SVA Kennisbank thema de vrachtbrief

Emballage

home  /  thema vrachtbrief  ontvangstbewijs / emballage

Wat is emballage?

Emballage is verzendverpakking die alleen wordt gebruikt voor het transport van de goederen. Sommige verzendverpakking is voor eenmalig gebruik, bijvoorbeeld kartonnen dozen, verzendenveloppen en folie. Andere vormen van emballage worden meermalig gebruikt, bijvoorbeeld pallets, rolcontainers, kunststof stapelbakken en scheepscontainers.


Emballage voor meermalig gebruik

Emballage voor meermalig gebruik kent een stevig prijskaartje. Daarom wil de eigenaar dan wel de huurder weten, waar zijn pallets, rolcontainers, enzovoort zich bevinden. De emballage, waarin de lading wordt afgeleverd, moet terug naar de afzender. Het retourneren van emballage gebeurt meestal op een later moment.


Emballage op de vrachtbrief

In de praktijk noteren vervoerders de retouremballage op de vrachtbrief, waarop de zending stond. Dat is wel makkelijk, maar heeft niet de voorkeur. Wij leggen u uit waarom.
Op de vrachtbrief staan de afspraken van de afzender met de vervoerder. Na aflevering van de zending aan de geadresseerde tekent de geadresseerde op de vrachtbrief als bewijs van ontvangst. Wij raden af om dezelfde vrachtbrief te gebruiken voor het noteren van retouremballage. De retouremballage moet behandeld worden als een nieuwe zending. Partijen moeten afspraken maken over het retourneren:
- De afzender en de geadresseerde spreken af, hoe de emballage wordt geretourneerd. Wanneer (direct na aflevering van de zending of op een later moment), wie regelt transport van de geretourneerde emballage, welke emballage (bijvoorbeeld: gaat het om soortgelijke pallets uit een pool of gaat het om specifieke rolcontainers die eigendom zijn van de afzender).
- De vervoerder wil weten, wie zijn opdrachtgever is. Geeft de afzender opdracht om retouremballage mee te nemen of is de “oude” geadresseerde nu opdrachtgever.


Vrachtbrief voor de terugweg

Als je de vrachtbrief hergebruikt voor retouremballage, dan dekt de informatie op de vrachtbrief niet meer de lading:
- De (chauffeur van de) vervoerder schrijft de retouremballage erbij. Wettelijk gezien is de afzender verantwoordelijk voor de omschrijving van de goederen, dus ook voor de retouremballage.
- De geadresseerde op de vrachtbrief is geen geadresseerde meer.
- Als de “oude” geadresseerde opdracht geeft tot vervoer van de retouremballage, dan klopt ook vak 1 niet meer.
- Als de (chauffeur van de) vervoerder een handtekening zet bij de retouremballage, dan is het niet duidelijk wat daarmee bevestigd wordt.


Advies: maak een nieuwe vrachtbrief

De vervoerder is niet zonder meer verplicht om de emballage/ pallets te ruilen. Palletruil is een dienst die de vervoerder aanbiedt. Voor de retour te vervoeren pallets sluit de vervoerder een aparte vervoerovereenkomst en de vervoerder heeft recht heeft op een nader overeen te komen vergoeding voor het vervoer van die emballage. De vervoerder is dan ook niet verplicht na aflevering van de zending op retouremballage te wachten.