SVA Kennisbank thema verzekeringen

Transportverzekeringen

Risico's dekken voor goederen tijdens vervoer


home   /  Verzekeringen  /  Transportverzekeringen


Wij adviseren om goederen tijdens transport  te verzekeren. Zo'n verzekering wordt transportgoederenverzekering genoemd of ook wel kortweg transportverzekering. De aansprakelijkheid van de vervoerder is wettelijk gelimiteerd. Als de waarde van de goederen hoger is dan de limiet, doet de belanghebbende er goed aan om de meerwaarde te verzekeren. Bij het afsluiten van een verzekeringspolis is van belang om in kaart te brengen, hoe schadegevoelig de lading is. De volgende punten kunnen daarbij behulpzaam zijn.


Vrachtplatforms

Een aantal verzekeraars heeft aangegeven, geen vertrouwen te hebben in “openbare” vrachtplatforms. Er doen zich zoveel onregelmatigheden voor bij de deelnemende vervoerders, dat deze verzekeraars geen dekking meer geven voor vervoersopdrachten via “openbare” vrachtplatforms. Ook in raamovereenkomsten wordt deze mogelijkheid vaak uitgesloten.  


Wat is de aard van de goederen 

Wanneer goederen naar hun aard kwetsbaar zijn, neemt het risico op beschadiging toe. Bijvoorbeeld als de goederen gevoelig zijn voor vocht of voor temperatuurschommelingen, of breekbaar zijn. 

Verpakking / hygiëne

Tijdens transport moeten de emballage en verpakking bescherming bieden aan de goederen. Dan gaat het om vragen zoals: Is de verpakking aangepast aan de aard van de goederen? En is het voertuig schoongemaakt en eventueel gecertificeerd (hold/tank cleanliness certificaat)? Worden de goederen alleen over land of ook over water worden vervoerd? Is er kans op condensvorming en kan dit opgevangen worden in de vervoersunit?

Waarde

De dekking uit de polis verhoudt zich tot de waarde van de goederen, die verzonden worden. Let op of de polis dekking geeft per zending of per transport (meerdere zendingen op één trein/schip).

Beveiliging

Uiteraard verwacht de verzekeraar dat eigenaar en vervoerder proberen om diefstal te voorkomen. Naarmate de goederen gevoeliger zijn voor diefstal, zal het beveiligingsniveau hoger moet zijn. Te denken valt aan: slot en/of verzegeling van de container, vrachtwagen parkeren op beveiligde parkeerplaatsen, stuurslot, contactslot. Maar ook door het screenen van eigen en ingehuurd personeel. Indien goederen tijdens transport of opslag niet goed beveiligd blijken te zijn, heeft dat bij veel verzekeringen gevolgen voor het eigen risico.

Aantal betrokken vervoerders

Bij multimodaal vervoer en bij het doorzetten van vervoer naar ondervervoerders neemt het risico toe. Bij multimodaal vervoer is er sprake van meerdere soorten van vervoer. Bijvoorbeeld: per vrachtwagen naar de haven, per schip over zee, per binnenschip naar de fabriek. Goederen moeten overgeslagen worden, wat de kans op verlies of schade vergroot.

Bij ondervervoer besteedt de vervoerder de vervoersopdracht uit aan ondervervoerders. De vraag dient gesteld te worden, of er dan voldoende zicht is op de bedrijfsvoering van deze bedrijven en op het feitelijke vervoer.


Opslag

In het geval van opslag voor - tijdens - of na het transport is het aan te bevelen om de SVA-Opslagvoorwaarden of SVA-Opslagvoorwaarden binnenvaart van toepassing te verklaren. Deze voorwaarden beperken de aansprakelijkheid tijdens opslag tot de AVC-limiet.

Incoterm

In de koopovereenkomst staat bij de leveringsvoorwaarden de gekozen Incoterm. De Incoterm bepaalt op welk moment tijdens de levering c.q. het transport het risico over de goederen overgaat van verkoper naar koper. Dat kan vanaf de fabriek zijn of na inladen of bij aankomst in de haven, enz. Let op: bij sommige Incoterms moet de verkoper een verzekering voor transport afsluiten voor een deel van het traject. Stel dat u geen inzage heeft in de betreffende polis, en dus niet zeker weet of de dekking voldoende is of stel dat de verzekeraar in een land gevestigd is waar het moeilijk is om de schade vergoed te krijgen, dan kan de koper ervoor kiezen om zelf ook een verzekering af te sluiten. Namelijk de buyers' interest-verzekering. Meer hierover kunt u lezen in het praktijkboek Verzekeringen.

Rejection

De term rejection staat voor het risico dat de autoriteiten in het land van bestemming de goederen niet accepteren. Bijvoorbeeld omdat de goederen niet aan de veiligheidsnormen voldoen. Er is dan geen schade aan de goederen, maar natuurlijk wel commerciële schade. Dit kan gedekt worden door de rejection-clausule op te nemen in de polis. (zie het hoofdstuk Verzekeringen voor de afzender in het praktijkboek Verzekeringen)

Berekening premie

Een verzekering kan voor één transport afgesloten worden, of doorlopend. Bij het aanbieden van een zending bij de grote koeriersbedrijven kunt u kiezen om op dat moment de zending te verzekeren. Daarnaast is het mogelijk om een doorlopende verzekering af te sluiten. De verzekeraar zal de premie vaststellen onder andere op basis van de maximale waarde per transport en de jaaromzet van het bedrijf.