SVA Kennisbank thema de vrachtbrief

Praktijkboek Digitaliseren van vrachtbrieven

Think data, not documents. That’s all

home  /  thema vrachtbrief   elektronische vrachtbrief / praktijkboek digitaliseren van vrachtbrieven
Digitalisering

Digitalisering van de vrachtbrief betekent dat een papieren vrachtbrief wordt omgezet in een elektronische (digitale) vrachtbrief. De applicatie voor een elektronische vrachtbrief kan beheerd worden door de vervoerder zelf of op een platform van een commerciële aanbieder.  

Afspraken over gebruik elektronische vrachtbrief

Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de vervoerovereenkomst moeten afspraken maken over het gebruik van de elektronische vrachtbrief. Dat staat in artikel 5 van het eCMR protocol.

Deze afspraken worden vastgelegd in de elektronische vrachtbrief. De afspraken moeten eenvoudig te vinden zijn. Het meest voor de hand ligt dus, dat via een hyperlink in de elektronische vrachtbrief de gebruiker kan doorklikken naar de pagina van het platform, waarop deze informatie staat. Hoewel er in de eCMR geen verplichting is opgenomen tot een schriftelijke overeenkomst van deze afspraken, adviseren wij in het geval er wel een schriftelijke (raam)overeenkomst wordt afgesloten, hierin een bepaling over het gebruik van de elektronische vrachtbrief op te nemen. 

De IRU heeft een voorbeeld tekst gemaakt voor een dergelijke overeenkomst. Deze vindt u hier.

Bewijskracht van elektronische vrachtbrief

Met behulp van de vrachtbrief kunt u bewijs leveren van de voorwaarden in de vervoerovereenkomst en de partijen bij de vervoerovereenkomst, van de inontvangstneming van de zaken en de uiterlijke staat van de verpakking, van het gewicht en van het aantal goederen. De bewijskracht van een elektronische vrachtbrief is afhankelijk van de betrouwbaarheid van het achterliggende systeem (applicatie, platform, etc.).

Een elektronische vrachtbrief is in wezen een set data met dezelfde functionele mogelijkheden als een papieren vrachtbrief. In de wetgeving voor de elektronische vrachtbrief zijn daarom de functionaliteiten van de vrachtbrief vastgelegd. Er is bewust voor gekozen om geen technische specificaties vast te leggen in het eCMR protocol, zodat alle hardware en software technieken toepasbaar zijn. Op die manier kunnen de nieuwste technieken gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld de QR-code die op het moment dat het eCMR protocol werd geschreven nog niet bestond.

Praktijkboek Digitaliseren van vrachtbrieven