SVA Kennisbank thema de vrachtbrief

Aftekenlijst bij distributie

home  /  thema vrachtbrief  ontvangstbewijs / aftekenlijst bij distributie

Met name in de deelmarktdistributie verzamelt een vervoerder vele ontvangstbewijzen op één dag. In dat geval kan de vervoerder in aanvulling op de vrachtbrief gebruik maken van verzendlijsten. Aftekenlijsten worden ook wel verzendlijsten genoemd.

Aftekenlijsten / verzendlijsten

Als er behalve een vrachtbrief ook een aftekenlijst (ook wel verzendlijst genoemd) wordt opgemaakt, dan is de werkwijze als volgt. De afzender maakt een vrachtbrief op per zending. In dit geval is dat meestal een enkelvoudige vrachtbrief. Daarnaast maakt de afzender een verzendlijst met alle geadresseerden en de bijbehorende zending. Op de verzendlijst wordt verwezen naar de vrachtbrief door vermelding van het nummer van de vrachtbrief. De verzendlijst wordt veelal in tweevoud opgemaakt. Bij inontvangstneming tekent de vervoerder op de verzendlijst; één exemplaar hiervan blijft bij de afzender. Bij aflevering laat de vervoerder telkens de geadresseerde van een zending voor ontvangst tekenen op de verzendlijst en geeft de vrachtbrief behorende bij die zending af.