SVA Kennisbank thema CMR en eCMR

Jurisprudentie CMR buiten Nederland

Hèt kennisinstituut voor het CMR-verdrag

home   cmr en ecmr  cmr-verdrag  /  jurisprudentie CMR andere lidstaten

Nieuw initiatief

Samen met het Institut du Droit International des Transports (IDIT) te Rouen in Frankrijk werkt Stichting Vervoeradres aan een verzameling van de rechtsinterpretaties van het CMR-verdrag. 

Landenrapporten

Per lidstaat is door specialisten in het wegvervoerrecht een rapport opgesteld over de interpretatie van de nationale rechters. Elke rapportage gebruikt hetzelfde formulier, waardoor internationale rechtsvergelijking een stuk makkelijker is geworden. (Deze pagina zal de komende tijd worden aangevuld met nieuwe rapporten)