Tijdschrift Weg en Wagen

Weg & Wagen 101              

Juridisch tijdschrift voor de logistieke praktijk
Februari 2024- Jaargang 38

Weg en Wagen is het gratis online tijdschrift van de Stichting Vervoeradres. Het komt drie keer per jaar uit en bevat actuele, juridische informatie met betrekking tot transport en logistiek.  

Als u op de hoogte gehouden wilt worden over de publicatie van het volgende nummer, kunt u zich hier aanmelden  Speciale uitgave Weg en Wagen 100

Speciaal ter gelegenheid van nummer 100 heeft de redactie besloten om naast de digitale publicatie ook een papieren uitgave te maken. Deze fraaie, gedrukte versie is nu verkrijgbaar bij SVA. Een bewaarexemplaar met daarin alle artikelen die voor nummer 100 zijn geschreven door vooraanstaande juristen voor nummer 100.

Bestel hier Weg en Wagen 100Weg & Wagen 101

Inhoudsopgave van Weg en Wagen


Rubriek Vervoerrecht

mr. Leendert van der Hee (van Traa advocaten)

Emballage: van ruilen komt huilen

Bij een palletruil krijgt de eigenaar van de pallets niet exact dezelfde pallets terug, maar pallets van dezelfde soort en kwaliteit. Hiervoor moet een emballagesaldo worden bijgehouden. Dat begint met een correcte administratie van de binnenkomende en uitgaande emballagestromen.En wanneer het om palletruil gaat, laat de door het Hof ’s-Hertogenbosch beoordeelde zaak wel zien dat het niet eenvoudig is voor de eisende partij om het bewijs te leveren van de feiten die ten grondslag liggen aan zijn vordering.  . .....  lees verder


mr. Joachim Staab (Partner Rechtsanwalt en advocaat, bij Van Diepen Van der Kroef )

Hoe beëindig je een langdurige overeenkomst? 

Stel u werkt gedurende vele jaren met een zakenpartner samen. Kunt u de samenwerking dan “zomaar” zonder inachtneming van een opzegtermijn beëindigen? Of is er een reden voor de beëindiging van de samenwerking vereist? Als u een opzegtermijn in acht moet nemen, hoe lang is deze opzegtermijn dan? En omgekeerd, stel uw langjarige zakenpartner beëindigd van de ene dag op de andere de samenwerking. Wat kunt u dan doen?

  ..........  lees verder


Witold van Schoonhoven (rechtenstudent Universiteit Utrecht)

Schadebegrip in de CMR revisited

In deze bijdrage zal nader worden ingegaan op de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant in Forega/Lukasteel. Deze uitspraak illustreert bij uitstek dat de uitleg van het schadebegrip als een economische waardevermindering inderdaad werkbaarder is.

 .......  lees verder

Rubriek Verzekeringen

mr. Rutger Evers (Advocaat bij Legaltree)

De directe actie op de buitenlandse vervoerdersaansprakelijkheidsverzekeraar

Onder diverse buitenlandse rechtsstelsels bestaat de mogelijkheid (anders dan in Nederland dus) om een vervoersaansprakelijkheidsverzekeraar rechtstreeks aan te spreken. Dat is onder meer het geval naar Frans, Pools en Bulgaars recht. Het loont dan voor de eiser(s) de moeite om niet alleen de aansprakelijkheidsverzekerde (de vervoerder) te dagvaarden, maar ook haar aansprakelijkheidsverzekeraar.  ..........  lees verder


Rubriek eCMR / Elektronische vrachtbrief

mr. Shula Stibbe (Algemeen Secretaris van Stichting Vervoeradres)

Vraag uit de praktijk: Over formele elektronische vrachtbrief

Vraag: Klopt het dat wij voor deze vrachtbrieven geen formele CMR code nodig hebben en er dus geen registratie plaatsvindt bij NIWO? Daarmee zou dus ook de bewaartermijn van 7 jaar teruggebracht kunnen worden tot 3 maanden, wat in opslagkosten behoorlijk scheelt. 

Wat vindt u van deze oplossing?

  ..........  lees verder


Rubriek Duurzaam transport

dr. ir. Paul Buijs (Universitair hoofddocent Faculteit Economie en Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen)

Inzicht in verduurzaming logistiek

In december 2023 verscheen ‘De rol van Recht en handhaving in de verduurzaming van logistieke ketens’ . Het rapport van Ingrid Koning c.s. geeft inzicht in problemen en oplossingen voor verduurzaming logistiek. Dit artikel reflecteert op een aantal belangrijke inzichten en onderliggende onderzoeksmethoden.

  ..........  lees verder


Rubriek Douane

Lilian Retel (Customs and trade advisor bij Gaston Schul)

Van papier naar digitaal: Proof of Union Status

In het kader van de digitalisering van douane-aangiftes wordt er door de douane steeds een aangifteformulier papierloos gemaakt. Per 1 maart 2024 zal de procedure met betrekking tot de T2L(F) veranderen en moet deze aangevraagd worden in de EU Customs Trader Portal van de Europese Unie.

In dit artikel kijken we, voor welke goederen het formulier gebruikt moet worden, en welke procedure daarvoor gevolgd moet worden.


  ..........  lees verder


mr. Peer Caljé (partner bij Andringa Caljé Advocaten)

Bewijsvereiste voor invoer van ijzer- en staalproducten

De Europese Unie heeft in het 11de sanctiepakket een aanvullende maatregel ingevoerd. In het kort moet de Europese importeur van de ijzer- en staalproducten die onder de regeling vallen, voortaan bewijzen dat de ijzer- en staalproducten een niet-Russische herkomst hebben. Deze maatregel schept verplichtingen voor de importeur én voor de vervoerder of andere dienstverleners betrokken bij import. De vervoerder kan namelijk als uitvoerder van een transport dat het invoerverbod overtreedt gesanctioneerd worden.

  ..........  lees verder