveringen/ mr. Roelof Andringa
   • Authorised Economic Operator: AEO Deel II De geautoriseerde marktdeelnemer op weg naar herbeoordeling / Noël Egberts

   WW 70

   • De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker / Noël Egberts
   • Preferentiële oorsprong van goederen / mr. Roelof Andringa

   WW 69

   • Douanewaarde: inclusief of exclusief kwaliteitscontroles? / mr. Roelof Andringa
   • Green Lanes in de wereldhandel / Noël Egberts

   WW 68

   • Wederzijdse erkenning kent z'n grenzen / Noël Egberts
   • Help, mijn zending staat nog stééds vast! / mr. Roelof Andringa

   WW 67

   • Fiscale vertegenwoordiging / Noël Egberts
   • Handelspolitieke maatregelen / mr. Roelof Andringa


    WW 65

   • Authorised Economic Operator / Noël Egberts
   • Indeling van goederen / mr. Roelof Andringa


    WW 64

   • Ontwikkelingen in het douanerecht / Noël Egberts
   • Een korte schets van het douanerecht / mr. Roelof Andringa                            
      

     h1, h2, h3, h4, h5 { font-weight: bold !important; } h1, h2, h3 { font-size: 18px !important; } h4, h5 { font-size: 16px !important; } Print Friendly and PDF
     Inhoudsopgave WW-artikelen
     mr. Shula Stibbe (Algemeen Secretaris van Stichting Vervoeradres) 31 januari 2023


     Deel deze post
     ArchiEF

     De horlogediefstal en artikel 29 lid 2 CMR