Vraag uit de praktijk over de plaats van afleveren

Weg en Wagen 93 | Juni 2021 | Jaargang 35
Vraag uit de praktijk over plaats van afladen

Vraag

Kunt u aangeven wat de richtlijnen zijn met betrekking tot het invullen van de plaats van bestemming op het CMR (vak 3) in geval van FCA named place Incoterms? Hierbij levert de verkoper op een overeengekomen locatie, waar de verantwoordelijkheid over gaat op de koper en deze het verdere vervoer organiseert. Dient deze overeengekomen locatie te worden ingevuld op de CMR, of de uiteindelijke locatie waar de koper de goederen aflevert?

Antwoord

FCA op de vrachtbrief

Koper en verkoper spreken in de koopovereenkomst af, welke partij het transport van de gekochte goederen regelt. Bij het internationaal zaken doen wordt over het algemeen gekozen voor een Incoterms, omdat er dan geen onduidelijkheden kunnen ontstaan, wat er met de afspraak bedoeld wordt. Incoterms zijn opgesteld door de International Chamber of Commerce. Op internet kunt u de definitie en uitleg van elke Incoterms vinden. In de koopovereenkomst hoeft dan alleen de afkorting met plaatsnaam genoteerd te worden.

Afhankelijk van de gekozen Incoterms zal het vervoer geregeld worden door de verkoper of door de koper. Als de koper het vervoer regelt, geeft de Incoterms aan vanaf welke plaats de koper beschikking krijgt over de goederen. Soms is dat in de haven, maar vaak ook bij de verkoper of diens opslag bij een derde partij.

Bij de Incoterms FCA zal de verkoper de goederen beschikbaar stellen aan de koper bij het adres, waar de voorraden worden aangehouden. Dat kan zijn eigen magazijn zijn, of een gehuurde opslagruimte bij een logistiek dienstverlener. De koper stuurt een vervoerder naar deze FCA plaats om de goederen op te halen. In de vrachtbrief wordt als plaats van inontvangstneming (vak 4 op de CMR-vrachtbrief) dit adres genoteerd.

De koper, als opdrachtgever van het vervoer, is vrij om het adres te kiezen, waar de goederen heen gebracht moeten worden. De leveringsvoorwaarde FCA in de koopovereenkomst bepaalt de levering aan de koper. Bij FCA sluit de koper vervolgens een vervoerovereenkomst, waarbij de vervoerder de goederen in ontvangst neemt op de FCA plaats. De vervoerder is verantwoordelijk voor het transport naar de geadresseerde. In de vervoerovereenkomst is eveneens sprake van aflevering, maar die is bepaald door de afzender (in dit geval de koper). De afzender geeft de vervoerder opdracht naar een adres van aflevering te rijden om aldaar te lossen ten behoeve van de geadresseerde. De plaats van aflevering kan afwijken van het adres van de geadresseerde, als de geadresseerde een opslagruimte heeft gehuurd.  In vak 3 staat de plaats van aflevering als bedoeld in de vervoerovereenkomst. Dat is de plaats waar de goederen feitelijk gelost worden.

Het verschil tussen EXW en FCA

Volgens de definitie van FCA dient de verkoper de goederen te laden in de vrachtwagen van de vervoerder. In de praktijk zal ook bij EXW vaak het personeel ter plaatse inladen. De vervoerder krijgt opdracht van de afzender en is niet verbonden aan deze Incoterms, ook niet als deze in de vrachtbrief vermeld staan. De Incoterm is namelijk een leveringsafspraak uit de koopovereenkomst, terwijl de vervoerder alleen te maken heeft met de afspraken die in de vervoerovereenkomst staan.

Het belangrijkste verschil tussen beide Incoterms zit in de verantwoordelijkheid voor het regelen van de douaneformaliteiten (aangifte, betaling). Bij EXW draag de koper deze verantwoordelijkheid en de kosten, bij FCA de verkoper.

Door gewijzigde wetgeving omtrent het begrip “exporteur” is het voor kopers, die buiten de EU gevestigd zijn omslachtig om te voldoen aan de douaneformaliteiten. De Douane vereist dat de exporteur, die in de douaneaangifte vermeld wordt, in de Europese Unie (EU) gevestigd moet zijn. Bij uitvoer naar buiten de EU heeft daarom Incoterm FCA de voorkeur.

                          
    

   h1, h2, h3, h4, h5 { font-weight: bold !important; } h1, h2, h3 { font-size: 18px !important; } h4, h5 { font-size: 16px !important; } Print Friendly and PDF
   Vraag uit de praktijk over de plaats van afleveren
   mr. Shula Stibbe (Algemeen Secretaris van Stichting Vervoeradres) 1 juni 2021


   Deel deze post
   ArchiEF

   Ladingschade: de rol van de vrachtbrief bij bewijslevering
   Weg en Wagen 93 | Juni 2021 | Jaargang 35