Horizontale samenwerking en digitalisering

1. SAMENWERKEN IN DE LOGISTIEK

Samenwerken in de logistiek, de krachten bundelen. Het lijkt zo makkelijk maar in de praktijk blijkt dat afspraken over samenwerking maar lastig tot stand komen. Contractafspraken tussen vervoerders en verladers zijn vaak relatief te kort van aard om tot een duurzame samenwerking te komen. Daarnaast is er nog steeds de angst bij veel vervoerders om onderling om informatie met elkaar te moeten delen, uitzonderingen daargelaten.

De samenwerkingen tussen de partijen binnen de logistiek zijn dus nog veelal alleen verticaal, tussen vervoerder en verlader, opgezet. Bedrijven met relatief weinig logistieke transacties hebben daarbij vaak nog een lagere automatiseringsgraad en communiceren hoofdzakelijk nog op traditionele manieren, via e-mail, papier en telefoon.

2. ICT & LOGISTIEK, MET NAME NOG GERICHT OP VERTICALE SAMENWERKING

Partijen met relatief veel logistieke transacties hebben samen met hun ketenpartners digitale koppelingen gemaakt waarmee gegevens uitgewisseld kunnen worden. Het gaat hier dan voor namelijk om het uitwisselen van onder andere transportopdrachten en DESADV (elektronische pakbon) berichten.

Deze vorm van verticale samenwerking levert de aangesloten bedrijven transparantie op. Keerzijde is wel dat bij elke nieuwe (verticale) samenwerking er wel weer een nieuwe ICT koppeling gerealiseerd moet worden. Dit is vrij kostbaar, en creëert daardoor een hoge drempel om snel en flexibel nieuwe samenwerkingen aan te gaan.

Een vorm van digitalisering bij verticale samenwerking die verder gaat dan het één op één digitaal koppelen tussen verlader en vervoerder is de logistieke Control Tower. Een logistieke Control Tower zorgt ervoor dat de digitale transportinformatie inzichtelijk wordt gemaakt van alle aan de Control Tower aangesloten vervoerders (end to end supply chain visibility).

Via hun geautomatiseerde planning geven de vervoerders realtime locatie informatie door aan de Control Tower. Waar welke vrachtauto zich bevindt en hoe laat deze verwacht wordt. Een verlader kan dus al zijn vervoerders laten aansluiten op een Control Tower en krijgt hiermee optimaal inzicht in al zijn transporten. Keerzijde van deze oplossing is dat de Control Tower van de verlader één van de vele oplossingen is waarmee een vervoerder moet werken. Een andere klant werkt immers vaak weer met een andere Control Tower of een ander systeem.

3. ICT & LOGISTIEK, VEREISTEN AAN DIGITALISERING VOOR AANGAAN HORIZONTALE SAMENWERKING

ICT is niet meer weg te denken in de logistiek, vooral bij de grotere partijen in de sector. Veel logistieke bedrijven maken inmiddels al geruime tijd gebruik van diverse logistieke systemen. Een breed scala van ERP systemen, Douanesystemen, Control Towers, transportmanagement- planningsystemen, fleet management systemen en warehouse managementsystemen sieren het logistieke landschap. Dit creëert een lappendeken van systemen en één op één integraties tussen partijen.

Samenwerking is dus lastig en kostbaar, vooral als we flexibel tussen partijen willen kunnen schakelen, wat weer juist een vereiste is bij het aangaan van horizontale samenwerkingsvormen. Deze kenmerken zich namelijk door hun ad-hoc karakter, aangezien partijen snel en flexibel samenwerkingsvormen moeten kunnen aangaan.

De diversiteit aan systemen en de automatiseringsgraad van de verschillende partijen zorgen ervoor dat er geen gelijk speelveld is in de sector. Dit in combinatie met de relatief hoge inspanning in tijd en geld die nodig is voor het één op één integreren van verschillende systemen maakt digitalisering op deze wijze een bottleneck voor horizontale samenwerking.

4. DE BRANCHE GEEFT ZELF RICHTING AAN HORIZONTALE SAMENWERKING

Om deze situatie te doorbreken is er behoefte aan een onafhankelijk, digitaal platform om gegevens tussen verschillende partijen uit te wisselen. Een platform dat laagdrempelig is voor alle partijen om in te stappen (zowel technisch als financieel) en dat het mogelijk maakt om via één integratie vanuit de eigen ICT systemen op een veilige en betrouwbare manier te communiceren met alle andere partijen, ongeacht hun ICT landschap.

Een goed voorbeeld is hiervan is TransFollow, het digitale platform voor de eCMR. Een initiatief van Beurtvaartadres in opdracht van TLN en evofenedex (dus in opdracht van de branche). Dit platform maakt het voor alle ketenpartijen in de logistiek mogelijk om vrachtbriefdata op basis van een standaard protocol met elkaar uit te wisselen. Wanneer je met je bedrijfseigen systeem de koppeling hebt gerealiseerd met TransFollow, dan ben je als organisatie voor iedere andere partij die ook is aangesloten heel eenvoudig bereikbaar.

Hiermee wordt dus voorkomen dat partijen bij elke nieuwe samenwerking een nieuwe koppeling moeten realiseren. Dit werkt drempelverlagend doordat integraties zowel in tijd en geld veel minder inspanning vergen. Een belangrijke bijkomstigheid is dat bedrijven met TransFollow ook af kunnen stappen van hun papieren vrachtbriefadministratie. Dit omdat het platform geaccrediteerd is voor het uitwisselen van een legale eCMR. Men is dus bij gebruik van TransFollow automatisch juridisch compliant.

5. WEGNEMEN VAN ANDERE DIGITALE BOTTLENECKS VOOR SAMENWERKING

TransFollow is niet het enige initiatief dat noodzakelijk is voor het wegnemen van digitale obstakels bij het aangaan van laagdrempelige horizontale en verticale samenwerking. Het op een eenvoudige manier kunnen delen van data met alle (steeds wisselende) partijen in de keten is immers mooi, maar partijen willen wel controle kunnen houden over wie welke data in welke situatie kan en mag inzien. Denk hierbij niet alleen over partijen in de keten, maar ook aan handhaving en andere derden (overheid) partijen. Hiervoor is bijvoorbeeld iShare de oplossing.

Een ander initiatief is het Open Trip Model (OTM), een initiatief ontwikkeld vanuit de branche in de vorm van een datamodel en vrijgegeven aan de markt. Dit data model kan worden gebruikt om real-time logistieke tripgegevens op het web uit te wisselen. Het uiteindelijke doel is om dit model als open source aan te bieden aan de logistieke sector om zodoende een standaard voor de markt te hebben die (alweer) laagdrempelig voor alle partijen digitale locatie uitwisseling mogelijk maakt.

Alle genoemde initiatieven zijn ook te combineren. Dit maakt het dat partijen uiteindelijk zelf kunnen bepalen op welke wijze zijn gevolg geven aan hun eigen horizontale samenwerking, zonder beperkt te worden door digitale obstakels.

Over Beurtvaartadres

Beurtvaartadres is exclusief distributeur van TransFollow in Nederland, de digitale eCMR. Beurtvaartadres is onafhankelijk en handelt namens de ondernemersorganisaties Evofenedex, Goederen-vervoer Nederland, Nederlandsch Binnenvaartbureau en Transport en Logistiek Nederland.

                          
    

   h1, h2, h3, h4, h5 { font-weight: bold !important; } h1, h2, h3 { font-size: 18px !important; } h4, h5 { font-size: 16px !important; } Print Friendly and PDF
   Horizontale samenwerking en digitalisering
   drs. Jörgen Hensgens directeur Beurtvaartadres 12 maart 2018


   Deel deze post
   ArchiEF

   iSHARE –Uniform, simpel en gecontroleerd data delen