Syllabus SVA congres 2022    

 

SVA-Syllabus 2022

Congres over "Duurzaam transport in juridisch perspectief"

De Stichting Vervoeradres organiseert tweejaarlijks een congres over de juridische gevolgen van een maatschappelijke ontwikkeling. In 2022 werd bekeken, hoe de verduurzaming van de transportbranche zich vertaalt in juridische regelingen en contracten. Op het congres spraken juridisch specialisten in workshops. Het congres werd geopend met een keynote van Prof.mr. Gerrit van der Veen (RuG).

In deze syllabus vindt u bijdragen van alle sprekers. De onderwerpen handelen over CO2 reductie (rekenmethode en afspraken vastleggen), CO2 reductie (andere organisatie van vervoer, bijvoorbeeld via vrachtplatforms en horizontale samenwerking). CMR aansprakelijkheid voor nieuwe vormen van schade (economische schade, corporate responsibility).

Keynote: Duurzaam transport in Juridisch perspectief

Prof.mr. Gerrit van der Veen (advocaat en partner bij AKD en hoogleraar Milieurecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen)

Duurzaam transport in juridisch perspectief

In de keynote behandelt prof. mr. Gerrit van der Veen (RUG) recente jurisprudentie, waarin bedrijven worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor vermindering van CO2 uitstoot. Met name besteedt hij aandacht aan het Urgenda-arrest en aan het Shell CO2 arrest. De vraagstelling is: Hebben bedrijven een klimaatverplichting en zo ja, wat houdt die verplichting in? .......  lees verder

Artikelen van de sprekers op het congres

Jan Pronk, BigMile Managing Director Benelux & ROW

Energietransitie, hoe verwerk je dat in contracten 

(Met een model voor standaard calculatie van CO2)

Vanaf 2023 zijn ESG-rapportages voor grotere bedrijven verplicht. In dat kader is van belang, hoe een bedrijf werk maakt van CO2 reductie. Om dit aantoonbaar te maken dienen afspraken gemaakt te worden met o.a. leveranciers en supply chain. Daarbij is startpunt het uitrekenen van de CO2 uitstoot. .......  lees verder


mr. Joachim Staab , Partner Rechtsanwalt en advocaat, bij Van Diepen Van der Kroef 

Contractuele afspraken over CO2 – reductie

Deze bijdrage zal ik insteken als advocaat die gevraagd wordt om een afspraak over een CO2-reductie contractueel vast te leggen. Daarom zal ik niet ingaan op wettelijke normen omtrent CO2-reductie of maatregelen van de overheid om de CO2-uitstoot van ondernemingen naar beneden te brengen. .......  lees verder


Dr. Ingrid Koning, Universitair hoofddocent aan de Nyenrode Business Universiteit /  Drs. Bas van Bree, directeur a.i. TKI Dinalog

Andere organisatie van vervoer met als doel CO2 reductie

Het aandeel van de transportsector in de emissie van broeikasgassen bedraagt naar schatting 25%. Om dit aandeel omlaag te krijgen zijn maatregelen van technische aard nodig, zoals andere energiebronnen en een efficiënter gebruik van vervoermiddelen. Hoe werken deze maatregelen door in contracten en wetgeving? ........  lees verder


mr. Annemieke Spijker, partner AKD Advocaten / mr. Jan Mulder, advocaat-specialist vervoerrecht bij de verzekeraar TVM

Digitale logistieke platforms en platformverzekeringen

Digitale platforms die logistieke dienstverleners en hun klanten met elkaar verbinden zijn populair. Met het oog op aansprakelijkheid rijst de vraag hoe deze platforms juridisch dienen te worden gekwalificeerd. En waar moeten de platforms en hun gebruikers nog meer rekening mee houden, bijvoorbeeld met het oog op hun verzekeringen?  .......  lees verder


mr. Willem Boonk (Partner bij Smallegange advocaten) / mr. Leendert van Hee (Advocaat bij Van Traa advocaten)

Het begrip 'schade' vs 'fear of loss'

Op grond van artikel 17 lid 1 CMR is de vervoerder aansprakelijk voor geheel of gedeeltelijk verlies en voor beschadiging van de goederen, die is ontstaan tussen het ogenblik van de inontvangstneming van de goederen en het ogenblik van de aflevering. Maar wat wordt bedoeld met ‘beschadiging’ in de zin van dit artikel? .........  lees verder


mr. Frank Stevens (Hoofddocent aan de Erasmus School of Law EUR)

Hoofd- en onder vervoerders. Vertrouwen is goed, controle is beter?

Tal van zaken moeten, op enig moment in hun bestaan, vervoerd worden.  Ruwe materialen moeten naar de producent gebracht worden, halffabricaten naar een afwerker, afgewerkte producten moeten naar een distributiecentrum en van het distributiecentrum naar de winkel gebracht worden, defecte producten moeten naar een hersteller gebracht worden, kapotte producten moeten naar een recyclagebedrijf gebracht worden, enz........  lees verder