SVA Kennisbank thema SVA Deelmarkt voorwaarden

Veevervoer

SVA-voorwaarden helpen logistiek dienstverleners bij het maken van een optimaal contract.

home  / SVA deelmarkt voorwaarden / veevervoer

SVA ALGEMENE VEEVERVOERCONDITIES

TOELICHTING

De SVA Algemene Veevervoercondities (afgekort AVVC, niet te verwarren met AVC) zijn ontwikkeld voor het vervoer van grootvee van en naar de veemarkt. Onder ‘grootvee’ verstaan we een- of tweehoevige landbouwhuisdieren.

Inontvangstneming en aflevering

Inontvangstneming is in de AVVC gedefinieerd afhankelijk van de laadplaats:

  • in principe vindt inontvangstneming plaats als het dier zich direct vóór de laadklep van de veewagen bevindt en de vervoerder het dier daar daadwerkelijk ten vervoer aanvaardt;

  • inontvangstneming op de veemarkt geschiedt echter op het moment dat de vervoerder de opdracht ten vervoer op de veemarkt heeft aanvaard.

Aflevering is het spiegelbeeld van inontvangstneming: zodra het dier op de plaats van bestemming de laadklep van de veewagen heeft verlaten, of bij aflevering op markten zodra het dier bij de balie of het hok is geplaatst. De afzender is verplicht behulpzaam te zijn bij het laden van het dier, tenzij anders overeengekomen en ook niet op de veemarkt.

Verplichtingen vervoerder en geadresseerde

De vervoerder dient het juiste materieel voor vervoer te gebruiken. In het geval van veevervoer moet de veewagen ook gereinigd en ontsmet zijn. Ook voor de geadresseerde zijn verplichtingen opgenomen, waarbij de afzender dient in te staan voor nakoming door de geadresseerde. De verplichtingen van de geadresseerde hebben betrekking op:

  •  het op tijd in ontvangst nemen;

  •  behulpzaam zijn bij het lossen (niet op de veemarkt) en

  •  de mogelijkheid sectie te verrichten na aflevering van een dood dier.