Kennisbank thema de vrachtbrief

Wetgeving in het kort

home  /  thema vrachtbrief   elektronische vrachtbrief / wetgeving in het kort

Thema's binnen Wetgeving in het kort


Wat is een elektronische vrachtbrief?

De meeste elektronische vrachtbrieven, die momenteel worden aangeboden, zijn digitaal. Waarom dan de term ‘elektronische vrachtbrief’?

Verschil elektronisch en digitaal

Van oudsher kende men maar één medium om documenten op vast te leggen, en dat was papier. Met de komst van nieuwe technieken werd het mogelijk om documenten ook op elektronische wijze vast te leggen. Met elektronische vastlegging wordt bedoeld, dat informatie van een zender naar een ontvanger via elektronische  (elektromagnetische) signalen wordt overgebracht. De oudste vorm van elektronische communicatie is de telegraaf van Morse. Andere bekende vormen zijn radio, telefonie, fax, televisie en computersystemen. Voorbeelden van elektronische documenten: een gefaxt recept, een gescand diploma, een pdf-bestand, een SMS-bericht, een film op DVD, enzovoort. Software wordt geschreven in bits (binary digit) oftewel een digitale taal. Dus: digitaal is een vorm van elektronisch, maar elektronisch is meer dan alleen digitaal!

Wetgeving

Het vastleggen van de vervoerovereenkomst in een vrachtbrief is wettelijk verplicht. De wet bepaalt, welke informatie in de vrachtbrief vermeld moet worden. Daarnaast mogen partijen bij de overeenkomst ook andere informatie noteren. Van oudsher was de vrachtbrief per definitie een papieren vrachtbrief. Tegenwoordig is het mogelijk om een elektronische vrachtbrief op te maken. Daarom heeft de wetgever vastgelegd, waaraan een elektronische vrachtbrief moet voldoen om juridisch gelijkwaardig te zijn aan de papieren vrachtbrief. De wettelijke bepalingen hierover staan verspreid over diverse wetten en verdragen. Deze informatie vindt u op de pagina's In Nederland/Benelux en Internationaal.

Is een elektronische vrachtbrief juridisch gelijkwaardig aan een papieren vrachtbrief?

In de logistiek leeft de wens om papierloos te werken. Lange tijd leek het onmogelijk om de vrachtbrief om te zetten in een elektronische versie. Wel was het mogelijk om digitaal transportorders te plaatsen. Ook track-and-trace werd steeds geavanceerder. Tenslotte werd het mogelijk om op een mobiel apparaat van de chauffeur te tekenen voor ontvangst. Echter, een juridisch geldige elektronische vrachtbrief werd pas in 2016 door Beurtvaartadres en Stichting Vervoeradres ontwikkeld. De TransFollow elektronische vrachtbrief was de eerste vrachtbrief, die volkomen in compliance met wetgeving is. De juridische geldigheid maakt dat deze elektronische vrachtbrief meer is, dan het uitwisselen van informatie over de zending van goederen via platforms, websites of andere digitale kanalen.

Het digitaliseren van de vrachtbrief blijkt een moeilijke opgave, want het resultaat moet juridisch gelijkwaardig zijn aan de papieren variant. Bovendien moet de elektronische vrachtbrief eenvoudig in de praktijk bruikbaar zijn. Twee drempels moesten genomen worden: juridisch en ICT-technisch. Informatie hierover vindt u op de pagina Digitaliseren van vrachtbrieven.