SVA Kennisbank thema Arbitrage

Overgang van SAL naar stichting UNUM (voorheen stichting TAMARA)

home  / Arbitrage / Overgang van SAL naar stichting UNUM

Per 1 september 2011 is de Stichting Arbitrage Logistiek (SAL) een samenwerkingsverband aangegaan met stichting UNUM (voorheen Stichting TAMARA). Ook is het arbitrage reglement van SAL per die datum aangepast.

Art. 1 tot en met art. 19 van het  SAL-reglement (geldig tot 31 augustus 2011) komen te vervallen.  Vanaf 1 september 2011 treedt het nieuwe arbitragereglement in werking.

SAL REGLEMENT

Artikel 1: In alle gevallen, waarin partijen SAL-arbitrage zijn overeengekomen, worden geschillen tussen partijen beslecht overeenkomstig het reglement van de Stichting UNUM (voorheen stichting Transport and Maritime Arbitration Rotterdam-Amsterdam (TAMARA)).

Artikel 2: Arbitrages na 1 september 2011 aangemeld bij het secretariaat van de SAL zullen door het secretariaat van de SAL aangemeld worden bij UNUM. In voorkomende gevallen zal de arbitrage-aanmelding bij het secretariaat van de SAL gelden als datum waarop de verjaring onder het CMR-Verdrag respectievelijk het Burgerlijk Wetboek en de AVC 2002 gestuit zal zijn, mits de aanmelding is geschied conform het arbitragereglement van UNUM

AANBEVOLEN ARBITRAGECLAUSULES:

Arbitrageclausule voor de logistiek binnen Nederland:

“Alle geschillen die tussen partijen ontstaan met betrekking tot de onderhavige overeenkomst worden beslecht overeenkomstig het Reglement van de stichting UNUM gevestigd te Rotterdam.”

 Arbitrageclausule voor  het internationaal goederenvervoer over de weg:

“Alle geschillen die tussen in Nederland gevestigde partijen ontstaan met betrekking tot de onderhavige overeenkomst worden, met toepassing van het CMR-Verdrag, beslecht overeenkomstig het Reglement van de stichting UNUM gevestigd te Rotterdam.”