SVA Kennisbank thema Duurzaam transport/afval

Elektronische begeleidingsbrief

home  /  duurzaam transport / afvalstoffen vervoer / elektronische begeleidingsbrief

ILENT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILENT) accepteert elektronische begeleidingsbrieven, als aan de volgende voorwaarden is voldaan.

Elektronische vervoerdocumenten dienen te voldoen aan sectie 5.4.0 van het ADR. Voor wat betreft de eis van beschikbaarheid tijdens het vervoer zijn elektronische vervoerdocumenten toegestaan mits deze “ten minste gelijkwaardig zijn aan een papieren document”. Dit wordt als volgt uitgelegd: Het moet voor de Inspectie of een hulpverleningsdienst mogelijk zijn om zonder hulp van de chauffeur de informatie te ontsluiten. Dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door de in het elektronische apparaat te nemen stappen duidelijk op het apparaat te vermelden. Is de informatie niet gelijkwaardig beschikbaar ten opzichte van een papieren exemplaar, bijvoorbeeld doordat de batterij van het device leeg is, dan wordt er door de Inspectie gehandeld als zijnde dat er geen vervoerdocument aanwezig is. Het vervoerdocument hoeft niet onderweg uitprintbaar te zijn.

LMA

Bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen kunt u toestemming vragen voor het gebruik van de elektronische begeleidingsbrief. 

Een verzoek kunt u sturen aan:

Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)

T.a.v. de heer J.J. Neele

Postbus 2232

3500 GE Utrecht