SVA Kennisbank thema AVC 2002

AVC 2002

Hèt kennisinstituut voor de AVC

home  /  avc 2002

 

De Stichting vervoeradres geeft algemene voorwaarden uit voor logistieke overeenkomsten, zoals wegvervoer-,  opslag en physical distribution overeenkomsten. De voorwaarden zijn gezamenlijk door verladersorganisatie evofenedex en vervoerdersorganisatie TLN opgesteld. Daarmee zijn alle onderstaande voorwaarden zogenaamde 'tweezijdige voorwaarden'. Tweezijdig wil zeggen, dat de belangen van beide partijen (verlader/vervoerder) in deze voorwaarden gelijkwaardig zijn behartigd.

Alle SVA algemene voorwaarden staan vrijelijk ter beschikking, een lidmaatschap van de stichting is dus niet nodig.

AVC 2002

De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002) zijn SVA algemene voorwaarden voor wegvervoerovereenkomsten voor goederenvervoer over de weg. Deze SVA voorwaarden worden bij vrijwel alle wegvervoerovereenkomsten van Nederlandse vervoerders toegepast. De AVC 2002 zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbanken in Amsterdam en Rotterdam. U kunt de Nederlandse versie en Engelstalige versie downloaden.

Deelmarktvoorwaarden

De Stichting vervoeradres geeft behalve de AVC 2002 ook algemene voorwaarden uit voor gespecialiseerd transport en logistieke dienstverlening. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de AVC 2002. In deze voorwaarden zijn de verplichtingen van afzender, vervoerder en soms ook de geadresseerde specifieker uitgewerkt en aangepast aan de aard van de werkzaamheden. Schade en aansprakelijkheid zijn zo gedefinieerd, dat het aansluit op de praktijk.

Taal

Indien u een vertaling van de Nederlandse teksten gebruikt, dan adviseren wij u om in de overeenkomst vast te leggen, dat 'bij interpretatiegeschillen van de algemene voorwaarden de Nederlandse tekst als uitgangspunt dient'.