SVA Kennisbank thema Schade

Schade berekenen

home  /  thema schade  schade berekenen


Hoe bereken je de schade? 

Op deze pagina behandelen wij de volgende onderwerpen:

  1. Schadeberekening binnenlands vervoer
  2. Schadeberekening CMR-vervoer
  3. Verpakking meetellen?


1. Schadeberekening binnenlands vervoer

Binnenlands vervoer geschiedt binnen de landsgrenzen van Nederland. Uitgangspunt voor de schadeberekening is het op de vrachtbrief vermelde gewicht van de niet-afgeleverde zaak. Als er geen vrachtbrief is of de informatie niet is ingevuld op de vrachtbrief, geldt het gewicht dat de goederen hadden op het moment dat de vervoerder ze in ontvangst nam. 

Binnenlands vervoer: de waarde van de goederen bij aflevering. Deze waarde wordt berekend naar de marktwaarde. Vervolgens wordt het schadebedrag gemaximaliseerd tot de schadelimiet. De schadelimiet bedraagt bij binnenlands transport €3,40 per ontbrekende kilogram brutogewicht.

Zijn de goederen beschadigd, dan wordt eerst de restwaarde berekend. Ook de schadevergoeding voor de restwaarde wordt beperkt tot maximaal de schadelimiet (€3,40) per kilo.

 

2. Schadeberekening CMR-vervoer

CMR-vervoer vindt plaats als er sprake is van grensoverschrijdend vervoer.

Uitgangspunt voor de schadeberekening is het op de vrachtbrief vermelde gewicht van de niet-afgeleverde zaak. Als er geen vrachtbrief is of de informatie niet is ingevuld op de vrachtbrief, geldt het gewicht dat de goederen hadden op het moment dat de vervoerder ze in ontvangst nam. 

CMR-vervoer: de waarde van de goederen op het moment van inontvangstneming door de vervoerder. De berekening van de schade in geval van verlies van (een deel van) de lading gebeurt aan de hand van de afzendwaarde. Dat is de waarde van de goederen op de plaats en het tijdstip van de inontvangstneming. Deze waarde wordt meestal vastgesteld op basis van de factuurwaarde, maar soms ook volgens de beurskoers of gangbare marktprijs. Vervolgens wordt het schadebedrag gemaximaliseerd tot de schade- limiet. De schadelimiet bedraagt bij internationaal transport SDR 8,33 per ontbrekende kilogram brutogewicht. Naast de schadelimiet betaalt de vervoerder ook de vrachtprijs, de douanerechten en de overige vervoerskosten.

Zijn de goederen beschadigd, dan wordt eerst de restwaarde berekend. Ook de schadevergoeding voor de restwaarde wordt beperkt tot maximaal de schadelimiet (SDR 8,33) per kilo.

3. Verpakking meetellen?

Telt de verpakking mee bij de vaststelling van het gewicht?

  • Niet als de verpakking door de vervoerder ter beschikking is gesteld.
  • Wel als de verpakking niet door de vervoerder ter beschikking is gesteld, maar voor eenmalig gebruik bedoeld is.
  • Niet als de verpakking niet door de vervoerder ter beschikking is gesteld, maar voor meermalig gebruik bedoeld is en niet beschadigd is.
  • Wel als de verpakking niet door de vervoerder ter beschikking is gesteld, maar voor meermalig gebruik bedoeld is en wel beschadigd is.

Verpakkingen bestemd voor meermalig gebruik zijn bijvoorbeeld kratten en pallets. Verpakkingen voor eenmalig gebruik zijn wegwerpverpakkingen, zoals plasticfolie of kartonnen dozen. 

 


Kennisbank thema de vrachtbrief

Vrachtbrief is wettelijk verplicht

home / thema vrachtbriefvrachtbrief / Toelichting op het gebruik van de vrachtbrief / vrachtbrief is wettelijk verplicht