SVA Kennisbank thema Duurzaam transport/afval

CO2 reductie door samenwerking

home  /  duurzaam transport  / CO2 reducti​e


CO2 reductie door samenwerking

Door laadruimte beter te benutten en door het vervoer van goederenstromen te combineren rijden vrachtwagens minder kilometers. Minder kilometers betekent minder uitstoot van CO2 en minder drukte op de weg.

Om dit te bewerkstelligen is samenwerking tussen vervoerders en/of verladers nodig. 

In dit thema kijken we vanuit juridische hoek naar samenwerking.


Rechtsgebieden die hierbij een rol spelen zijn

• het internationale transportrecht, • mededingingsrecht, • data security en ICT-recht. 
Themapagina's

Op de themapagina’s vindt u informatie over welke vormen van samenwerking mogelijk zijn en welke juridisch randvoorwaarden voor samenwerking vervuld moeten worden.


  • Horizontale samenwerking De samenwerkingsvorm in de bedrijfskolom kan horizontaal of verticaal zijn. Horizontale samenwerking is samenwerking tussen verladers (bundelen van goederenstromen) of tussen vervoerders (combineren ritten). Verticale samenwerking betekent een integratie in activiteiten tussen ondervervoerder en hoofdvervoerder. Op deze pagina aandacht voor operationele en juridische vormen van samenwerking en voor  aansprakelijkheid voor de goederen.


  • Mededingingsrecht en samenwerking Samenwerkingsovereenkomsten mogen niet in strijd zijn met de Mededingingswet. De Mededingingswetgeving stimuleert de vrije markt en verbiedt daarom concurrentiebeperkende afspraken of misbruik van marktposities. Op deze pagina geven we informatie over de begrenzing van horizontale samenwerking.


  • Delen van data Samenwerkende bedrijven zullen gegevens uitwisselen over de te vervoeren goederen of over de beschikbare laadruimte. Delen van data is nodig om (digitaal) informatie tussen de samenwerkende partijen uit te wisselen. Dit dient natuurlijk op een veilige manier te gebeuren, bijvoorbeeld via iShare.


  • Samenwerking via platform of trustee Bedrijven moeten een juridische vorm voor hun samenwerking kiezen. Grofweg zijn er twee juridische vormen aanbevelenswaardig: via een platform of door een vertrouwde derde rechtspersoon (trustee). 
Gerelateerde Artikelen Weg en Wagen

Keynote: Logistieke efficiëntie door samenwerking

Prof. dr. Goos Kant,

  Lees het artikel