Vraag uit de praktijk over zoekgeraakte zending         Vraag uit de praktijk over zoekgeraakte zending


         Vraag:

         We hebben een zending voor onze klant aangenomen die daarna is zoekgeraakt.

         - Kun je mij laten weten vanaf welk moment de benadeelde overeenkomstig de AVC- en/of CMR-voorwaarden ons aansprakelijk kan stellen voor een zoekgeraakte zending?
         - Wat als de zending na 3 weken alsnog boven water komt?
         - Wat als de zending na 2 maanden alsnog boven water komt?


         Antwoord:

         In veel gevallen worden goederen door de vervoerder na inontvangstneming naar een magazijn of distributiecentrum gebracht voor opslag, omdat de vervoerder ook logistieke diensten verleent aan zijn opdrachtgever. Logistieke dienstverlening is bijvoorbeeld de goederen uit de grootverpakking halen en ompakken in kleinere verpakkingen. Juist in de opslag en bij logistieke werkzaamheden kan het voorkomen dat er wat misgaat en goederen kwijtraken.
          

         De vrachtbrief als bewijs

         De vrachtbrief als overdrachtsdocument speelt een belangrijke rol in de communicatie tussen opdrachtgever (afzender) en vervoerder. Op de vrachtbrief worden de goederen zodanig omschreven, dat tussen afzender en vervoerder duidelijk is, om welke goederen het gaat. Met name hoeveel colli en het gewicht van de goederen is belangrijk, en natuurlijk de etikettering. Door de ondertekening van de vrachtbrief laat de vervoerder aan de afzender weten, dat hij de verantwoordelijkheid voor de goederen heeft overgenomen. Deze verantwoordelijkheid eindigt, als de vervoerder kan aantonen dat de geadresseerde de goederen heeft ontvangen. De handtekening van de geadresseerde op de vrachtbrief ter ontvangstbevestiging is daarom belangrijk als bewijsmiddel.


         Goederen zijn kwijtgeraakt

         Hoe belangrijk het bewijsmateriaal is, blijkt op het moment dat er iets misgaat in de uitvoering van de vervoersopdracht. 
         De geadresseerde reclameert bij de afzender, dat de goederen niet of niet volledig zijn aangekomen, en de vervoerder wordt aansprakelijk gesteld voor verlies van de zaken. 
         Nu is er iets geks aan de hand: zoals een moord moeilijk te bewijzen is als het lijk ontbreekt, zo is ook het bewijs dat goederen er niet zijn lastig te leveren. Daarom helpt de wet en ook de AVC een handje door een uiterste datum te stellen. Als goederen niet voor deze datum zijn bezorgd, dan mag de zending als verloren worden beschouwd. Voor het instellen van de claim dat goederen verloren zijn gegaan, is dus een wachttijd ingebouwd. 


         Wachttijd voor binnenlands vervoer anders dan voor internationaal vervoer

         Voor binnenlands vervoer mag na verloop van 30 dagen nadat de vervoerder de goederen voor vervoer heeft aangenomen er vanuit worden gegaan dat de goederen verdwenen zijn. (artikel 25 AVC)

         Voor internationaal vervoer is de duur van de wachttijd ervan afhankelijk, of er een termijn voor bezorging is afgesproken. (artikel 20 CMR):

         - Als er wel een termijn voor bezorging is afgesproken, dan wordt voor internationaal vervoer 30 dagen na afloop van deze termijn aangehouden.
         - Als er geen termijn is afgesproken, dan wordt voor internationaal vervoer 60 dagen na de inontvangstneming van de goederen door de vervoerder aangehouden. 


         Wat te doen met de teruggevonden zending?

         Soms zijn goederen niet echt kwijt, maar wel zoekgeraakt. De ontbrekende goederen komen dan na een paar weken of maanden weer boven water. Bijvoorbeeld omdat ze verkeerd in de opslag waren weggezet of omdat ze bij een verkeerd adres waren afgeleverd en weer zijn geretourneerd.   Op zich is het heel fijn, dat de spullen weer terecht zijn, maar is de vervoerder dan verplicht om alsnog de zending naar de geadresseerde toe te brengen?

         Als de vervoerder de schade heeft vergoed en de verloren goederen worden weer teruggevonden, dan geldt:
         - Gevonden binnen een jaar:
         De rechthebbende (afzender of geadresseerde) kan bij ontvangst van de schadevergoeding aangeven, dat hij de goederen terug wil, indien ze binnen een jaar gevonden worden. Uiteraard tegen terugbetaling van de schade en vergoeding van kosten.
          Als de rechthebbende dit niet heeft gevraagd, dan volgt geen teruggave.
         - Gevonden na een jaar:
         Als de goederen pas een jaar na de schadevergoeding teruggevonden worden, volgt geen teruggave.
         - Als de AVC van toepassing is, dan geldt bovendien: Als er geen schadevergoeding is betaald, dan loopt de termijn van één jaar vanaf de dag waarop de goederen hadden moeten worden afgeleverd.
          

         Kortom:


                                  
            

           h1, h2, h3, h4, h5 { font-weight: bold !important; } h1, h2, h3 { font-size: 18px !important; } h4, h5 { font-size: 16px !important; } Print Friendly and PDF
           Vraag uit de praktijk over zoekgeraakte zending
           mr. Shula Stibbe (Algemeen Secretaris van Stichting Vervoeradres) 6 december 2022


           Deel deze post
           ArchiEF

           Douanewaarde en Fair Price Lists