SVA Kennisbank thema SVA Deelmarkt voorwaarden

Distributie

SVA-voorwaarden  helpen logistiek dienstverleners bij het maken van een optimaal contract.

home  / SVA deelmarkt voorwaarden / distributievervoer

SVA ALGEMENE VOORWAARDEN DISTRIBUTIEVERVOER

TOELICHTING

Wat is distributievervoer?

Distributievervoer is een logistiek proces omvattende het (laten) collecteren van zaken vanaf één of meerdere afhaaladres(sen), – al dan niet naar een distributiecentrum waar overslag en groupage plaatsvindt – en het vervolgens (laten) distribueren naar één of meer afleveradres(sen). Voorts het met de distributie van zaken verband houdende beheer van de informatie-uitwisseling, voor zover met de opdrachtgever overeengekomen.

Bijkomende werkzaamheden:

Distributievervoer kan ook overslag en andere logistieke werkzaamheden omvatten. Met overslag wordt bedoeld: het in- en uitslaan van zaken, waarbij de maximale opslagtermijn zes dagen bedraagt.

Als er andere logistieke werkzaamheden worden opgedragen, dan zijn dat bijkomende werkzaamheden. Let op: deze werkzaamheden zijn vaak niet overeengekomen bij het sluiten van de oorspronkelijke distributievervoerovereenkomst.

Maximale wachttijd

In het distributievervoer moet de chauffeur per dag langs een groot aantal adressen. Om dit mogelijk te maken is het van essentieel belang, dat de wachttijd bij laden en lossen zo kort mogelijk is. In de voorwaarden zijn hier afspraken over gemaakt.

In principe bedraagt de wachttijd telkens hooguit vijftien minuten, tenzij afzender en vervoerder hiet andere afspraken over hebben gemaakt.