Tijdschrift Weg en Wagen

Weg en Wagen 97             

 Juridisch tijdschrift voor de logistieke praktijk
November 2022 - Jaargang 36
   

                Archief / inhoudsopgave

Weg en Wagen is het gratis online tijdschrift van de Stichting Vervoeradres. Het komt drie keer per jaar uit en bevat actuele, juridische informatie met betrekking tot transport en logistiek.  

Als u op de hoogte gehouden wilt worden over de publicatie van het volgende nummer, kunt u zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief op Weg en Wagen 


Rubrieken Weg en Wagen 97

Vervoerrecht

 Lees de artikelen

Verzekeringen

 Lees de artikelen

Artikelen per Rubriek

Rubriek Vervoerrecht

mr. Leendert van der Hee (van Traa advocaten)

De horlogediefstal en artikel 29 lid 2 CMR

De diefstal van een aantal pakketten met horloges leidde tot een procedure over de vraag of vervoerder een beroep toekomt op de vervoerrechtelijke limieten. Deze rechtszaak is eerder besproken in Weg & Wagen, nr. 94, november 2021.  Echter, de zaak heeft een nieuwe wending genomen door cassatie van de Hoge Raad.....  lees verder


mr.dr. Papis Seck (Advocaat bij Secklaw Ph.D. Maritime Law en Certified Insurance Lawyer (UvA))

Verjarings- en vervaltermijnen in het CMR-Verdrag (deel II)

Vorderingen onder de vervoerovereenkomst hebben een korte verjaring. Bij een schadeclaim is dit een belangrijk aandachtspunt. In het tweede artikel over dit onderwerp aandacht voor:

  • Hoe zit het met de driejarige verjaringstermijn in geval van opzet of bewuste roekeloosheid? 

  • Hoe zit het met de verjaringstermijn bij opvolgende vervoerders 

  • Wat gebeurt er met de vordering (de claim) na het intreden van de verjaring onder CMR?

 .......  lees verder


mr. Shula Stibbe (Algemeen Secretaris van Stichting Vervoeradres)

Vraag uit de praktijk over zoekgeraakte zending

Vraag: We hebben een zending voor onze klant aangenomen die daarna is zoekgeraakt. In het antwoord aandacht voor de vrachtbrief als overdrachtsdocument en natuurlijk: Wat moet je doen als de zending teruggevonden is? ..........  lees verder


Rubriek Toezicht & Handhaving

mr. Laura Kirch Advocaat bij Ploum, Customs, Trade & Logistics

 Risicoverdeling bij publiekrechtelijke voorschriften op lading 

Naast de verplichtingen die de vervoerder jegens zijn contractspartij (de afzender) heeft, dient hij ook te voldoen aan de voorschriften die de overheid oplegt. Veel van deze voorschriften zien op de aard van de vervoerde goederen. Bijvoorbeeld regels tegen overbelading, over afval, over namaakgoederen, over dierenwelzijn. Tegelijkertijd is de vervoerder voor een juiste naleving afhankelijk van de afzender. In dit artikel zien we, hoe de verdeling van deze risico’s wettelijk is geregeld en hoe de vervoerder en afzender hier eventueel afspraken over kunnen maken. l........  lees verder

Rubriek Verzekeringen

 mr. Jan Mulder (Advocaat bij TVM verzekeringen)

 De platform-verzekeringspolis als sluitstuk van horizontale samenwerking

Horizontale samenwerking tussen vervoerders met behulp van een vrachtuitwisselingsplatforms vraagt om een gedegen juridische inbedding in een samenwerkingsovereenkomst tussen partijen. Hiervoor is een nieuwe verzekering ontwikkelt, namelijk de platform-verzekeringspolis. .......  lees verder

 mr. Jorian Gunst (Advocaat bij AKD Benelux Lawyers)

Rechtstreeks schadevergoeding vorderen van een verzekeraar 

Als er schade aan de lading is dan zal de afzender de vervoerder aanspreken. De vervoerder heeft zich voor dat risico verzekerd met een  vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering.  In sommige buitenlandse rechtstelsels mag de schadelijdende partij rechtstreeks de verzekeraar aanspreken voor schadevergoeding. Dat wordt ook wel een 'directe actie' of – op zijn Frans – ‘action directe’ genoemd. Enkele voorbeelden uit de Nederlandse rechtspraak hoe een en ander in zijn werk gaat..  lees verder

Rubriek Import/Export

 mr. Jord Sanders, Advocaat bij Kneppelhout advocaten

 Een Letter of Credit biedt zekerheid 

Boter bij de vis in de internationale handel wordt bereikt door betaling tegen documenten. Dat kan in twee vormen: met documentair incasso of met Letter of Credit. Een L/C is duurder en bewerkelijker, maar geeft de meeste zekerheid. In dit artikel uitleg over beide betalingsinstrumenten.  lees verder

Rubriek Douane

mr. ing. Bart Boersma RB is partner en advocaat van Customs Knowledge

Douanewaarde en Fair Price Lists 

Om de hoogte van de douaneschuld vast te stellen, wordt in de meeste gevallen de transactiewaarde gebruikt. De inspecteur van de Douane kan deze transactiewaarde echter verwerpen en de waarde toetsen aan de Fair Price Lists van de Europese Commissie. Inmiddels zijn  hierover diverse procedures gevoerd.....  lees verder