SVA Kennisbank thema SVA Deelmarkt voorwaarden

SVA Voorwaarden voor deelmarkten

home  / SVA voorwaarden voor deelmarkten

 


SPECIALE VRACHTBRIEVEN VOOR DEELMARKT

Bij https://shop.beurtvaartadres kunt u de begeleidingsbrieven/vrachtbrieven afvalstoffen, de koeriersvrachtbrieven en de vrachtbrieven voor het vervoer van auto’s, respectievelijk gestrande voertuigen bestellen. Op die vrachtbrieven is de ‘afwijkende’ aansprakelijkheidsclausule voorgedrukt. Op die manier geldt dus de afwijking tussen alle partijen: de afzender, de bedrijfstakvervoerder en de geadresseerde (die immers bij het in ontvangst nemen van de lading die clausule ook op de vrachtbrief ziet staan).

Voor het tankvervoer, het exceptioneel transport en physical distribution zijn geen ‘eigen’ AVC-vrachtbrieven. In die gevallen moeten de partijen het afwijkende aansprakelijkheidsregime met zoveel woorden opnemen in het schriftelijke contract dat zij opstellen. Of de ‘afwijkende aansprakelijkheid’-clausule moet worden voorgedrukt op de maatwerkvrachtbrieven.DEELMARKTVOORWAARDEN NAAST DE AVC

De Stichting vervoeradres geeft behalve de AVC 2002 ook SVA algemene voorwaarden uit voor gespecialiseerd transport en logistieke dienstverlening. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de AVC 2002. In deze voorwaarden zijn de verplichtingen van afzender, vervoerder en soms ook de geadresseerde specifieker uitgewerkt en aangepast aan de aard van de werkzaamheden. Schade en aansprakelijkheid zijn zo gedefinieerd, dat het aansluit op de praktijk.

GEBRUIK VAN VERTALINGEN

Indien u een vertaling van de Nederlandse teksten gebruikt, dan adviseren wij u om in de overeenkomst vast te leggen, dat 'bij interpretatiegeschillen van de algemene voorwaarden de Nederlandse tekst als uitgangspunt dient'.

VERHOOGDE LIMIET MOET OP VRACHTBRIEF!

Art. 8:1102 BW maakt afwijking van het wettelijk aansprakelijkheidssysteem ("de limiet") mogelijk, maar alleen als dat in een afzonderlijk geschrift wordt overeengekomen.

Die hogere limiet is dus niet geldig als zij alleen is opgenomen in algemene voorwaarden zoals de bedrijfstakvoorwaarden. Daarom staat in de toelichting van de voorwaarden: “Artikel […] van deze voorwaarden vermindert onder omstandigheden de aansprakelijkheid van de vervoerder ten opzichte van zijn aansprakelijkheid neergelegd in Artikel 8:1095 Burgerlijk Wetboek.

Op grond van Artikel 8:1102 Burgerlijk Wetboek is deze vermindering van aansprakelijkheid nietig tenzij artikel […] van deze voorwaarden in een afzonderlijk geschrift, dat de vervoerovereenkomst bevat, wordt vastgelegd. Dat afzonderlijk geschrift bij uitstek is de vrachtbrief.

Geadviseerd wordt op de vrachtbrief, naast de verwijzingsclausule naar deze voorwaarden, de tekst van artikel […] letterlijk over te nemen.”