SVA Kennisbank thema Duurzaam transport/afval

Afvalbegeleidingsbrief

home  /  duurzaam transport / afvalstoffen vervoer / afvalbegeleidingsbrief


Voor het vervoeren van afvalstoffen moet u aan een aantal regels voldoen. Zo dient u altijd een volledig ingevulde én correcte begeleidingsbrief te kunnen tonen. 

Een afvalbegeleidingsbrief is een belangrijk document in het beheersen van afvalstromen. 

Het document begeleidt het vervoer van afvalstoffen van de ontdoener naar de verwerker. De Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILENT) kan via de begeleidingsbrief volgen en controleren, of afval op een legale en milieuvriendelijke manier wordt behandeld.

Speciale vrachtbrief voor afval

Voor het vervoeren van afvalstoffen moet u aan een aantal regels voldoen. Zo dient u altijd een volledig ingevulde én correcte begeleidingsbrief te kunnen tonen. Een afvalbegeleidingsbrief is een belangrijk document in het beheersen van afvalstromen. Het document begeleidt het vervoer van afvalstoffen van de ontdoener naar de verwerker. De Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILENT) kan via de begeleidingsbrief volgen en controleren, of afval op een legale en milieuvriendelijke manier wordt behandeld.

Nationaal en internationaal

Verschillende nationale en internationale wetten reguleren de opstelling en het gebruik van afvalbegeleidingsbrieven. Het niet naleven van deze voorschriften kan leiden tot boetes, juridische procedures en ernstige reputatieschade. 

Internationaal rijdt u met de EVOA Bijlage VII document. Dit document wordt gebruikt samen het Modelcontract overbrenging Groene-lijst Afvalstoffen.

Binnenlands rijdt u met de afvalbegeleidingsbrief. Daarnaast dient u geregistreerd te zijn op de VIHB-lijst van het NIWO. Ook geldt er een meldingsplicht voor opslag, overslag of verwering op locatie. De melding doet u bij het Landelijke Meldingpunt Afvalstoffen LMA.

Begeleidingsbrief niet altijd verplicht

U moet meestal een begeleidingsbrief gebruiken. In de volgende situaties hoeft het niet:


 • Een transport waarvoor de 'Verordening 1013/2006 over de overbrenging van afvalstoffen (EVOA)' geldt.
 • U transporteert afval in een motorrijtuig van de rijbewijscategorie B.
 • U transporteert 500 kilo afval of minder met een motor, vrachtwagen of bus. Het afval is niet gevaarlijk.
 • U transporteert papier, karton of textiel dat u heeft ingezameld. En u doet dit niet voor uw werk.
 • U transporteert afval dat u heeft ingezameld op een openbare plek. Bijvoorbeeld op een straat of in een park. En het afval is niet langer dan 48 uur bij u.Invullen begeleidingsbrief

Het invullen van de begeleidingsbrief dient nauwkeurig te gebeuren. De ILENT deelt boetes uit, indien zij onjuistheden constateert. Transport zonder een begeleidingsbrief of een onjuist of niet volledig ingevulde begeleidingsbrief is strafbaar en kan leiden tot een: 

 • Milieu,- en economisch delict
 • Fikse boete
 • Stillegging van het transport.

Als de afvalstof afwijkt van de afvalstof die in de begeleidingsbrief vermeld staat, is dit een ernstige overtreding (valsheid in geschrifte) en kan dit leiden tot een forse boete en een directe dagvaarding. De eis kan zijn: vrijheidsstraf minimaal 2 weken en/of een geldboete van minimaal € 3.800.


Afval of geen afval?

De wettelijke definitie van afval is zeer ruim. Zodra een bedrijf zich ontdoet van voorwerpen of stoffen, is er sprake van afval. Dus alles wat niet nieuw geproduceerd is of een nieuwe grondstof is wordt in principe gezien als afval. Over het begrip 'afval' is veel rechtspraak. In ons tijdschrift Weg en Wagen kunt u in de rubrieken Duurzaam transport en Transport van afval hierover meer lezen.

Veelgestelde vragen 

Beurtvaartadres verkoopt juridisch juiste begeleidingsbrieven. Op de website vindt u tevens Veelgestelde vragen. Hier krijgt u antwoorden op verschillende thema's.

 • Algemene vragen over de begeleidingsbrief; 
 • Invullen vak voor vak  
 • Meldsystematiek: route-inzameling of inzamelaarsregeling
 • Transport van grond, bagger en bouwstoffen.